Maksājuma pieprasījums finansējuma saņemšanai

Izmaksas ir atbalstāmas ar 2015. gada 1. septembri par jau veiktajām darbībām, ja maksājuma pieprasījums un izmaksas apliecinoši dokumenti iesniegti:

  • par darbībām, kas veiktas no 2015. gada 1. septembra līdz 2016. gada 30. aprīlim izmaksu apliecinošos dokumentus jāiesniedz līdz 2016. gada 31. jūlijam
  • par darbībām, kas veiktas  sākot ar 2016. gada 1. maiju, izmaksas ir atbalstāmas par veiktajām darbībām, ja izmaksas apliecinošie dokumenti iesniegti ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no datuma, kad ir beigusies atbilstošā darbība (piemēram, ja izstāde noslēgusies 2018. gada 25. augustā, maksājuma pieprasījums jāiesniedz LIAA līdz 2018. gada 26. novembrim)

Ja tūrisma nozares atbalsta saņēmējs no 2018.gada 20.augusta vēlas pretendē uz atbalstu dalībai starptautiskajās izstādēs, konferencēs, semināros ar individuālu stendu, biedrību/nodibinājuma, pašvaldības vai plānošanas reģionu organizētās tirdzniecības misijās ārvalstīs, LIAA organizētās tirdzniecības misijās ārvalstīs, Latvijas augstu valsts amatpersonu vizītēs ārvalstīs, darījuma tūrisma pasākuma organizēšanai vai saņemt LIAA konsultatīvos pakalpojumus (tajā skaitā Latvijas ārvalstu ekonomisko pārstāvniecību konsultācijas), ir jāslēdz Līgums par par atbalsta saņemšanu (uzņēmējdarbība).

Maksājuma pieprasījums - par aktivitātēm, kas noslēgušās, sākot ar 2017. gada 1.decembri | Ievietots 19.12.2017.

Maksājuma pieprasījums - pa aktivitātēm, kas noslēgušās, sākot ar 2018. gada 20. augustu | IAtjaunots 12.09.2019.

► Papildus iesniedzamie attaisnojošie dokumenti - par aktivitātēm, kas noslēgušās, sākot ar 2017.gada 1.decembri | Ievietots 19.12.2017.

Papildus iesniedzamie attaisnojošie dokumenti - par aktivitātēm, kas noslēgušās, sākot ar 2018. gada 20. augustu | Atjaunots 12.09.2019.

► De minimis uzskaites veidlapa jāaizpilda un jāiesniedz uzņēmuma – atbalsta saņēmēja VID elektroniskajā datu bāzē EDS. Papildinformācija pieejama šeit.
attiecas uz komersantu, kooperatīvo sabiedrību, zemnieku vai zvejnieku saimniecību, individuālo uzņēmumu, biedrību un nodibinājumu, kuri paredz saņemt de minimis atbalstu

► MVK deklarācija
jāiesniedz LIAA reizi gadā pēc kārtējā finanšu gada noslēgšanas, kā arī tad, ja ar atbalsta saņēmēju ir notikušas izmaiņas (apvienots, iegādāts, sadalīts)

Noderīga informācija

          

► Kā iesniegt maksājuma pieprasījumu LIAA?