Informācija par projekta "Inovāciju motivācijas programma" ieviešanu

2017. gada pirmajos sešos mēnešos projekta “Inovāciju motivācijas programma” ietvaros ir norisinājušās aktivitātes dažādām sabiedrības mērķa grupām un noslēgti vairāki iepirkumu līgumi par aktivitāšu īstenošanu ilgākā laika periodā.

Piemēram, 2017. gada pirmajā pusgadā norisinājās divas no piecām plānotajām jaunu produktu radīšanas darbnīcām (hakatoniem). Pirmajā hakatonā - “Dalīšanās ekonomika”, kas norisinājās martā, piedalījās 77 dalībnieki. Noslēgumā savas iestrādes prezentēja deviņas komandas, no kurām uzvarēja “BeerBnB” - platforma, kurā iespējams aizņemties kādu lietu (sadzīves piederumus, grāmatas, instrumentus u.c.) nosūtot pieprasījumu visiem tās lietotājiem un saņemt atbildi visīsākajā laikā. Savukārt no 9. līdz 11. jūnijam Ventspilī norisinājās hakatons par informāciju tehnoloģiju tēmu, kurā dalībai reģistrējās 41 dalībnieks un tika izveidotas 7 komandas. Uzvarēja  komanda s’COOL, kas izstrādājusi izglītības procesa uzlabošanas rīku, piedāvājot mācīties, izmantojot viedtālruņa plašās iespējas, tādējādi padarot mācīšanās procesu interaktīvu un interesantu.

Hakatoni tika organizēti sadarbībā ar biedrību “Latvijas Start-up uzņēmumu asociācija”, ar kuru noslēgts iepirkuma līgums par start-up ekovides attīstību veicinošu pasākumu sērijas organizēšanu 2017. gadā.

Hakatonu mērķis ir, paredzot atšķirīgus noteikumus vai pasākuma tematiku, nodrošināt multidisciplināru komandu veidošanos, kas apvieno dažādu nozaru speciālistus, kuri kopīgi cenšas radīt globālajā tirgū dzīvotspējīgas un inovatīvas biznesa idejas. Hakatona darbības principi paredz, ka darba komandas tiek veidotas pasākuma ietvaros, nevis pirms tam, tā nodrošinot jaunu kontaktu veidošanos un nepieciešamo speciālistu iesaisti idejas attīstīšanas procesā.

Sadarbībā ar nodibinājumu “TechHub” projekta ietvaros tiks organizētas arī piecas start-up meistarklases (workshop) esošajiem un topošajiem uzņēmējiem. Katra meistarklase veidota izvēloties atšķirīgas tēmas. 2017. gada pirmajos sešos mēnešos projekta “Inovāciju motivācijas programma” ietvaros ir notikušas divas meistarklases.

13. aprīlī Rīgā notika meistarklase “Minimālā produkta koncepts un tā izstrādāšana jaunu produkta ideju testēšanai”, kurā piedalījās 43 dalībnieki.  Meistarklase tika rīkota, lai esošajiem un potenciālajiem jaunuzņēmumu vadītājiem sniegtu praktiskas zināšanas par produktu izstrādi agrīnā stadijā.

Meistarklase “Mērķauditorijas noteikšanas procesi produkta agrīnajā stadijā” norisinājās 8.jūnijā Rīgā un tajā piedalījās 40 dalībnieki. Meistarklase tika rīkota, lai esošajiem un potenciālajiem jaunuzņēmumu vadītājiem, studentiem un citiem interesentiem sniegtu praktiskas zināšanas uz klientu fokusētu produktu un pakalpojumu, dizaina instrumentu un metožu pielietošanai.

Sadarbībā ar Junior Achievement Latvija (JAL) turpmāko divu gadu laikā tiks īstenota virkne pasākumu apmācību programmas “Skolēnu mācību uzņēmumi” ietvaros. 2017. un 2018. gadā plānots organizēt vairākus pasākumus, tostarp arī “Jauno uzņēmēju diena”, “Iedvesmas konference”, SMU Ziemassvētku un Pavasara gadatirgus, kā arī plānots nodrošināt skolēnu dalību Eiropas Skolēnu mācību uzņēmumu finālā. Tāpat arī paredzētas apmācības skolotājiem inovatīvu SMU izveidē un konsultēšanā, plānoti reģionālie semināri par inovāciju un uzņēmējdarbību, un skolotāju tālākizglītības kursi.

10. un 11. martā norisinājās Latvijas Skolēnu mācību uzņēmumu Pavasara gadatirgus. Gadatirgū piedalījās 165 skolēnu mācību uzņēmumi (SMU) no visas Latvijas. Pasākuma mērķis ir sniegt jauniešiem iespēju iegūt pieredzi uzņēmējdarbībā reālā vidē, brīvā tirgus un konkurences apstākļos, paplašināt redzesloku un komunikācijas prasmes.

