Maksājuma pieprasījums finansējuma saņemšanai

Izmaksas ir atbalstāmas ar 2015. gada 1. septembri par jau veiktajām darbībām, ja maksājuma pieprasījums un izmaksas apliecinoši dokumenti iesniegti:

  • par darbībām, kas veiktas no 2015. gada 1. septembra līdz 2016. gada 30. aprīlim izmaksu apliecinošos dokumentus jāiesniedz līdz 2016. gada 31. jūlijam
  • par darbībām, kas veiktas  sākot ar 2016. gada 1. maiju, izmaksas ir atbalstāmas par veiktajām darbībām, ja izmaksas apliecinošie dokumenti iesniegti ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no datuma, kad ir beigusies atbilstošā darbība (piemēram, ja izstāde noslēgusies 2016. gada 15. maijā, maksājuma pieprasījums jāiesniedz LIAA līdz 2016. gada 15. augustam)

Maksājuma pieprasījums - par aktivitātēm, kas noslēgušās līdz 2017.gada 30.novembrim (ieskaitot) | Atjaunots 20.06.2016.

Maksājuma pieprasījums - par aktivitātēm, kas noslēgušās, sākot ar 2017. gada 1.decembri | Ievietots 19.12.2017.

► Papildus iesniedzamie attaisnojošie dokumenti - par aktivitātēm, kas noslēgušās līdz 2017.gada 30.novembrim (ieskaitot) 

► Papildus iesniedzamie attaisnojošie dokumenti - par aktivitātēm, kas noslēgušās, sākot ar 2017.gada 1.decembri | Ievietots 19.12.2017.

► Uzskaites veidlapa par saņemto de minimis atbalstu
attiecas uz komersantu, kooperatīvo sabiedrību, zemnieku vai zvejnieku saimniecību, individuālo uzņēmumu, biedrību un nodibinājumu, kuri paredz saņemt de minimis atbalstu

► MVK deklarācija
jāiesniedz LIAA reizi gadā pēc kārtējā finanšu gada noslēgšanas, kā arī tad, ja ar atbalsta saņēmēju ir notikušas izmaiņas (apvienots, iegādāts, sadalīts)

Noderīga informācija

               

Svarīga informācija par attaisnojošajiem dokumentiem starptautiskās izstādes, konferences (semināra) dalības izmaksām

Kopā ar Maksājuma pieprasījumu ir jāiesniedz:

  • stenda vai ekspozīcijas laukuma fotogrāfija no izstādes vai konferences (semināra) stenda, kurā var skaidri identificēt atbalsta saņēmēju.
  • par dalību konferencē - organizatora izsniegts un parakstīts apliecinājums atbalsta pretendenta dalībai pasākumā
  • ja atbalsta saņēmējs konferencē (seminārā) piedalās, sniedzot prezentāciju (nevis ar stendu), tad papildus jāiesniedz prezentācijas kopija un konferences (semināra) darba kārtība, kurā ir iekļauta atbalsta saņēmēja uzstāšanās

► Kā iesniegt maksājuma pieprasījumu LIAA?