Informācija par programmas "Inovāciju vaučeru atbalsta pakalpojumi" aktualitātēm

2018.gada 28.septembris
2018.gada 28.augustā stājās spēkā 2016. gada 25. oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.692 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākuma “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" īstenošanas noteikumi” grozījumi, kas paredz būtiskas izmaiņas inovāciju vaučeru programmā (palielināta atbalsta intensitāte, ieviesti jauni vaučera veidi, ieviestas jaunas atbalstāmās darbības, atcelta iepirkuma procedūras veikšana u.c. izmaiņas). 2018.gada 28.septembrī tiek atsākta projekta pieteikumu pieņemšana.

2018.gada 3.septembris
No 2018.gada 3.septembra uz laiku tiek pārtraukta atbalsta pieteikumu pieņemšana inovāciju vaučeru programmā.

2018. gada 30. marts
Inovāciju vaučeru programmā turpinās atbalsta pieteikumu iesniegšana. Tiek vērtēti iesniegtie atbalsta pieteikumi un slēgti līgumi par atbalsta sniegšanu komersantiem.

1.ceturksnī ir noslēgusies piedāvājumu vērtēšana iepirkumā „Rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšanas pakalpojumi” (Nr.LIAA 2017/58), kuru rezultātā LIAA ir noslēgusi vispārīgo vienošanos par pakalpojumu sniegšanu

2017. gada 29. decembris
2017. gada decembrī ir noslēgusies iepirkuma procedūra “Jauna produkta vai tehnoloģijas testēšanas pakalpojumi”, kuras rezultātā LIAA ir noslēgusi  vispārīgo vienošanos ar 11 testēšanas laboratorijām par pakalpojumu sniegšanu atbalsta saņēmējiem

Tāpat veicinātu uzņēmumu informētību par pieejamo atbalstu inovāciju vaučeru programmā un veicinātu pieteikumu aktivitāti, tiek organizēti dažādi informatīvie pasākumi par atbalsta iespējām. Kā piemēram š.g. 22.novembrī norisinājās tīklošanās seminārs "IKT veiksmes kods: zinātne”, savukārt 30.novembrī - "Vai ražotājiem garšo zinātne?".

Kopumā 2017.gadā ir saņemti 14  inovāciju vaučeru projekta pieteikumi pētniecībai un noslēgti 7 atbalsta līgumi.

2017.gada 30. oktobris
Vaučeru programmas ietvaros ir noslēgtie pirmie četri līgumi par atbalsta piešķiršanu vairākiem mazajiem un vidējiem komersantiem.

Tāpat ir noslēgušās iepirkuma procedūras:

2017. gada 1. augusts
Inovāciju vaučeru programmā turpinās atbalsta pieteikumu iesniegšana. Ir izvērtēti iesniegtie atbalsta pieteikumi un plānots, ka 2017. gada augustā tiks noslēgti pirmie atbalsta līgumi ar komersantiem.

Lai nodrošinātu vaučeru programmā paredzētos ārpakalpojumus – jauna produkta vai tehnoloģijas sertificēšana un testēšana, kā arī rūpnieciskā īpašuma (izgudrojuma patents, dizainparaugs un pusvadītāju izstrādājumu topogrāfija) tiesību nostiprināšana, 2017. gada jūlijā ir izsludinātas iepirkuma procedūras.

2017. gada 14. jūnijs
Lai veicinātu uzņēmumu informētību par pieejamo atbalstu inovāciju vaučeru programmā un veicinātu pieteikumu aktivitāti, LIAA organizē informatīvus seminārus Rīgā un reģionos par pieejamo atbalstu un tā saņemšanas nosacījumiem, kā arī ar prezentācijām piedalās citu organizāciju rīkotos pasākumos. Vienlaikus ieinteresētajiem uzņēmējiem regulāri tiek sniegtas arī individuālas konsultācijas par programmas sniegtajām iespējām jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādē.

Pieteikumu pieņemšana MK noteikumu Nr. 692 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.2. pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" īstenošanas noteikumi" 41.1-41.6. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai tika uzsākta 2017.gada 6.februārī, un LIAA ir jau iesniegti pirmie atbalsta pieteikumi.

Lai nodrošinātu vaučeru programmā paredzētos pakalpojumus, tai skaitā ekonomisko priekšizpēti, rūpnieciskos pētījumus, eksperimentālās izstrādes, prototipu izgatavošanu, produktu rūpnieciskā dizaina izstrādi un rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšanu, ir veikta iepirkuma procedūra un 2017. gada otrajā ceturksnī plānots noslēgt vispārējo vienošanos ar ārpakalpojumu sniedzējiem.