Informācija par projekta "Inovāciju motivācijas programma" ieviešanu

Projekta rezultāti 2017.gada 4.ceturksnī

2017. gadā projekta “Inovāciju motivācijas programma” ietvaros ir norisinājušās aktivitātes dažādām sabiedrības mērķa grupām un noslēgti vairāki iepirkumu līgumi par aktivitāšu īstenošanu ilgākā laika periodā.

2017.gada  noslēdzošajā ceturksnī norisinājušies vairāki pasākumi programmas “Skolēnu mācību uzņēmumi” ietvaros, notikuši vairāki hakatoni un meistarklases, organizēti tīklošanās semināri par aktuālām tēmām un noslēdzies inovatīvo biznesa ideju konkurss “Ideju kauss”. Par aktivitātēm 2017.gada pirmajos trīs ceturkšņos informāciju var atrast šeit:

Lai veicinātu izpratni par inovatīvas uzņēmējdarbības vidi Latvijā arī 2017. gada pēdējā ceturksnī, tika turpināta iesāktā A līmeņa skolotāju tālākizglītības kursu programma. Interesentiem oktobrī un decembrī bija iespēja apmeklēt kursu 2. un 3.moduli.

5. oktobrī notika kursu 2.modulis “Inovatīvu SMU izveide. Labākās mācību metodes un pieredzes apgūšana. Labās prakses piemēri”. Apmācību laikā ar pieredzi dalījās pārstāvji no RTU Rīgas Biznesa skolas (RBS), Latvijas Biznesa eņģeļu tīkla (LatBAN), LR Patentu valdes un LIAA. Tāpat prezentācijas sniedza Linda Sinka no Learn IT, Guntis Kuļikovskis no RTU DesignFactory un Linda Kalniņa no SIA Lursoft IT.

3.moduļa tēmas ietvarā “Uzņēmējdarbības vide Latvijā. Skolēnu mācību uzņēmumi darbībā” tika organizētas praktiskās nodarbības skolēnu mācību uzņēmumu izveidošanā. Pedagogi skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) gadatirgū tika iepazīstināti ar Latvijas un starptautiskiem skolēnu mācību uzņēmumiem. Kursos uzstājās lektori: Aigars Rostovskis (LTRK prezidents), Jānis Jātnieks  (Baltic3D) u.c.

Visus trīs moduļu kursus apmeklēja vairāk kā divi simti dalībnieku. To gaitā skolotāji ieguva zināšanas, kā arī pieredzi, lai sekmīgāk spētu motivēt jauniešus uzsākt inovatīvu uzņēmējdarbību.

11.oktobrī notika 4.tīklošanās seminārs  “Kas ir start-up un kas nav?”. Pieaugot interesei par inovatīvu uzņēmējdarbību, arvien biežāk nākas dzirdēt atšķirīgus viedokļus un interpretācijas par to, kas ir start-up (jaunuzņēmums). Tādēļ tika organizēta diskusija, kurā piedalījās viedokļu līderi un uzņēmēji, lai pārrunātu izpratni par šo jēdzienu un izglītotu sabiedrību. Diskusiju vadīja TechHub Riga izpilddirektors Dāvis Suneps un tajā piedalījās LatBAN valdes loceklis Juris Birznieks un TechHub Riga dibinātājs Andris K.Bērziņš.

26. oktobrī Ķīpsalas izstāžu hallē norisinājās iedvesmojoša, motivējoša un uz inovatīvu uzņēmējdarbību vērsta konference “Uzdrīksties uzvarēt”. Konferences laikā ar prezentācijām uzstājās deviņi dažādu uzņēmumu un nozaru pārstāvji: finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola, Andris Rubīns no DDB Latvija, Ģirts Ozoliņš – EricaSynths pārstāvis, SAF tehnika valdes priekšsēdētājs Normunds Bergs, LMT viceprezidents Ingmārs Pūķis u.c. Tāpat skolēniem bija iespēja iepazīties ar sadarbības partneru stendu izstādi.

Pie interaktīva LIAA stenda jaunieši un viņu vecāki, ka arī pedagogi un citi interesenti tika iepazīstināti ar LIAA sniegtajām atbalsta iespējām. Pasākumu apmeklēja 2002 dalībnieki: Latvijas pamatskolu, vidējās, vidējās speciālās izglītības un profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi, pedagogi, studenti, SMU dalībnieki un citi interesenti.

