Investīciju piesaiste

Viens no LIAA darbības apakšvirzieniem ir finansējuma piesaiste no ārvalstu investoriem Latvijas investīciju projektiem to turpmākai attīstībai. Šādi investīciju projekti ir Latvijā strādājošas komercsabiedrības, jaunu komercsabiedrību dibināšanas ieceres, kā arī valsts un pašvaldību projekti.

Strādājot ar investīciju projektiem, prioritārās nozares ārvalstu investīciju piesaistei ir metālapstrāde un mašīnbūve, transports un loģistika, informācijas tehnoloģijas, dzīvības zinātnes, veselības aprūpe, kokrūpniecība, zaļās tehnoloģijas un pārtikas rūpniecība. Neraugoties uz to, LIAA atbalsta ārvalstu investīciju piesaistīšanu arī tādiem ražošanas projektiem, kas ir ārpus minētajām prioritārajām nozarēm.

Atbilstoši iekšējai investīciju projektu atlases procedūrai, atbalsts ārvalstu investīciju piesaistei tiek nodrošināts, vērtējot projektus pēc nozares, apjoma, projekta sagatavotības pakāpes un projektu attīstītāju spējas to realizēt.

Ja Jūsu uzņēmums šobrīd meklē iespējas piesaistīt finansējumu, un viens no avotiem varētu būt ārvalstu investors, aicinām nosūtīt e-pastu norādītajai kontaktpersonai, īsi aprakstot projekta būtību. Pēc informācijas saņemšanas ar Jums sazināsies, lai tālāk apspriestu LIAA iespējas palīdzēt ārvalstu investora piesaistē.

Kontaktinformācija: 
Roberts Gudermanis
Vecākais investīciju projektu vadītājs, Investīciju piesaistes nodaļa
Investīciju projektu departaments


Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039473
Fakss: +371 67039401
E-pasts: roberts.gudermanis@liaa.gov.lv

 

Iezīmes: