Līgums par atbalsta saņemšanu pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" ietvaros

(izņemot ar tūrisma nozari saistītām darbībām – dalībai semināros (konferencēs), nacionālajos un individuālajos stendos tūrisma izstādēs)


Atbalsta saņēmēja atbilstības nosacījumi

► Līgums par atbalsta saņemšanu

Iesniedzamie dokumenti līguma noslēgšanai

1. ERAF atbalsta saņēmēja iesnieguma veidlapa

2. Deklarācija par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai
attiecas uz komersantu, kooperatīvo sabiedrību, zemnieku vai zvejnieku saimniecību, individuālo uzņēmumu, biedrību un nodibinājumu, kuri paredz saņemt de minimis atbalstu 

3. Uzskaites veidlapa par saņemto de minimis atbalstu
attiecas uz komersantu, kooperatīvo sabiedrību, zemnieku vai zvejnieku saimniecību, individuālo uzņēmumu, biedrību un nodibinājumu, kuri paredz saņemt de minimis atbalstu 

Ja atbalsta saņēmējam saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo informāciju iesnieguma iesniegšanas dienā ir nodokļu vai nodevu parādi, kas pārsniedz 150 EUR, atbalsta saņēmējam ir jāiesniedz no EDS (elektroniskās deklarēšanas sistēma) izdrukāta izziņa par nodokļu nomaksu, kas apliecina, ka iesnieguma iesniegšanas dienā atbalsta saņēmējam nav bijis nodokļu vai nodevu parādu, kas pārsniedz 150 EUR. Informācija par VID administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datu bāzi pieejama VID mājas lapā šeit.

► Kā iesniegt iesniegumu Līguma slēgšanai ar LIAA?