Starptautiskās konkurētspējas veicināšana (uzņēmējdarbība)

Informatīvs materiāls par atbalsta pasākumu šeit.

Svarīgi!

LIAA informē, ka maksājuma pieprasījumi tiks pieņemti līdz 2019.gada 31.jūlijam (ieskaitot), par darbībām, kas veiktas līdz 2019.gada 30.aprīlim (ieskaitot).

Par darbībām, kas veiktas no 2018. gada 20. augusta, maksājuma pieprasījums LIAA ir jāiesniedz ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc tam, kad ir notikusi atbilstošā darbība.

Par darbībām, kas tika veiktas no 2018. gada 1. maija līdz 2018. gada 19. augustam, maksājuma pieprasījumi LIAA tika pieņemti līdz 2018. gada 20. novembrim.

Tā kā Projektā pieejamais finansējums grantiem par darbībām no 2018. gada 1. maija līdz 2019. gada 30. aprīlim ir ierobežots - 3 574 964 EUR, vēršam uzmanību, ka par aktivitātēm, kas notiks pēc  2019. gada 30. aprīļa finansējums grantiem var nebūt pieejams.

Izmaiņas atbalstāmajās darbībās, attiecināmajās izmaksās un atbalsta intensitātē no 2018.gada 20.augusta.

Iesniegumu pieņemšana līguma par atbalsta saņemšanu slēgšanai ar LIAA ir uzsākta 2016. gada 15. martā.

Ministru kabineta 2015. gada 1. decembra noteikumi Nr.678 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" īstenošanas noteikumi"

No 01.12.2017 stājas spēkā grozījumi MK noteikumos Nr.678

No 07.08.2018 stājas spēkā grozījumi MK noteikumos Nr. 678

Atbalsta piešķiršanas nosacījumi no 01.12.2017. - 02.05.2018.

Noslēgtie līgumi projekta "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" ietvaros līdz 2018. gada 2. februārim

Pasākuma ietvaros netiek sniegts finansējums šādās nozarēs: 
  • tirdzniecības nozarē (NACE 2. red. G sadaļa "Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts", izņemot grupu 45.2 "Automobiļu apkope un remonts")
  • finanšu starpniecības nozarē (NACE 2. red. K sadaļa "Finanšu un apdrošināšanas darbības")
  • komercpakalpojumu nozarē (NACE 2. red. L sadaļa "Operācijas ar nekustamo īpašumu" un 77. nodaļa "Iznomāšana un ekspluatācijas līzings")
  • azartspēļu nozarē (NACE 2. red. R sadaļas "Māksla, izklaide un atpūta" 92. nodaļa "Azartspēles un derības")

Pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšanas" atbalsta saņēmēju atlases un atbalsta piešķiršanas kārtība

Pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” atbalsta saņēmēju atlases un atbalsta piešķiršanas kārtība (spēkā no 20.08.2018)

Vizuālās identitātes prasības

► Līgums par atbalsta saņemšanu 
Tūrisma nozares uzņēmumiem, kas piedalīsies starptautiskās tūrisma izstādēs ar individuālo stendu ārvalstīs, konferencēs, semināros ārvalstīs ar stendu, tirdzniecības misijās un LIAA organizētās Latvijas augstu valsts amatpersonu vizītēs ārvalstīs, organizēs darījumu tūrisma pasākumus Latvijā un kuriem ir noslēgts ar LIAA tikai tūrisma atbalsta līgums, ir jānoslēdz uzņēmējdarbības līgums.

 Maksājuma pieprasījums finansējuma saņemšanai

► Atbalstāmās aktivitātes

Papildu informācija pieejama LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā, zvanot 67039499 vai rakstot jautajumi@liaa.gov.lv, vai klātienē darba dienās 8.30 – 17.00, trešdienās 8.30 -19.00, Rīgā, Pērses ielā 2 (1. stāvs).