Atbalsta piešķiršanas nosacījumi no 01.12.2017. - 02.05.2018.

Svarīgi!

Maksājuma pieprasījumi LIAA tiks pieņemti līdz 2018. gada 2. maijam (ieskaitot) par darbībām, kas veiktas līdz 2018. gada 30. aprīlim (ieskaitot).

Ņemot vērā Latvijas uzņēmumu un biedrību lielo aktivitāti, izmantojot ERAF projektā “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” (uzņēmējdarbība) (turpmāk - Projekts) pieejamo grantu finansējumu un vidēji mēnesī pieprasot un saņemot finansiālu atbalstu ~ 650 000 EUR apmērā, līdz 2018.gada 23.janvārim no Projektā paredzētā grantu finansējuma ir izmaksāts vai ir rezervēts iesniegtajiem maksājuma pieprasījumiem finansējums par kopējo summu 13 257 766 EUR apmērā.

Projektā kopējais pieejamais finansējums grantiem ir 15 388 408 EUR, savukārt Projektā atlikušais finansējums ir 2 130 641 EUR.

Pēc LIAA aprēķiniem atlikušais finansējums ir pietiekošs, lai apmaksātu maksājumu pieprasījumus, kas tiks iesniegti līdz 2018.gada 2. maijam par aktivitātēm, kas notikušas līdz 2018.gada 30.aprīlim.

LIAA turpinās uzņēmumiem sniegt konsultācijas par ārējiem tirgiem un biznesa partneru atrašanu, izmantojot LIAA un LIAA pārstāvniecību pakalpojumus. LIAA arī turpinās organizēt plānotos nacionālos stendus, sedzot nacionālā stenda organizatoriskos izdevumus (izstādes platības noma, stenda konstrukcijas izgatavošanas un uzstādīšanas izmaksas, uzņēmumu reģistrācijas maksa izstādē) 100% apmērā, kā arī turpinās organizēt tirdzniecības misijas un citus eksporta atbalsta pasākumus. Pēc 2018.gada 30. aprīļa uzņēmumiem, kas piedalās LIAA organizētajos pasākumos, vairs netiks segti ceļa izdevumi.

Minētie LIAA atbalsta pakalpojumi tiks sniegti uzņēmumiem, ar kuriem noslēgts Līgums par atbalsta saņemšanu, un tiks uzskaitīts sniegtais de minims atbalsts, kā līdz šim.

Vēršam uzmanību, ka no 01.12.2017 atbalsts dalībai starptautiskās izstādēs ar individuālo stendu ārvalstīs tiek sniegts par dalību tādās starptautiskajās izstādēs, kuras ir reģistrētas publiskajās datu bāzēs: www.expodatabase.com, www.auma.de,  www.tradefairdates.com vai vai arī Eiropas Biznesa atbalsta tīkla (Enterprise Europe Network) izveidotajā publiskajā datu bāzē: www.een.lv/publikacijas/izstades-latvija-un-arzemes/ . Ja izstāde nav reģistrēta nevienā no minētajām datu bāzēm, tad darbība nav attiecināma projekta ietvaros.