Starptautiskās konkurētspējas veicināšana (uzņēmējdarbība)

► Pasākuma apraksts | Atjaunots 29.11.2017.

Svarīgi!

Maksājuma pieprasījumi LIAA tiks pieņemti līdz 2018. gada 2. maijam (ieskaitot) par darbībām, kas veiktas līdz 2018. gada 30. aprīlim (ieskaitot).

Ņemot vērā Latvijas uzņēmumu un biedrību lielo aktivitāti, izmantojot ERAF projektā “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” (uzņēmējdarbība) (turpmāk - Projekts) pieejamo grantu finansējumu un vidēji mēnesī pieprasot un saņemot finansiālu atbalstu ~ 650 000 EUR apmērā, līdz 2018.gada 23.janvārim no Projektā paredzētā grantu finansējuma ir izmaksāts vai ir rezervēts iesniegtajiem maksājuma pieprasījumiem finansējums par kopējo summu 13 257 766 EUR apmērā.

Projektā kopējais pieejamais finansējums grantiem ir 15 388 408 EUR, savukārt Projektā atlikušais finansējums ir 2 130 641 EUR.

Pēc LIAA aprēķiniem atlikušais finansējums ir pietiekošs, lai apmaksātu maksājumu pieprasījumus, kas tiks iesniegti līdz 2018.gada 2. maijam par aktivitātēm, kas notikušas līdz 2018.gada 30.aprīlim.

LIAA turpinās uzņēmumiem sniegt konsultācijas par ārējiem tirgiem un biznesa partneru atrašanu, izmantojot LIAA un LIAA pārstāvniecību pakalpojumus. LIAA arī turpinās organizēt plānotos nacionālos stendus, sedzot nacionālā stenda organizatoriskos izdevumus (izstādes platības noma, stenda konstrukcijas izgatavošanas un uzstādīšanas izmaksas, uzņēmumu reģistrācijas maksa izstādē) 100% apmērā, kā arī turpinās organizēt tirdzniecības misijas un citus eksporta atbalsta pasākumus. Pēc 2018.gada 30. aprīļa uzņēmumiem, kas piedalās LIAA organizētajos pasākumos, vairs netiks segti ceļa izdevumi.

Minētie LIAA atbalsta pakalpojumi tiks sniegti uzņēmumiem, ar kuriem noslēgts Līgums par atbalsta saņemšanu, un tiks uzskaitīts sniegtais de minims atbalsts, kā līdz šim.

Informatīvs materiāls par atbalsta pasākumu šeit.

Iesniegumu pieņemšana līguma par atbalsta saņemšanu slēgšanai ar LIAA ir uzsākta 2016. gada 15. martā.

Ministru kabineta 2015. gada 1. decembra noteikumi Nr.678 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" īstenošanas noteikumi"

No 01.12.2017 stājas spēkā grozījumi MK noteikumos Nr.678

Vēršam uzmanību, ka no 01.12.2017 atbalsts dalībai starptautiskās izstādēs ar individuālo stendu ārvalstīs tiek sniegts par dalību tādās starptautiskajās izstādēs, kuras ir reģistrētas publiskajās datu bāzēs: www.expodatabase.com, www.auma.de,  www.tradefairdates.com vai vai arī Eiropas Biznesa atbalsta tīkla (Enterprise Europe Network) izveidotajā publiskajā datu bāzē: www.een.lv/publikacijas/izstades-latvija-un-arzemes/. Ja izstāde nav reģistrēta nevienā no minētajām datu bāzēm, tad darbība nav attiecināma projekta ietvaros.

Noslēgtie līgumi projekta "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" ietvaros līdz 2018. gada 2. februārim

Pasākuma ietvaros netiek sniegts finansējums šādās nozarēs: 
  • tirdzniecības nozarē (NACE 2. red. G sadaļa "Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts", izņemot grupu 45.2 "Automobiļu apkope un remonts")
  • finanšu starpniecības nozarē (NACE 2. red. K sadaļa "Finanšu un apdrošināšanas darbības")
  • komercpakalpojumu nozarē (NACE 2. red. L sadaļa "Operācijas ar nekustamo īpašumu" un 77. nodaļa "Iznomāšana un ekspluatācijas līzings")
  • azartspēļu nozarē (NACE 2. red. R sadaļas "Māksla, izklaide un atpūta" 92. nodaļa "Azartspēles un derības")

Pasākuma "Sta​​​​​​​rptautiskās konkurētspējas veicināšanas" atbalsta saņēmēju atlases un atbalsta piešķiršanas kārtība​​​​​​​

Izmaksas ir atbalstāmas par veiktajām darbībām, ja izmaksas apliecinošie dokumenti iesniegti ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no datuma, kad ir beigusies atbilstošā darbība (piemēram, ja izstāde noslēgusies 2016. gada 15. maijā, maksājuma pieprasījums jāiesniedz LIAA līdz 2016. gada 15. augustam)

Biežāk uzdotie jautājumi | Ievietots 12.04.2016.

Vizuālās identitātes prasības

► Līgums par atbalsta saņemšanu (izņemot ar tūrisma nozari saistītām darbībām – dalībai LIAA organizētajos nacionālajos stendos starptautiskās tūrisma izstādēs ārvalstīs, tūrisma izstādēs ar individuālo stendu ārvalstīs un dalībai ar tūrismu saistītās individuāli izvēlētās konferencēs un semināros ārvalstīs, tūrisma nozares tirdzniecības misijās, kā arī darījumu tūrisma pasākumu organizēšana Latvijā)

 Maksājuma pieprasījums finansējuma saņemšanai

► Atbalstāmās aktivitātes

Papildu informācija pieejama LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā, zvanot 67039499 vai rakstot jautajumi@liaa.gov.lv, vai klātienē darba dienās 8.30 – 17.00, trešdienās 8.30 -19.00, Rīgā, Pērses ielā 2 (1. stāvs).