Eiropas fondi


Eiropas Savienības fondi

2014. – 2020. gada Eiropas Savienības (ES) fondu plānošanas periodā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) ievieš vairākus projektus Eiropas Reģionālās attīstības fonda ietvaros. LIAA sniedz informāciju par esošajām un plānotajām aktivitātēm, nodrošina pieteikumu pieņemšanu, izvērtēšanu, līgumu slēgšanu un maksājumu veikšanu. Vairāk informācijas par īstenotajām programmām un projektiem:

Norvēģijas finanšu instruments

2014. – 2021. gada Norvēģijas finanšu instrumenta (NFI) plānošanas periodā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) ir atbildīga par programmas "Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas, mazie un vidējie uzņēmumi" ieviešanu. Programmas mērķis ir paaugstinātas vērtības radīšana un ilgtspējīga izaugsme. Programmu plānots atvērt 2020. gada pavasarī, kad tiks pieņemti pirmie projektu iesniegumi. Vairāk informācijas par programmu pieejama šeit.