Noderīga informācija

Kārtība atbalstam jaunuzņēmumu dalībai izstādēs, konferencēs un tiešajās vizītēs ārvalstīs

Kārtības grozījumi Nr.1 atbalstam jaunuzņēmumu dalībai izstādēs, konferencēs un tiešajās vizītēs ārvalstīs

Mazā, vidējā komersanta statusa noteikšana - šeit.

De minimis - šeit.

Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija NACE 2.red. (informācija, lai pareizi  noteiktu sava uzņēmuma saimnieciskās darbības NACE kodu) - šeit.

Vizuālā identitāte 2014.–2020. gada plānošanas periodā - šeit.

VID administrētā nodokļu (nodevu) parādnieku datu bāze, kurā var pārliecināties par nodokļu (nodevu) parāda esamību vai neesamību. Parāda summa nedrīkst pārsniegt 150.00 euro – šeit.

Dokumentu iesniegšana LIAA  - šeit.

Papildu informācija pieejama LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā, zvanot 67039499 vai rakstot startup@liaa.gov.lv, vai klātienē darba dienās 8.30 – 17.00, trešdienās 8.30 -19.00, Rīgā, Pērses ielā 2 (1. stāvs).