Atbalstāmās aktivitātes pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" (uzņēmējdarbība) ietvaros