Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021. gada plānošanas periodā

2019. gada 27. augustā Ministru kabineta sēdē tika izskatīts un apstiprināts Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2020. gada perioda programmas “Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi” koncepcijas projekts.

Programma koncentrēsies uz produktu ar augstāku pievienoto vērtību radīšanu, tehnoloģijām un pakalpojumiem trīs jomās: videi draudzīgākas jeb “zaļās” inovācijas, dzīves kvalitāti uzlabojošas tehnoloģijas un informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. Atbalstam varēs pieteikties mazie un vidējie uzņēmumi, kas izstrādās jaunas tehnoloģijas, piedāvājot tās tirgū, kā arī mazie un vidējie uzņēmumi, kas ieviesīs ražošanā jaunus produktus un risinājumus, pielāgojot un modernizējot esošās ražotnes vai izveidojot jaunas. Papildus tiks izveidots arī Tehnoloģiju biznesa centrs, kas veicinās sadarbību starp uzņēmējiem, augstskolām un pētniecības iestādēm un palīdzēs tiem attīstīt inovatīvas idejas.

Programmas apsaimniekotājs ir Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, kas kopīgi ar Ekonomikas ministriju un donorvalsts partneri Innovation Norway izstrādā programmas saturu. Norvēģijas finanšu instrumenta piešķīrums ir 12 500 000 euro, un  nacionālais līdzfinansējums ir 2 205 882 euro. Programmu plānots atvērt 2020. gada vidū, kad tiks pieņemti pirmie projektu iesniegumi. Ar Ministru kabineta apstiprināto koncepcijas projektu var iepazīties šeit.

Detalizēta informācija par Norvēģijas finanšu instrumenta ieviešanu pieejama šeit.

Kontaktinformācija:
Klientu apkalpošanas nodaļa
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039499
E-pasts: jautajumi@liaa.gov.lv