Aizpildāmās deklarācijas par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai

 attiecas uz komersantu, kooperatīvo sabiedrību, zemnieku vai zvejnieku saimniecību, individuālo uzņēmumu, biedrību un nodibinājumu 

Deklarācija par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai 
Deklarācijas pielikums par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai
(Pielikums ir jāaizpilda tikai tādā gadījumā, ja ir partnerkomercsabiedrības un saistītās komercsabiedrības)
 

Papildus informāciju par MVK statusa noteikšanu un deklarācijas aizpildīšanu skatīt šeit.