Līgums par atbalsta saņemšanu pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" ietvaros

(ar tūrisma nozari saistītām darbībām – dalībai LIAA organizētajos nacionālajos stendos starptautiskās tūrisma izstādēs ārvalstīs)Atbalsta saņēmēja atbilstības nosacījumi


► Līgums par atbalsta saņemšanu (līdz 30.11.2017.)

Līgums par atbalsts saņemšanu (no 01.12.2017.)

Līgums par atbalsta saņemšanu (no 20.08.2018.)

Iesniedzamie dokumenti līguma noslēgšanai

1. ERAF atbalsta saņēmēja iesnieguma veidlapa | Atjaunota 12.09.2019.

2. Deklarācija par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai
attiecas uz komersantu, biedrību un nodibinājumu, kuri paredz saņemt de minimis atbalstu 

3. De minimis uzskaites veidlapa jāaizpilda un jāiesniedz uzņēmuma – atbalsta saņēmēja VID elektroniskajā datu bāzē EDS. Papildinformācija pieejama šeit.
attiecas uz komersantu, biedrību un nodibinājumu, kuri paredz saņemt de minimis atbalstu 

Ja atbalsta saņēmējam saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo informāciju iesnieguma iesniegšanas dienā ir nodokļu vai nodevu parādi, kas pārsniedz 150 EUR, atbalsta saņēmējam ir jāiesniedz no EDS (elektroniskās deklarēšanas sistēma) izdrukāta izziņa par nodokļu nomaksu, kas apliecina, ka iesnieguma iesniegšanas dienā atbalsta saņēmējam nav bijis nodokļu vai nodevu parādu, kas pārsniedz 150 EUR. Informācija par VID administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datu bāzi pieejama VID mājas lapā šeit.

► Kā iesniegt iesniegumu Līguma slēgšanai ar LIAA?