Jaunuzņēmumu atbalsta programmas

Kas: jaunuzņēmumi, kas atbilst Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likuma 4.pantā noteiktajām prasībām.

Kāpēc: LIAA veicina jaunuzņēmumu veidošanos Latvijā, lai sekmētu pētniecību, kā arī inovatīvu ideju, produktu vai procesu izmantošanu saimnieciskajā darbībā.

Ko: 

Atbalsta programmu īstenošanas periods: līdz divpadsmit vai divdesmit četriem mēnešiem.

Finansējums: atbalsts tiek sasniegts saskaņā ar de minimis nosacījumiem, t.i., līdz 200 000 EUR triju gadu laikā (Komisijas (ES) 2013.gada 18.decembra Regulu Nr.1407/2013 par līguma par ES darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam).

Pieteikšanās kārtība: 2017.gada 7.februāra MK noteikumos Nr.74 “Jaunuzņēmumu atbalsta programmu pieteikšanas un administrēšanas kārtība”.

Prasības riska kapitāla investoriem

Pieteikumu veidlapas

Maksājuma pieprasījums

Kārtība, kādā LIAA veic jaunuzņēmumu atbalsta programmu administrējošās iestādes pienākumus

Papildu noderīga informācija

Papildu informācija pieejama LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā, zvanot 67039499 vai rakstot jautajumi@liaa.gov.lv, vai klātienē darba dienās 8.30 – 17.00, trešdienās 8.30 -18.00, Rīgā, Pērses ielā 2 (1. stāvs).