Atbalsta saņemšanas kārtība programmas “Inovāciju vaučeru atbalsta pakalpojumi” ietvaros

Ministru kabineta 2016.gada 25.oktobra noteikumi Nr.692 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2.pasākuma “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” īstenošanas noteikumi”.

Atbalsta saņēmēju atlases un atbalsta piešķiršanas kārtība - konsolidētā versija (projektiem, kas iesniegti sākot no 2019. gada 4. janvāra)

Atbalsta saņēmēju atlases un atbalsta piešķiršanas kārtība (projektiem, kas iesniegti sākot no 2019. gada 4. janvāra) | 04.01.2019.

Atbalsta saņēmēju atlases un atbalsta piešķiršanas kārtība (projektiem, kas iesniegti sākot no 2018. gada 28. septembra) | 27.09.2018.

Atbalsta saņēmēju atlases un atbalsta piešķiršanas kārtība (projektiem, kas iesniegti līdz 2018. gada 2. septembrim) | 03.03.2017.

Papildu informācija pieejama LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā, zvanot 67039499 vai rakstot jautajumi@liaa.gov.lv vai klātienē darba dienās 8.30 – 17.00, trešdienās 8.30 – 18.00, Rīgā,
Pērses ielā 2 (1.stāvs).