Uzņēmumu atlases kritēriji dalībai Latvijas nacionālajā stendā starptautiskajā izstādē "IMM 2015" Ķelnē, Vācijā

Uzņēmumi dalībai Latvijas nacionālajā stendā tiks atlasīti vadoties pēc pieteikuma anketā iesniegtās informācijas. Dalībai tiks apstiprināti ne vairāk kā 6 uzņēmumi, kuri iegūs augstāko punktu skaitu atbilstoši sekojošiem kritērijiem:

Kritērijs Punkti
Apgrozījums 2013. gadā 3 punkti – pretendenta apgrozījums lielāks par 1 000 000 EUR
2 punkti – pretendenta apgrozījums lielāks par 500 000 EUR
1 punkts – pretendenta apgrozījums mazāks par 500 000 EUR
0 punkti – nav datu par apgrozījumu
Darbinieku skaits 2013. gadā 3 punkti –darbinieku skaits lielāks par 100
2 punkti – darbinieku skaits no 50 līdz 100
1 punkts – darbinieku skaits no 10 līdz 50
0 punkti – darbinieku skaits mazāks par 10
Produkta/ pakalpojuma atbilstība izstādes specifikai 2 punkti – produkts/ pakalpojums atbilst izstādes specifikai
0 punkti – produkts/ pakalpojums neatbilst izstādes specifikai
Sadarbības partnera apraksts 1 punkts par detalizētu aprakstu
0 punkti – apraksta nav
Pamatojums nepieciešamībai piedalīties izstādē 2 punkti par detalizētu un atbilstošu aprakstu
0 punkti - apraksta nav
Mājas lapa (Maksimums – 2 punkti)
1 punkts par mājas lapas esamību
1 punkts par mājas lapu angļu valodā
Uzņēmuma apraksts 1 punkts par detalizētu uzņēmuma priekšrocību aprakstu
0 punkti – apraksta nav
Eksports no 2013. gada apgrozījuma 3 punkti – eksports sastāda vairāk nekā 50 % no apgrozījuma
2 punkti – eksports sastāda 30-50 % no apgrozījuma
1 punkts – eksports sastāda mazāk nekā 30 % no apgrozījuma
0 punkti – nav datu par eksportu