Starptautiskās konkurētspējas veicināšana (uzņēmējdarbība)

► Pasākuma apraksts | Atjaunots 29.11.2017. 

Iesniegumu pieņemšana līguma par atbalsta saņemšanu slēgšanai ar LIAA ir uzsākta 2016. gada 15. martā.

Ministru kabineta 2015. gada 1. decembra noteikumi Nr.678 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" īstenošanas noteikumi"

No 01.12.2017 stājas spēkā grozījumi MK noteikumos Nr.678

Galvenās izmaiņas:

  • Izslēgts atbalsts dalībai ar uzņēmējdarbību saistītās individuāli izvēlētās konferencēs un semināros ārvalstīs – atbalsts netiks sniegts ne sniedzot prezentāciju, ne dalībai ar ekspozīcijas laukumu.
  • atbalsts dalībai starptautiskās izstādēs ar individuālo stendu ārvalstīs tiks sniegts par dalību tādās starptautiskajās izstādēs, kuras ir reģistrētas publiskajās datu bāzēs: www.expodatabase.com, www.auma.de,  www.tradefairdates.com/ vai www.chinaexhibition.com vai arī Eiropas Biznesa atbalsta tīkla (Enterprise Europe Network) izveidotajā publiskajā datu bāzē: www.een.lv/publikacijas/izstades-latvija-un-arzemes/. Ja izstāde nav reģistrēta nevienā no minētajām datu bāzēm, tad darbība nav attiecināma projekta ietvaros. Atbalsts tiks sniegts arī dalībai modes izstādēs (showroom) ar stenda laukuma nomu, ja šīm izstādēm ir identificējams izstādes rīkotājs, mērķis, programma un norises laiks, kurš nepārsniedz desmit dienas.
  • tiek mainīta atbalsta intensitāte
Atbalstāmā darbībaIntensitāte
Ražotņu un produktu atbilstības novērtēšana80%
LIAA organizētie nacionālie stendi100% - dalības izmaksas
80% - ceļa izdevumi
LIAA organizētās valsts amatpersonu vizītes80%
Dalība tirdzniecības misijās60% (ja dalība pirmo reizi, tad 80%)
Dalība starptautiskajās izstādēs60% (ja dalība pirmo reizi, tad 80%)
LIAA konsultāciju izmaksas (tajā skaitā Latvijas ārvalstu ekonomisko pārstāvniecību konsultāciju izmaksas)100%

Noslēgtie līgumiprojekta "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" ietvaros līdz 2016. gada 8. decembrim

Pasākuma ietvaros netiek sniegts finansējums šādās nozarēs: 
  • tirdzniecības nozarē (NACE 2. red. G sadaļa "Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts", izņemot grupu 45.2 "Automobiļu apkope un remonts")
  • finanšu starpniecības nozarē (NACE 2. red. K sadaļa "Finanšu un apdrošināšanas darbības")
  • komercpakalpojumu nozarē (NACE 2. red. L sadaļa "Operācijas ar nekustamo īpašumu" un 77. nodaļa "Iznomāšana un ekspluatācijas līzings")
  • azartspēļu nozarē (NACE 2. red. R sadaļas "Māksla, izklaide un atpūta" 92. nodaļa "Azartspēles un derības")

Pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšanas" atbalsta saņēmēju atlases un atbalsta piešķiršanas kārtība

Izmaksas ir atbalstāmas ar 2015. gada 1. septembri par jau veiktajām darbībām, ja izmaksas apliecinoši dokumenti iesniegti:
  • par darbībām, kas veiktas no 2015. gada 1. septembra līdz 2016. gada 30. aprīlim izmaksu apliecinošos dokumentus jāiesniedz līdz 2016. gada 31. jūlijam
  • par darbībām, kas veiktas  sākot ar 2016. gada 1. maiju, izmaksas ir atbalstāmas par veiktajām darbībām, ja izmaksas apliecinošie dokumenti iesniegti ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no datuma, kad ir beigusies atbilstošā darbība (piemēram, ja izstāde noslēgusies 2016. gada 15. maijā, maksājuma pieprasījums jāiesniedz LIAA līdz 2016. gada 15. augustam)

Biežāk uzdotie jautājumi | Ievietots 12.04.2016.

Vizuālās identitātes prasības

► Līgums par atbalsta saņemšanu (izņemot ar tūrisma nozari saistītām darbībām – dalībai LIAA organizētajos nacionālajos stendos starptautiskās tūrisma izstādēs ārvalstīs, tūrisma izstādēs ar individuālo stendu ārvalstīs un dalībai ar tūrismu saistītās individuāli izvēlētās konferencēs un semināros ārvalstīs, tūrisma nozares tirdzniecības misijās, kā arī darījumu tūrisma pasākumu organizēšana Latvijā)

 Maksājuma pieprasījums finansējuma saņemšanai

► Atbalstāmās aktivitātes

Papildu informācija pieejama LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā, zvanot 67039499 vai rakstot jautajumi@liaa.gov.lv, vai klātienē darba dienās 8.30 – 17.00, trešdienās 8.30 -19.00, Rīgā, Pērses ielā 2 (1. stāvs).