Atbalstāmās darbības

KAM TIEK SNIEGTS ATBALSTS?

  • Dalībai starptautiskās izstādēs ārvalstīs (tiek attiecināta dalība gan kā izstādes dalībniekam, gan apmeklētājam, ja tās apmeklējuma laikā tiek organizētas tikšanās ar potenciālajiem investoriem un sadarbības partneriem)
  • Dalībai starptautiskās konferencēs ārvalstīs (tiek attiecināta dalība gan kā konferences dalībniekam, gan apmeklētājam, ja tās apmeklējuma laikā tiek organizētas tikšanās ar potenciālajiem investoriem un sadarbības partneriem)
  • Tiešajām vizītēm pie potenciālā investora vai sadarbības partnera ārvalstīs

Dalība starptautiskajā izstādē vai konferencē tiks attiecināta, ja:

  • pasākuma tematika atbilst biznesa idejas īstenošanas nozarei un uzņēmuma attīstības posmam
  • būs radušās produktīvas attiecības - atbalsta saņēmējam, iesniedzot maksājuma pieprasījumus būs jāsniedz īss skaidrojums par dalības pasākumā ietekmi uz biznesa idejas attīstību un veicināšanu, norādot pasākuma laikā satiktos potenciālos klientus, investorus, sadarbības partnerus; notikušās tikšanās un plānotas nākamās tikšanās, piemēram, saņemts uzaicinājums  piedalīties  akcelerācijas programmā, panākta vienošanās par investīcijām,  norisinājušās sarunas ar iespējamajiem sadarbības partneriem  par produkta noietu, vai arī saņemts nozares profesionāļa  viedoklis, kas jāuzlabo biznesa idejā

Tieša vizīte pie potenciālā investora tiks attiecināta, ja:

  • investors pirms vizītes ir izrādījis interesi par atbalsta saņēmēju; 
  • ir radušās produktīvas attiecības - atbalsta saņēmējam, iesniedzot maksājuma pieprasījumus, būs jāsniedz īsa atskaite par tikšanos ar investoru, vai pārrunas ar investoru ir ar pozitīvu rezultātu vai arī investors ir norādījis uz atbalsta saņēmēja biznesa idejas/produkta vājajām pusēm un sniedzis norādījumus, kā tās novērst, lai tiktu veiktas investīcijas.

Tiešā vizīte pie sadarbības partnera tiks attiecināta, ja:

  • tiek pamatota plānotā sadarbība produkta attīstībā, izstrādē vai ražošanā
  • ir radušās produktīvas attiecības - atbalsta saņēmējam, iesniedzot maksājuma pieprasījumus, būs jāsniedz īsa atskaite par tikšanos ar sadarbības partneri, vai ir panākta vienošanās par turpmāko sadarbību vai nosacījumiem, kas jāizpilda, lai tiktu noslēgti sadarbības līgumi, vai sniegts viedoklis, kas jāuzlabo biznesa idejā/ produktā, lai būtu iespējama sadarbība


TERMIŅŠ 3. pieteikumu kārtai: atbalstāmās darbības var veikt no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim!
TERMIŅŠ 4. pieteikumu kārtai: atbalstāmās darbības var veikt no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim!

Papildu informācija pieejama LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā, zvanot 67039499 vai rakstot startup@liaa.gov.lv, vai klātienē darba dienās 8.30 – 17.00, trešdienās 8.30 -18.00, Rīgā, Pērses ielā 2 (1. stāvs).