Noderīga informācija

Start-up vīza

No 2017. gada 2.marta ārzemnieks var saņemt termiņuzturēšanās atļauju uz laiku, kas nepārsniedz trīs gadus, ja tas plāno radīt vai attīstīt inovatīvu produktu un pēc termiņuzturēšanās atļaujas izsniegšanas tiek izpildīti šādi nosacījumi:

  • triju mēnešu laikā pēc lēmuma par termiņuzturēšanās atļaujas izsniegšanu pieņemšanas ārzemnieks ir reģistrēts kā valdes loceklis kapitālsabiedrībā, kura komercreģistrā reģistrēta ne ilgāk kā gadu un kuras ietvaros viņš plāno īstenot iepriekšminētās aktivitātes,
  • sešu mēnešu laikā pēc pirmās termiņuzturēšanās atļaujas izsniegšanas kvalificēts riska kapitāla investors kapitālsabiedrības pamatkapitālā ieguldījis vismaz 30 000 EUR un 18 mēnešu laikā ieguldījums sasniedz vismaz 60 000 EUR.

Papildus, attiecīgās kapitālsabiedrības nodokļu parāds nedrīkstēs pārsniegt 150 EUR, kā arī ārzemnieks nedrīkstēs būt nodarbināts pie cita darba devēja vai būt reģistrēts kā amatpersona citā kapitālsabiedrībā.

Plašāka informācija: Imigrācijas likums un Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.

MVK statusa noteikšana

Deklarācija par komercsabiedrības atbilstību sīkajai (mikro), mazajai vai vidējai komercsabiedrībai | 16.03.2017

Deklarācijas par komercsabiedrības atbilstību sīkajai (mikro), mazajai vai vidējai komercsabiedrībai pielikums (jāaizpilda tikai tādā gadījumā, ja ir partnerkomercsabiedrības un saistītās komercsabiedrības) | 16.03.2017

De minimis

De minimis uzskaites veidlapa jāaizpilda un jāiesniedz uzņēmuma – atbalsta saņēmēja VID elektroniskajā datu bāzē EDS. Papildinformācija pieejama šeit.

Vizuālā indentitāte

Papildu informācija pieejama LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā, zvanot 67039499 vai rakstot jautajumi@liaa.gov.lv, vai klātienē darba dienās 8.30 – 17.00, trešdienās 8.30 -18.00, Rīgā, Pērses ielā 2 (1. stāvs).