Informācija par projekta "Inovāciju motivācijas programma" ieviešanu

2017. gada pirmajos trīs mēnešos projekta “Inovāciju motivācijas programma” ietvaros ir norisinājušās aktivitātes dažādām sabiedrības mērķa grupām un noslēgti vairāki iepirkumu līgumi ar sadarbības partneriem par kopīgu pasākumu īstenošanu.

Tā, piemēram, 2017. gada martā norisinājās pirmais no 5 plānotajiem hakatoniem par tēmu “Dalīšanās ekonomika”. Šajā pasākumā tika pieteiktas 25 dažādas idejas.. Hakatons tika organizēts sadarbībā ar biedrību “Latvijas Start-up uzņēmumu asociācija”, ar kuru ir noslēgts iepirkuma līgums par start-up ekovides attīstību veicinošu pasākumu sērijas organizēšanu 2017. gadā.

Hakatonu mērķis ir, paredzot atšķirīgus noteikumus vai pasākuma tematiku, nodrošināt multidisciplināru komandu veidošanos, kas apvieno dažādu nozaru speciālistus, kuri kopīgi cenšas radīt globālajā tirgū dzīvotspējīgas un inovatīvas biznesa idejas. Hakatons darbojas pēc principa, ka darba komandas tiek veidotas pasākuma ietvaros, nevis pirms tam, tā nodrošinot jaunu kontaktu veidošanos un nepieciešamo speciālistu iesaisti idejas attīstības procesā.

Sadarbībā ar nodibinājumu “TechHub” tiks organizētas arī 5 start-up meistarklases (workshop) esošajiem un topošajiem uzņēmējiem.

Katra meistarklase tiks veidota, izvēloties atšķirīgas tēmas. Pasākuma ietvaros plānotas atklātas diskusijas ar uzņēmējiem, kā arī zināšanu un pieredzes pārnese praktiskās nodarbībās.

Sadarbībā ar Junior Achievement Latvija (JAL) 10. un 11. martā norisinājās Latvijas Skolēnu mācību uzņēmumu Pavasara gadatirgus. Gadatirgū piedalījās 165 skolēnu mācību uzņēmumi (SMU) no visas Latvijas. Pasākuma mērķis ir sniegt jauniešiem iespēju iegūt pieredzi uzņēmējdarbībā reālā vidē, brīvā tirgus un konkurences apstākļos, paplašināt redzesloku un komunikācijas prasmes.

Sadarbībā ar JAL turpmāko divu gadu laikā tiks īstenota virkne pasākumu apmācību programmas “Skolēnu mācību uzņēmumi” ietvaros. 2017. un 2018. gadā plānots organizēt arī Jauno uzņēmēju dienu, Iedvesmas konferenci, SMU Ziemassvētku un Pavasara gadatirgus, kā arī plānots nodrošināt skolēnu dalību Eiropas Skolēnu mācību uzņēmumu finālā. Tāpat arī paredzētas apmācības skolotājiem inovatīvu SMU izveidē un konsultēšanā, plānoti reģionālie semināri par inovāciju un uzņēmējdarbību, un skolotāju tālākizglītības kursi.

Sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti (RTU) tiks organizētas apmācības inovatīvu risinājumu izveidošanā atbilstoši tirgus pieprasījumam. Aktivitātes ietvaros tiks apzinātas komercsabiedrību vajadzības jaunu produktu izstrādē un ārpus komercsabiedrības struktūras izveidotas produkta izstrādes darba grupas, kas izstrādās risinājumu un piedāvās to komersantiem ieviešanai savā struktūrā. Apmācības ir starpdisciplināra studentu un uzņēmēju, kā arī valsts un pašvaldību iestāžu sadarbības platforma pēc Somijas DEMOLA principa, lai iesaistītu augstāko izglītības iestāžu vecāko kursu studentus, maģistrus, doktorantus praktiskā uzņēmējdarbības vidē.

Atbilstoši LIAA un RTU savstarpēji noslēgtajam iepirkuma līgumam apmācības tiks organizētas 2017. un 2018. gadā.

Lielu atsaucību guva arī tīklošanās seminārs “Pastāvēs, kas pārvērtīsies: inovācijas uzņēmējdarbībā”, kas norisinājās 22.februārī. Seminārā savu redzējumu par inovāciju būtību un to ietekmi uz uzņēmējdarbību sniedza Banku augstskolas profesore, ekonomikas zinātņu doktore Tatjana Volkova un uzņēmuma “Mobilly” vadītājs Ģirts Slaviņš un Ričards Fomrats – PlayGineering Systems vadītājs un līdzdibinātājs.

Tuvākie pasākumi:

  • tīklošanās seminārs “Komanda.Līderis. Uzņēmums” 5.aprīlī, “Birojnīcā”, Dzirnavu ielā 84 k-2, Rīgā,
  • start-up meistarklase “Minimālā produkta koncepts un tā izstrādāšana jauna produkta ideju testēšanai” 13.a aprīlī, Spīķeru koncertzālē, Rīgā