VID administrētā nodokļu (nodevu) parādnieku datu bāze

No 2013. gada 1. aprīļa Valsts ieņēmumu dienesta (VID) mājaslapā ir pieejama publiskā VID administrēto nodokļu un nodevu parādnieku datu bāze, kurā nodokļu maksātāji var iegūt izziņu par nodokļu (nodevu) parāda esamību vai neesamību, kā arī iegūt informāciju par darījuma partneru nodokļu (nodevu) parādu esamību vai neesamību. Informācija par VID administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datu bāzi pieejama VID mājas lapā šeit.