Piešķirti 7 miljoni euro atbalstam komersantiem jaunu eksporta tirgu apgūšanai

Ņemot vērā Krievijas Federācijas noteiktās ekonomiskās sankcijas attiecībā uz atsevišķu nozaru Eiropas Savienībā ražoto produktu grupu importa aizliegumu, kas būtiski ietekmē Latvijas komersantu eksporta apjomus, Ministru kabineta šā gada 14. oktobra sēdē tika atbalstīts Ekonomikas ministrijas priekšlikums papildu piešķirt 7 miljonu EUR atbalstam komersantiem jaunu eksporta tirgu apgūšanai.

Komersantu atbalstam programmas "Ārējo tirgu apgūšana – nozaru starptautiskās konkurētspējas stiprināšana" ietvaros papildu piešķirti 4 miljoni EUR.

Programma tiek papildināta ar jaunu atbalstāmo darbību - sagatavošanās pasākumi ieiešanai jaunos ārējos tirgos, kas ietver atbalsta saņemšanu tādām darbībām kā dalībai starptautiskajās izstādēs, tirdzniecības misiju organizēšanai, semināru un konferenču organizēšanai, starptautisku mārketinga pasākumu organizēšanai, tirgus izpētes iegādei. Šos pasākumus pēc nozaru asociāciju nospraustajām prioritātēm organizēs Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra.

Tāpat programma papildināta ar jaunu atbalsta saņēmēju – izglītības iestādes un zinātniskās institūcijas. Ņemot vērā nozīmīgās publiskās investīcijas, kas pēdējā laikā ir ieguldītas Latvijas izglītības un zinātnes institūciju modernizācijā, kā arī ņemot vērā Latvijas vietējā tirgus ierobežoto apjomu, ir nepieciešams veicināt Latvijas izglītības un zinātnes iestāžu starptautisku atpazīstamību un piesaistīt ārvalstu klientus, lai visefektīvākajā veidā noslogotu jaunizveidoto izglītības un zinātnes infrastruktūru. Tāpat tiek samazināta prasība par dalībnieku skaitu kooperatīvajās sabiedrībās no pieciem uz trim komersantiem.

Komersantu atbalstam programmas "Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings" ietvaros papildu tiek piešķirti 3 miljoni EUR, vienlaikus paaugstinot atbalsta intensitāti Krievijas sankciju skarto nozaru komersantiem līdz 70%.

Vienlaikus atbalsta programmā iekļauta jauna atbalstāma darbība - individuālās vizītes pie sadarbības partneriem mērķa tirgos ārvalstīs, ko organizē Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra vai biedrība (nozaru asociācija), vai nodibinājums. Tāpat būs pieejams atbalsts arī liela mēroga starptautisko konferenču rīkošanai (ārvalstu dalībnieki ir ne mazāk kā 150) Latvijā.

Atbalstu dalībai starptautiskajās izstādēs varēs saņemt ne tikai valsts un pašvaldību iestādes, bet arī izglītības iestādēm un zinātniskajām institūcijām, lai veicinātu izglītības un zinātnes pakalpojumu eksportu. Tāpat tiek samazināta prasība par dalībnieku skaitu kooperatīvajās sabiedrībās no pieciem uz trim komersantiem.

Vienlaikus programmā precizētas atbalstāmās izmaksas dalībai starptautiskajās izstādēs, konferencēs, tirdzniecības misijās, kontaktbiržās, individuālajās vizītēs – kopējās samaksas apmērs organizatoram tiek palielināts no 2 846 EUR līdz 3 500 EUR ES un NVS, un 5 000 EUR pārējās valstīs. Ceļa izmaksas tiks segtas pieciem finansējuma saņēmēja dalībniekiem (līdz šim bija trīs).

Papildus tam grozījumi sniegs atbalstu komersantiem, kuri plāno piedalīties izstādēs 2015. gada 2. pusgadā, tai skaitā "World Expo 2015". Plānots, ka starptautisko izstādi "World Expo 2015" apmeklēs vairāk kā 20 miljoni viesu, līdz ar to šāds notikums paver lielas iespējas Latvijas komersantiem atrast jaunus produkcijas noteikta kanālus, sadarbības partnerus un produkcijas uzpircējus.

Detalizēti ar šodien MK apstiprinātajiem grozījumiem:

  • Ministru kabineta 2010.gada 21. septembra noteikumos Nr.887 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas"" papildinājuma 2.3.1.1.aktivitātes "Ārējo tirgu apgūšana" 2.3.1.1.2.apakšaktivitāti "Ārējo tirgu apgūšana – nozaru starptautiskās konkurētspējas stiprināšana"" var iepazīties MK mājas lapā.
  • Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumos Nr.582 „Noteikumi par darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.3.1.1.1.apakšaktivitātes „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings” sesto un turpmākajām kārtām” var iepazīties MK mājas lapā.


Papildinformācija:
Evita Urpena, Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija
Tālrunis: +371 67013193
Fakss: +371 67280882
E-pasts: evita.urpena@em.gov.lv