Noderīga informācija

Kārtība atbalstam jaunuzņēmumu dalībai izstādēs, konferencēs un tiešajās vizītēs ārvalstīs

Kārtības grozījumi Nr.1 atbalstam jaunuzņēmumu dalībai izstādēs, konferencēs un tiešajās vizītēs ārvalstīs

Kārtības grozījumi Nr.2 atbalstam jaunuzņēmumu dalībai izstādēs, konferencēs un tiešajās vizītēs ārvalstīs

Mazā, vidējā komersanta statusa noteikšana - šeit.

De minimis - šeit.

Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija NACE 2.red. (informācija, lai pareizi  noteiktu sava uzņēmuma saimnieciskās darbības NACE kodu) - šeit.

Vizuālā identitāte 2014.–2020. gada plānošanas periodā - šeit.

VID administrētā nodokļu (nodevu) parādnieku datu bāze, kurā var pārliecināties par nodokļu (nodevu) parāda esamību vai neesamību. Parāda summa nedrīkst pārsniegt 150.00 euro – šeit.

Dokumentu iesniegšana LIAA  - šeit.

Papildu informācija pieejama LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā, zvanot 67039499 vai rakstot startup@liaa.gov.lv, vai klātienē darba dienās 8.30 – 17.00, trešdienās 8.30 -18.00, Rīgā, Pērses ielā 2 (1. stāvs).