Pēdējā ceturksnī tika noorganizēti kopumā četri Jaunuzņēmumu ekosistēmas attīstību veicinoši pasākumi - divi hakatoni un divas meistarklases.

27. - 29.oktobrī, Rēzeknē norisinājās jaunu produktu radīšanas darbnīca, jeb hakatons, kurā dalībai reģistrējās 54 dalībnieki, izveidojot 12 komandas. Pasākuma mērķis bija nodrošināt iespējas tehnoloģiju entuziastiem un projektu vadītājiem no Latvijas austrumu reģioniem gūt jaunu pieredzi, veidojot jaunas komandas, attīstot idejas un radot pirmos ideju prototipus. Darbnīcas tematika bija saistīta ar dažādiem IT risinājumiem – mobilajām aplikācijām, interneta platformām un citiem informācijas un komunikācijas tehnoloģiju rīkiem. Pirmo vietu ieguva komanda “NjamNjam” ar ideju par digitālu restorānu ēdienkarti, kas palīdz izvelēties un apmaksāt aktuālus ēdienus. Otro vietu ieguva komanda “XMAS” par datorspēles ideju ar Ziemassvētku noskaņojumu, domāta, lai uzlabotu sadarbības prasmes un darbu komandā. Savukārt trešo vietu ieguva “DeviceHub” – platforma, kas palīdz pasūtīt produktu no 3D printera īpašniekiem.

10.- 12.novembrī, Rīgā, Stocholm School of Economic telpās notika pēdējais gada hakatons.  Dalībnieki attīstīja 9 uzņēmējdarbības projektus, no kuriem 8 tika prezentēti kontaktbiržā potenciāliem investoriem – dažādu finanšu avotu turētājiem. Par uzvarētājiem kļuva 3 IT risinājumu idejas. Pirmo vietu ieguva komanda “Cactus” ar ideju par IT risinājumu, kas iegūst datus no bankas API (lietojumprogrammas saskarnes) un citiem tiešsaistes bankas risinājumiem, mazinot manuālo ievadi. Otrā vieta tika piešķirta “USURE” – online platforma, kas domāta, lai sekmētu labāku apdrošināšanas piedāvājumu meklēšanu, bet trešā vieta „DigiTurn” ar rīku, kas digitalizē papīra rēķinus.

Izmantojot ar vien aktuālāko SCRUM metodoloģiju 12.oktobrī Rīgā, Microsoft Latvija biroja telpās norisinājās meistarklase par tēmu “Projektu vadības procesa izstrāde, izmantojot SCRUM metodoloģiju”. Meistarklases norises laikā 33 dalībniekiem tika sniegta lekcija par labo praksi projektu vadībā kopumā, par visām iesaistītajām pusēm projektos, kā arī tika ieskicēti ieteikumi projektu sekmīgā virzīšanā un īss ievads tieši SCRUM projektu vadības metodoloģijā. Visiem darbnīcas dalībniekiem tika dota iespēja prezentēt savus projektus, saņemt individuālas atsauksmes un ieteikumus gan no meistarklases vadītājas, gan no citiem meistarklases dalībniekiem - kā darīt vai tieši otrādi - no kā izvairīties, lai projektu vadība būtu sekmīga.

Ceturkšņa otra meistarklase norisinājās nodibinājuma TechHub Riga telpās, Rīgā, par tēmu “Brīvi pieejami digitālā mārketinga resursi jaunu produktu palaišanai tirgū”. Dalībnieku skaits meistarklasē – 49. Meistarklases mentore - Riga Tech Girls vadītāja Anna Andersone. Dalībniekiem bija iespēja uzzināt, kā pārdot pirmos produktus neiztērējot līdzekļus klientu piesaistei, kādus brīvi pieejamus digitālā mārketinga rīkus var izmantot, lai piesaistītu pirmos klientus, praktiskus ieteikumus, kā darboties ar Facebook, Instagram un Pinterest tīkliem, kāpēc un kā draudzēties ar medijiem, kāpēc ir nepieciešams sava produkta blogs un kā blogu izveidot.

