Maksājuma pieprasījums "Jaunuzņēmumu dalība izstādēs, konferencēs un tiešajās vizītēs ārvalstīs"

Tiks attiecinātas izmaksas, kas radušās sākot ar 2019. gada 1. janvāri līdz 2019. gada 31. decembrim (3.pieteikumu kārtai).

Vēršam uzmanību, ka maksājuma pieprasījums jāiesniedz 10 darba dienu laikā pēc katra pasākuma! Brauciena mērķim ir jābūt tieši saistītam ar biznesa idejas īstenošanas nozari, uzņēmuma attīstības un produkta izstrādes posmu.

Maksājuma pieprasījuma veidlapa​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Attaisnojošie dokumenti:

  • Grāmatvedības kontu plāns
  • Grāmatvedības konta apgrozījuma pārskats
  • Bankas konta apgrozījuma izdruka (vai maksājuma uzdevumi)
  • Komandējuma (dienas nauda, viesnīcu un transporta) izmaksu pamatojošie dokumenti
  • Izstādes vai konferences izmaksu pamatojošie dokumenti
  • Fotogrāfija, kas apliecina dalību pasākumā

Komandējuma dienas naudas un viesnīcas maksas apmēru nosaka atbilstoši  Ministra kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumiem Nr.969 “Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi”, lūdzu skatīt šeit.

Papildu informācija pieejama LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā, zvanot 67039499 vai rakstot startup@liaa.gov.lv, vai klātienē darba dienās 8.30 – 17.00, trešdienās 8.30 -18.00, Rīgā, Pērses ielā 2 (1. stāvs).