Vizuālā identitāte

Saņemot Eiropas Savienības atbalstu, finansējuma saņēmējam ir pienākums projekta īstenošanas vietā un jebkurā finansējuma saņēmēja ar projektu saistītā paziņojumā vai publikācijā, ieskaitot konferencēs vai semināros sniegtu informāciju, nodrošināt publicitātes pasākumu īstenošanu.

►  Vizuālā identitāte 2014.-2020. gada plānošanas periodā

►  Vizuālā identitāte 2007.-2013. gada plānošanas periodā