Atbalsta saņemšanas kārtība programmas “Atbalsts pētniecības rezultātu komercializācijai” ietvaros