Riska kapitāla investora kvalifikācijas nosacījumi

  • reģistrēts kā alternatīvo ieguldījumu fonds Latvijā atbilstoši Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumam vai citā valstī atbilstoši līdzvērtīgam normatīvajam regulējumam par alternatīvo ieguldījumu fondu reģistrēšanu;
  • pēdējo triju gadu laikā veikti agrīnās stadijas riska kapitāla ieguldījumi:
    • vismaz trijās komercsabiedrībās; 
    • vismaz 30 000 euro apmērā katrā, bet ne vairāk par 200 000 euro katrā;
    • investora līdzdalība nepārsniedz  20% no komercsabiedrības pamatkapitāla

Papildu informācija pieejama LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā, zvanot 67039499 vai rakstot jautajumi@liaa.gov.lv, vai klātienē darba dienās 8.30 – 17.00, trešdienās 8.30 -19.00, Rīgā, Pērses ielā 2 (1. stāvs).