Atbalsta saņemšanas kārtība programmas “Inovāciju “vaučeru” atbalsta pakalpojumi” ietvaros

Ministru kabineta 2016.gada 25.oktobra noteikumi Nr.692 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2.pasākuma “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” īstenošanas noteikumi”.

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji| 14.02.2017

Atbalsta saņēmēju atlases un atbalsta piešķiršanas kārtība| 14.02.2017

Pārbaudes lapa Nr. 1 iekļauto atbilstības un administratīvo kritēriju vērtēšanas procedūra (projekts) | 14.02.2017

Pārbaudes lapa Nr. 2 iekļauto atbilstības un administratīvo kritēriju vērtēšanas procedūra (projekts) | 14.02.2017

Iesniedzamie dokumenti:

Projekta iesnieguma veidlapa (projekts) | 03.02.2017

Jauna produkta vai tehnoloģijas izstrādes biznesa un attīstības plāns (projekts) | 13.01.2017 

Uzskaites veidlapa par saņemto de minimis atbalstu (Saņemtā de minimis atbalsta uzskaites kārtība) | 13.01.2017

Deklarācija par komercsabiedrības atbilstību sīkajai (mikro), mazajai vai vidējai komercsabiedrībai (MVK statusa noteikšana) | 13.01.2017

Deklarācijas par komercsabiedrības atbilstību sīkajai (mikro), mazajai vai vidējai komercsabiedrībai pielikums (jāaizpilda tikai tādā gadījumā, ja ir partnerkomercsabiedrības un saistītās komercsabiedrības) | 13.01.2017

Papildu informācija pieejama LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā, zvanot 67039499 vai rakstot jautajumi@liaa.gov.lv vai klātienē darba dienās 8.30 – 17.00, trešdienās 8.30 – 19.00, Rīgā,
Pērses ielā 2 (1.stāvs).