5.aprīlī notika A līmeņa skolotāju tālākizglītības kursu 1. modulis “SMU kā mācību metode Latvijā un Eiropā (pedagogu pieredze)”. Kursos piedalījās 78 skolotāji. Pozitīvi jāvērtē fakts, ka dalībai kursos pieteikušies ap 60% skolotāju, kuriem nav iepriekšējas pieredzes darbā ar SMU.

27.-29.aprīlī Ventspilī norisinājās Jauno uzņēmēju diena 2017. Pasākuma ietvaros notika valsts mēroga SMU fināls pamatskolas un vidusskolas grupās, “Gada SMU konsultants” apbalvošana, SMU “Gada pārskats” uzvarētāju apbalvošana. Jauno uzņēmēju dienās piedalījās 170 dalībnieki, kas pārstāvēja 30 SMU. Konkursā uzvarēja SMU LightUp no Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas ar produktu — modulāras kubiskas lampas (dizaina priekšmets un gaismas ķermenis). Uzņēmums saņēma  iespēju piedalīties Eiropas SMU finālā 11.-13.jūlijā Briselē. .

Sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti (RTU) tiks organizētas apmācības inovatīvu risinājumu izveidošanā atbilstoši tirgus pieprasījumam. Aktivitātes ietvaros tiks apzinātas komercsabiedrību vajadzības jaunu produktu izstrādē un izveidotas produkta izstrādes darba grupas ārpus komercsabiedrības struktūras, kas izstrādās risinājumu un piedāvās to komersantiem ieviešanai savā struktūrā. Apmācības ir starpdisciplināra studentu un uzņēmēju, kā arī valsts un pašvaldību iestāžu sadarbības platforma, kas veidota pēc Somijas inovāciju platformas DEMOLA parauga, lai praktiskās uzņēmējdarbības vidē iesaistītu augstāko izglītības iestāžu vecāko kursu studentus, maģistrus un doktorantus.

Atbilstoši LIAA un RTU savstarpēji noslēgtajam iepirkuma līgumam apmācības tiks organizētas 2017. un 2018. gadā.

Projekta ietvaros ir plānoti arī vairāki tīklošanās semināri. Pirmajā pusgadā ir notikuši trīs tīklošanas semināri par dažādām tēmām. Lielu atsaucību guva tīklošanās seminārs “Pastāvēs, kas pārvērtīsies: inovācijas uzņēmējdarbībā”, kas norisinājās 22.februārī. Seminārā savu redzējumu par inovāciju būtību un to ietekmi uz uzņēmējdarbību sniedza Banku augstskolas profesore, ekonomikas zinātņu doktore Tatjana Volkova, uzņēmuma “Mobilly” vadītājs Ģirts Slaviņš un Ričards Fomrats – “PlayGineering Systems” vadītājs un līdzdibinātājs.

Aprīlī notika tīklošanās seminārs “Komanda. Līderis. Uzņēmums”. Seminārā uzstājās sociālo tīklu rekrutēšanas speciālists un treneris Matīss Kaļāns, SIA “Erica Synths” vadītājs Ģirts Ozoliņš un SIA “TestDevLab” līdzdibinātājs Ervins Grīnfelds.

Trešā semināra tēma bija “Inovācijas, tehnoloģijas un sieviete”. Seminārā piedalījās 41 dalībnieks. Edīte Millere no organizācijas “Riga TechGirls” stāstīja par organizācijas mērķiem un kāpēc ir svarīgi palielināt sieviešu īpatsvaru IT un tehnoloģiju uzņēmumos. Kosmosa risinājumu menedžere Katrina Krivenko no SIA “Eventech”, dalījās savā pieredzē par darbu augsto tehnoloģiju uzņēmumā un studente Amanda Kļaviņa iedvesmoja ar stāstu, kāpēc studēt IT un cik ilgā laikā var apgūt programmēšanas pamatus.

30.jūnijā un 1.jūlijā tika organizētas vairākas diskusijas sarunu festivāla “LAMPA” ietvaros. Paneļdiskusiju, sarunu un darbnīcu saturs, atbilstoši Inovāciju motivācijas programmas mērķiem, tika veidots par inovatīvas uzņēmējdarbības, radošuma un cilvēkkapitāla tēmām, piesaistot Biznesa inkubatoru programmas un Tehnoloģiju pārneses programmas pārstāvjus – arī par distanci starp zinātni un uzņēmējdarbību, biznesa ideju radīšanu un attīstīšanu.

Otrajā ceturksnī, atbilstoši pasākuma tematikai un mērķauditorijai, tika pieņemts lēmums papildus piedalīties Ekonomikas ministrijas un Altum pasākumā “STARTA DIENA – biznesa uzsācēju gadatirgus” 31.maijā.