Informācija par projekta "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" ieviešanu

Projekta "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" (turpmāk – Projekts) pieteikums Eiropas Savienības Reģionālās attīstības fonda finansējumam atbilstoši 1.12.2015. apstiprinātajiem Ministru Kabineta noteikumiem Nr.678 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" īstenošanas noteikumi” tika apstiprināts 04.03.2016, 14.03.2016. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (turpmāk – LIAA) un Centrālā Finanšu un līgumu aģentūra parakstīja Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.3.2.1.2./16/I/001.

15.03.2016. tika uzsākta Iesniegumu pieņemšana līguma par atbalsta saņemšanu slēgšanai ar LIAA.

Līdz 2016.gada 31. decembrim tika saņemti 1141 atbalsta saņēmēju iesniegumi līguma par atbalsta saņemšanu slēgšanai, noslēgti 1012 līgumi par atbalsta saņemšanu. ir iesniegti 1026 maksājuma pieprasījumi, no tiem 724 ir izvērtēti un apmaksāti par kopējo atbalsta summu 3 519 593,26 EUR.

2016. gadā mērķa grupai grantu veidā sniegts sekojošs atbalsts:

 • ražotņu un produktu atbilstības novērtēšanai – 33 atbalsta saņēmējiem;
 • dalībai starptautiskās izstādēs ar individuālo stendu ārvalstīs un dalībai ar uzņēmējdarbību saistītās individuāli izvēlētās konferencēs un semināros ārvalstīs – 453 atbalsta saņēmējiem;
 • dalībai tirdzniecības misijās un Latvijas augstu valsts amatpersonu vizītēs ārvalstīs – 213 atbalsta saņēmējiem.

Projekta ietvaros 2016.gadā LIAA ir nodrošinājusi 21 Latvijas Ārējās ekonomiskās pārstāvniecības darbība (Francija, Japāna, Krievija, Lielbritānija, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Vācija, Zviedrija, Baltkrievija, Ķīna (Šanhaja un Pekina), Lietuva, Itālija, Somija, Singapūra, Kazahstāna, Apvienotie Arābu Emirāti, Ukrainā, Azerbaidžānā, Dānijā);

2016. gadā LIAA, izmantojot Projekta finansējumu ir noorganizējusi:

 • 25 nacionālos stendus, kuros piedalījušies 205 atbalsta saņēmēji (stendi organizēti ASV, Azerbaidžānā, Krievijā, Vācijā, Lielbritānijā, Zviedrijā, Singapūrā, Polijā, Francijā, Nīderlandē un Ķīnā, Spānijā, AAE, Somijā, Honkongā un Azerbaidžānā);
 • 2 kopstendus starptautiskajās izstādēs ārvalstīs;
 • 40 tirdzniecības misijas, kurās atbalstu saņēma 92 komersanti. Tirdzniecības misijas organizētas uz Dāniju, Poliju, AAE, Itāliju, Nīderlandi, Baltkrieviju, Ukrainu, Krieviju, Kazahstānu, Moldovu, Lietuvu, Zviedriju, Somiju, Malaiziju, Indonēziju, Vjetnamu, Ķīnu, Lielbritāniju, Īriju un Vāciju;
 • 6 mārketinga kampaņas;
 • 4 Latvijas dienas "Taste Latvia" ārvalstīs (Lietuvā, Ķīnā, Baltkrievijā un Japānā);
 • 8 informatīvus pasākumus/biznesa forumus;
 • 3 produktu vai pakalpojumu prezentācijas;
 • 4 iepircēju vizītes;
 • 7 žurnālistu vizītes;
 • 4 tirgus izpētes.

Latvijas Ārējās ekonomiskās pārstāvniecības 2016. gadā sniegušas konsultācijas 119 atbalsta saņēmējiem par iespējām iegūt informāciju par potenciālajiem sadarbības partneriem un sadarbību ārvalstīs.