Atbalsta pieteikumu vērtēšana

KĀ NOTIEK PROJEKTU IESNIEGUMU un PREZENTĀCIJAS VĒRTĒŠANA?

Komersanta un tā jaunā produkta vai tehnoloģijas atbilstība atbalsta saņemšanai tiek vērtēta divās daļās:

  1. sākotnēji tiek izvērtēta projekta iesnieguma atbilstība 1.daļas vērtēšanas kritērijiem.

Ja tajos iegūts pozitīvs vērtējums, komersanta pārstāvis tiek aicināts ierasties uz  vērtēšanas komisijas sēdi, lai prezentētu savu jauno produktu vai tehnoloģiju.

Kādi kritēriji tiek vērtēti, lūdzu skatīt šeit.

  1. tiek vērtēta komersanta pārstāvja prezentācijā sniegtā informācija.

Prezentācijas  laikā jāsniedz informācija par komersanta jauno produktu vai tehnoloģiju un jāpamato  tā priekšrocības, kas spēj paaugstināt komersanta konkurētspēju un produktivitāti. Tāpat prezentācijas laikā ir jāpamato  jaunā produktu vai tehnoloģijas biznesa un attīstības plāns no tā izstrādes līdz ieviešanai ražošanā.

Vērtēšanas komisijas locekļi pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu, pamatojoties uz prezentācijas laikā sniegto informāciju.

Kas tiks vērtēts prezentācijas laikā, lūdzu skatīt šeit.

Uz prezentāciju jāierodas trīs darba dienu laikā pēc LIAA uzaicinājuma!

Jāņem vērā, ka prezentācijas laikā tiks veikts audio ieraksts!

CIK ILGĀ LAIKĀ TIEK PIEŅEMTS LĒMUMS?

Lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu tiek pieņemts  viena mēneša laikā no tā  iesniegšanas LIAA.

Papildu informācija pieejama LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā, zvanot 67039499 vai rakstot jautajumi@liaa.gov.lv, vai klātienē darba dienās 8.30 – 17.00, trešdienās 8.30 -18.00, Rīgā, Pērses ielā 2 (1. stāvs).