Atbalsta saņemšanas kārtība programmas “Inovāciju vaučeru atbalsta pakalpojumi” ietvaros

Ministru kabineta 2016.gada 25.oktobra noteikumi Nr.692 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2.pasākuma “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” īstenošanas noteikumi”.

Atbalsts saņēmēju atlases un atbalsta piešķiršanas kārtība (projektiem, kas iesniegti sākot no 2019. gada 13. decembra)

Atbalsta saņēmēju atlases un atbalsta piešķiršanas kārtība - konsolidētā versija (projektiem, kas iesniegti sākot no 2019. gada 4. janvāra)

Atbalsta saņēmēju atlases un atbalsta piešķiršanas kārtība (projektiem, kas iesniegti sākot no 2019. gada 4. janvāra) | 04.01.2019.

Atbalsta saņēmēju atlases un atbalsta piešķiršanas kārtība (projektiem, kas iesniegti sākot no 2018. gada 28. septembra) | 27.09.2018.

Atbalsta saņēmēju atlases un atbalsta piešķiršanas kārtība (projektiem, kas iesniegti līdz 2018. gada 2. septembrim) | 03.03.2017.

Papildu informācija pieejama LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā, zvanot 67039499 vai rakstot jautajumi@liaa.gov.lv vai klātienē darba dienās 8.30 – 17.00, trešdienās 8.30 – 18.00, Rīgā,
Pērses ielā 2 (1.stāvs).