Atbalsta saņemšanas kārtība programmas “Inovāciju vaučeru atbalsta pakalpojumi” ietvaros