Starptautiskās konkurētspējas veicināšana (tūrisms)

Vēršam uzmanību, ka gadījumā, ja tūrisma nozares atbalsta saņēmējs pretendē uz atbalstu dalībai tirdzniecības misijās vai LIAA organizētās Latvijas augstu valsts amatpersonu vizītēs ārvalstīs, ir jāslēdz Līgums par atbalsta saņemšanu (uzņēmējdarbība)

► Pasākuma apraksts

Informatīvs materiāls par atbalsta pasākumu | Ievietots 21.12.2016.

Iesniegumu pieņemšana līguma par atbalsta saņemšanu slēgšanai ar LIAA ir uzsākta 2016. gada 2. maijā.

Ministru kabineta 2015.gada 1.decembra noteikumi Nr.678 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" īstenošanas noteikumi"

Noslēgtie līgumi projekta "Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā" ietvaros līdz 2016. gada 8. decembrim

Atbalsta saņēmēju atlases un atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma „Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” projekta “Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā” ietvaros

Izmaksas ir atbalstāmas ar 2015. gada 1. septembri par jau veiktajām darbībām, ja izmaksas apliecinoši dokumenti iesniegti:
  • par darbībām, kas veiktas no 2015. gada 1. septembra līdz 2016. gada 30. aprīlim izmaksu apliecinošos dokumentus jāiesniedz līdz 2016. gada 31. jūlijam
  • par darbībām, kas veiktas  sākot ar 2016. gada 1. maiju, izmaksas ir atbalstāmas par veiktajām darbībām, ja izmaksas apliecinošie dokumenti iesniegti ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no datuma, kad ir beigusies atbilstošā darbība (piemēram, ja izstāde noslēgusies 2016. gada 15. maijā, maksājuma pieprasījums jāiesniedz LIAA līdz 2016. gada 15. augustam)

 Prezentācija par programmas pamatnosacījumiem

Vizuālās identitātes prasības

► Līgums par atbalsta saņemšanu

► Maksājuma pieprasījums finansējuma saņemšanai

► Atbalstāmās aktivitātes

Papildu informācija pieejama LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā, zvanot 67039499 vai rakstot jautajumi@liaa.gov.lv, vai klātienē darba dienās 8.30 – 17.00, trešdienās 8.30 -19.00, Rīgā, Pērses ielā 2 (1. stāvs).