Biznesa inkubatori

Informatīvs materiāls par atbalsta pasākumu

Reģionālo biznesa inkubatoru atklāšanas grafiks

Mainījušies paredzamie konsultatīvo komisiju sēžu datumi.
Informējam, ka ir mainījušies paredzamie konsultatīvo komisiju sēžu datumi. Ar aktuālo informāciju aicinām iepazīties sadaļā Pieteikums.

Par projekta īstenošanu 2016. gada 4. ceturksnī.
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) laika posmā no 01.12.2016. līdz 30.12.2016. ir saņēmusi vairāk kā 125 pieteikumus uzņemšanai kādā no LIAA biznesa inkubatoriem. Pieteikumi tiek saņemti uz visiem LIAA biznesa inkubatoriem, kur ir uzsākta pieteikumu pieņemšana. Lielāka aktivitāte iesniegto pieteikumu skaita ziņā pašreiz ir vērojama Jelgavas, Jūrmalas, Madonas, Radošo industriju un Rēzeknes biznesa inkubatoros.
Šobrīd notiek aktīvs darbs, izvērtējot pretendentu pieteikumus. Pirmos līgumus atbalsta saņemšanai paredzēts noslēgt 2017. gada janvārī.

Pieteikumu pieņemšana uzņemšanai biznesa inkubatorā tiek uzsākta 01.12.2016!
Uzņemšana pirmsinkubācijas atbalstam notiek nepārtraukti, savukārt uzņemšana inkubācijas atbalstam reizi ceturksnī.
Plānotie konsultatīvās komisijas sēdes datumi pieteikumu izvērtēšanai inkubācijas atbalstam pieejami šeit.

Biznesa inkubatoru darbības teritorijas

► PAR PROJEKTU
► ATBALSTS
► PIETEIKUMS
► IEROBEŽOJUMI UN ATBILSTĪBA
► SAISTĪTIE DOKUMENTI
► NODERĪGI
► KONTAKTINFORMĀCIJA