Atbalsts

Projekta ietvaros atbalsts biznesa inkubatoru dalībniekiem izvirzīto mērķu sasniegšanai un attīstībai tiks sniegts pirmsinkubācijas un inkubācijas atbalsta veidā kādā no 15 LIAA biznesa inkubatoriem, nodrošinot vienlīdz kvalitatīvu inkubācijas vidi visā Latvijā. Biznesa inkubatoros būs pieejama koprades telpa jeb open office, kur biznesa inkubatora dalībnieki varēs gan strādāt, gan tikties ar klientiem un sadarbības partneriem, gan izmantot koprades telpas aprīkojumu (printeris, skeneris u.c.), kā arī apmeklēt koprades telpā notiekošos seminārus un pasākumus biznesa inkubatora klientiem.

► Pirmsinkubācijas atbalsts

Bezmaksas (100% līdzfinansēts) pieejams fiziskām personām un komersantiem uz laiku ne ilgāk par 6 mēnešiem:

 • sākotnējās biznesa idejas novērtējums
 • konsultācijas biznesa modeļa pilnveidei
 • biznesa prasmju un iemaņu apguve
 • koprades telpa
 • uzņēmējdarbībai nepieciešamā vide (open office) un biroja aprīkojums
 • bezmaksas konsultācijas, apmācības un semināri
 • mentoru konsultācijas no pieredzējušiem uzņēmējiem un ekspertiem

► Inkubācijas atbalsts

Pieejams komersantiem uz laiku ne ilgāk par 4 gadiem un kamēr atbalsts veicina attīstību:

 • viss pirmsinkubācijā pieejamais atbalsts (bezmaksas - 100% līdzfinansēts)
 • individuāli katram biznesa inkubatora dalībniekam izvirzīti mērķi attīstībai
 • dažādi pakalpojumi (testēšana, prototipēšana, mājas lapu izveide, tirgus izpēte u.c.) (50% līdzfinansēts)
 • ekspertu konsultācijas (50% līdzfinansēts)
 • iespēja pretendēt uz mentoru atbalstu (bezmaksas - 100% līdzfinansēts)
 • iespēja pretendēt uz grantu ar līdzfinansējumu 50% apmērā no attiecināmajām izmaksām:
  • līdz 10 000 euro apmērā specifiskiem pakalpojumiem (prototipēšana, testēšana, ekspertu konsultācijas u.c.)
  • līdz 5 000 euro apmērā aprīkojuma (iekārtu, materiālu un izejvielu) iegādes izmaksu segšanai
 • inkubācijas atbalsts sākotnēji tiek piešķirts 20 000 euro apmērā

Vairāk par finanšu atbalsta veidiem skatīt šeit.