Atbalsta pieteikumu iesniegšana

Infografika par atbalsta programmu un pieteikuma iesniegšanu

KĀ NOTIEK ATBALSTA PIETEIKUMU IESNIEGŠANA?

Atbalsta pieteikumus var iesniegt kādā no šādiem veidiem:

  • klātienē LIAA Pērses ielā 2, Rīgā, Klientu apkalpošanas nodaļā darba dienās

8.30 – 17.00, trešdienās 8.30 – 18.00 vai

  • nosūtot pa pastu (ierakstītā vēstulē), adrese: Pērses ielā 2, Rīgā, LV-1442, vai
  • sūtot uz elektroniskā pasta adresi liaa@liaa.gov.lv (noformētu elektroniska dokumenta veidā).

Pieteikumi tiek pieņemti no 2019. gada 15. marta līdz 2019. gada 30. aprīlim.

Publikāciju Latvijas Vēstnesī skatīt šeit.

KAS IR JĀIESNIEDZ?

Lai pieteiktos atbalstam jāiesniedz:

pieteikuma forma | 15.03.2019
MVK deklarācija

Ja ir partnerkomercsabiedrības vai saistītās komercsabiedrības, tad aizpilda arī:

MVK deklarācijas pielikums

De minimis uzskaites veidlapa jāaizpilda un jāiesniedz uzņēmuma – atbalsta saņēmēja VID elektroniskajā datu bāzē EDS. Papildinformācija pieejama šeit.

Papildu informācija pieejama LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā, zvanot 67039499 vai rakstot startup@liaa.gov.lv, vai klātienē darba dienās 8.30 – 17.00, trešdienās 8.30 -18.00, Rīgā, Pērses ielā 2 (1. stāvs).