Atbalsta saņemšanas kārtība programmas “Inovāciju vaučeru atbalsta pakalpojumi” ietvaros

Ministru kabineta 2016. gada 25. oktobra noteikumi Nr.692 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākuma “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” īstenošanas noteikumi”.

Atbalsts saņēmēju atlases un atbalsta piešķiršanas kārtība (projektiem, kas iesniegti no 2019. gada 13. decembra) | Atjaunots 15.05.2020.

Atbalsta saņēmēju atlases un atbalsta piešķiršanas kārtība – konsolidētā versija (projektiem, kas iesniegti no 2019. gada 4. janvāra)

Atbalsta saņēmēju atlases un atbalsta piešķiršanas kārtība (projektiem, kas iesniegti no 2019. gada 4. janvāra) | Atjaunots 04.01.2019.

Atbalsta saņēmēju atlases un atbalsta piešķiršanas kārtība (projektiem, kas iesniegti no 2018. gada 28. septembra) | Atjaunots 27.09.2018.

Atbalsta saņēmēju atlases un atbalsta piešķiršanas kārtība (projektiem, kas iesniegti līdz 2018. gada 2. septembrim) | Atjaunots 30.04.2020.

Papildu informācija pieejama LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā pa tālruni 67039499, e-pastu jautajumi@liaa.gov.lv vai klātienē Rīgā, Pērses iela 2. (1. stāvā) darba dienās no pulksten 8.30 – 17.00 (trešdienās 8.30 – 18.00).