Latvia Digital Magazine 2019

(PDF, 3.33 MB) 2019


As part of the broader tourism sector, the meeting and event tourism (MICE) industry is finding growing recognition around the globe. Following the global tourism trends, with the support of the LIAA Tourism Department, the digital magazine has been published that focuses on promoting Latvia as a great meeting and event destination.

Read & share the online magazine of the new MICE spots and experiential hospitality in Latvia and Riga here.


Strauji mainīgajā, bet aizvien augošajā tūrisma nozarē, darījumu un pasākumu tūrisms turpina nostiprināt savas pozīcijas kā viens no ienesīgākajiem un galamērķa attīstību veicinošiem tūrisma veidiem.

Sekojot tūrisma tendenču attīstībai pasaulē, ar LIAA Tūrisma departaments atbalstu tapis jau trešais digitālais žurnāls, kas apkopo aktuālo informāciju par darījumu un pasākumu tūrisma iespējām Latvijas reģionos un Rīgas pilsētā.