Maksājuma pieprasījums "Jaunuzņēmumu dalība izstādēs, konferencēs un tiešajās vizītēs ārvalstīs"

3.pieteikumu kārtai tiks attiecinātas izmaksas, kas radušās sākot ar 2019. gada 1. janvāri līdz 2019. gada 31. decembrim.

4.pieteikumu kārtai tiks attiecinātas izmaksas, kas radušās sākot ar 2020. gada 1. janvāri līdz 2020. gada 31. decembrim.

Vēršam uzmanību, ka maksājuma pieprasījums LIAA jāiesniedz ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā pēc tam, kad ir notikusi atbilstošā darbība! Brauciena mērķim ir jābūt tieši saistītam ar biznesa idejas īstenošanas nozari, uzņēmuma attīstības un produkta izstrādes posmu.

Maksājuma pieprasījuma veidlapa | Atjaunots 09.04.2020.

Attaisnojošie dokumenti:

  • Grāmatvedības kontu plāns
  • Grāmatvedības konta apgrozījuma pārskats
  • Bankas konta apgrozījuma izdruka (vai maksājuma uzdevumi)
  • Komandējuma (dienas nauda, viesnīcu un transporta) izmaksu pamatojošie dokumenti
  • Izstādes vai konferences izmaksu pamatojošie dokumenti
  • Fotogrāfija, kas apliecina dalību pasākumā

Komandējuma dienas naudas un viesnīcas maksas apmēru nosaka atbilstoši  Ministra kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumiem Nr.969 “Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi”, lūdzu skatīt šeit.

Papildu informācija pieejama LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā, zvanot 67039499 vai rakstot startup@liaa.gov.lv, vai klātienē darba dienās 8.30 – 17.00, trešdienās 8.30 -18.00, Rīgā, Pērses ielā 2 (1. stāvs).