Atbalsta saņemšanas kārtība programmas “Inovāciju “vaučeru” atbalsta pakalpojumi” ietvaros