Atbalsts un attiecināmās izmaksas

CIK LIELS IR ATBALSTS?

Maksimālais atbalsta apmērs ir 4000,00 EUR.

Maksimālā atbalsta intensitāte ir 70%.

Atbalsts tiek piešķirts saskaņā ar de minimis nosacījumiem.

KĀDAS IZMAKSAS IR ATTIECINĀMAS?

Tiek attiecinātas sekojošas izmaksas:

1)   Komandējuma izmaksas ir attiecināmas ne vairāk kā divām personām (jaunuzņēmuma darbiniekam, valdes loceklim). Kopējā komandējuma dienu skaitā ieskaita darbības norises laiku un papildus ne vairāk kā divas dienas. Komandējuma attiecināmajās izmaksās ietilpst:

  • dienas nauda
  • ar viesnīcas (naktsmītnes) pakalpojumu izmantošanu saistītie izdevumi
  • starpvalstu un starppilsētu ekonomiskās klases sabiedriskā transporta izmaksas

2)    Starptautiskās izstādes vai konferences organizatora noteiktās izmaksas, kā arī ar izstādi vai konferenci saistīto papildpakalpojumu izmaksas (dalības maksa, ekspozīcijas laukuma, stenda nomas, tehniskā aprīkojuma, interneta, elektrības, stenda uzkopšanas izmaksas un izmaksas, kas saistītas ar informācijas ievietošanu izstādes katalogā).

3)    Pievienotās vērtības nodoklis, ja atbilstoši attiecīgajiem normatīvajiem aktiem nodokļu un nodevu jomā komersants to nevar atgūt pilnā vai daļējā apmērā.

!!! Tiek attiecinātas izmaksas, kas radušās sākot ar 2019. gada 1. janvāri līdz 2019. gada 31. decembrim (3. pieteikumu kārtai).

Tiek attiecinātas izmaksas, kas radušās sākot ar 2020. gada 1. janvāri līdz 2020.gada 31.decembrim (4.pieteikumu kārtai).

Papildu informācija pieejama LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā, zvanot 67039499 vai rakstot startup@liaa.gov.lv, vai klātienē darba dienās 8.30 – 17.00, trešdienās 8.30 -18.00, Rīgā, Pērses ielā 2 (1. stāvs).