9. decembrī Skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) programmas ietvaros, sadarbībā arī Junior Achievement Latvija (JAL) tirdzniecības centrā „Domina Shopping” notika gadatirgus “CITS BAZĀRS”. Pasākumā skolēni varēja ne tikai izrādīt un pārdot sevis darinātus izstrādājumus, bet apgūt arī saziņas, sadarbības un radošumu veicinošas iemaņas. Atspoguļojot uzņēmējdarbības konkurences vidi, dalībnieku idejas tika sadalītas un vērtētas septiņās dažādās kategorijās: „Sociālā uzņēmējdarbība”, „Labākais stends”, „Inovatīvākā biznesa ideja”, „Labākā pārdošanas komanda”, „Videi draudzīgs produkts”, ”Uz zināšanām balstīts SMU”, ”Komerciālākais SMU”. Par inovatīvāko biznesa ideju vidusskolu grupā apbalvots SMU “Unyx” no Liepājas Raiņa 6.vidusskolas ar produktu – Infrasarkanā tipa sildītājs. Pamatskolu grupā, šajā kategorijā par labāko atzīts Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas SMU “Aerial-Shelf ar produktu – gaisa plaukts ar iebūvētām atvilktnēm. Kopumā pasākumā piedalījās 500 dalībnieki ar 159 SMU idejām.

14.decembrī ar krāšņu pasākumu noslēdzās inovatīvo biznesa ideju konkurss “Ideju kauss”. Konkursa pirmajā kārtā tika saņemti 150 ideju pieteikumi no vairāk kā 300 dalībniekiem. Dalībai  otrajā kārtā žūrija izvirzīja 78 idejas. Šiem dalībniekiem bija iespēja apmeklēt apmācības 6 vebināros un divās meistarklasēs par klātienes prezentāciju – piču veidošanu. Tāpat norisinājās 2.kārtas ideju prezentāciju vērtēšana, 12 labāko izvirzīšana fināla prezentēšanai žūrijas komisijai. 5. decembrī konkursa žūrija izvērtēja 12 finālistu prezentācijas, nosakot trīs labākās biznesa idejas. Žūrijas galvenie vērtēšanas kritēriji bija – novitāte un kvalitāte, biznesa plāns un pati ideja, tās pienesums sabiedrībai pēc realizēšanas.

Pirmo vietu un 7000 eiro naudas balvu idejas realizēšanai saņēma mobilā pārtikas produktu reitinga un skenēšanas aplikācija “Foodycheck”, kas radīta ikvienam patērētājam, kurš vēlas iepirkties veselīgāk. Otrā vieta un naudas balva 5000 eiro apmērā piešķirta idejas īstenošanai par brīvdabas bērnudārza “Ronjas skola” izveidi - pirmsskolas izglītības iestāde, kurai nav nepieciešamas telpas, jo viss notiek ārpus tām īpaši norobežotā teritorijā – jebkurā publiskā vai privātā mežā, parkā vai citā atbilstošā vietā. Trešo vietu un 3000 eiro naudas balvu ieguvis projekts  “Ferterex” – zemas intensitātes lāzeru fototerapijas ierīce vīrieša neauglības ārstēšanai, kas ir ērti lietojama mājas apstākļos.

Gadu noslēdzot 13.decembrī DEMOLA aktivitātes (apmācības inovatīvu risinājumu izstrādei atbilstoši tirgus pieprasījumam) ietvaros tika noskaidroti labākie rudens sesijā „DEMOLA Latvia FINAL PITCH”. Tika demonstrētas 15 uzņēmumu iesniegto problēmsituāciju 17 studentu komandu konceptuālo risinājumu prezentācijas. Komandu sniegumu vērtēja 6 žūrijas pārstāvji: Rīgas Tehniskās universitātes Zinātņu prorektors Tālis Juhna, Latvijas Universitātes Prorektors eksakto, dzīvības un medicīnas zinātņu jomā Valdis Segliņš, TechChill sadarbības projektu vadītāja Ieva Upeniece, LMT Viceprezidents mārketinga un biznesa attīstības jautājumos Ingmārs Pūķis, LIAA Inovāciju nodaļas vadītāja Sarmīte Karlsone un AirBord dibinātājs Elviss Straupenieks. Žūrijas vērtējumā kā visveiksmīgākā tika novērtēta komanda, kas risinot uzņēmuma “AM Furnitūra” problēmsituāciju, aicinājumu radīt jaunus produktus mēbeļu industrijai, radīja prototipu jauna veida bīdāmām skapja durvīm.