Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras rekvizīti

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
PVN LV90001739473
Valsts Kase
SWIFT kods: TRELLV22XXX
IBAN: LV61TREL2120045034000
Tālrunis: 67039400
Fakss: 67039401
E-pasts: liaa@liaa.gov.lv
Direktors: Kaspars Rožkalns