Interreg Europe projekts "Design for Innovation"

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) sadarbībā ar septiņiem starptautiskajiem partneriem īsteno starpreģionu sadarbības projektu “Design for Innovation”, kura ietvaros tiks izstrādāts, ieviests un uzraudzīts rīcības plāns stratēģiskai dizaina izmantošanai.

Projekta mērķis – caur aktīvu pieredzes apmaiņu integrēt dizaina veicinātu inovāciju Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu atbalsta programmās astoņās ES valstīs/reģionos, tādējādi veicinot mazo, sīko (mikro) un vidējo uzņēmumu konkurētspēju.

Projekts tiek īstenots atbilstoši Eiropas Komisijas “Rīcības plāns dizaina veicinātas inovācijas jomā” (Action plan for Design-driven innovation), kas identificē dizainu kā līdzekli uz lietotāju orientētai un tirgus veicinātai inovācijai visās ekonomikas nozarēs un aicina Eiropas reģionus un valstis izstrādāt savu rīcības plānu dizaina jomā.

Projekta kopējais budžets ir 1 717 517,00 euro, Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 1 441 209.45 euro jeb 83.91 %.

Projekta īstenošanas periods no 2017.gada janvāra līdz 2021. gada decembrim.

Papildu informācija par projekta īstenošanu pieejama projekta oficiālajā interneta vietnē, Twitter kontā (@design4sme), LinkedIn grupā (Design for Innovation), kā arī lūdzam sekot aktualitātēm LIAA mājaslapā.

Papildināts 2017. gada 17. jūlijā

2017.gada 30.jūnijā noslēdzās pirmais pārskata periods projektam “Design for Innovation”, kas ilga sešus mēnešus. Pārskata periodā tika apmeklētas divas projekta partneru organizētās sanāksmes – Brigē (Beļģija) un Salonikos (Grieķija). Tāpat tika organizēti pirmie pasākumi Latvijā – informatīvais izplatīšanas pasākums un Latvijas darba grupas sanāksme.

Ieskats projekta "Design for Innovation" pirmā pārskata perioda pasākumos un aktivitātēs

Otrajā pārskata periodā, kas ilga no 2017.gada 1.jūlija līdz pat šī paša gada nogalei Interreg Europe projekta „Design for Innovation” ietvaros tika īstenotas vairākas aktivitātes. Līdzīgi kā iepriekšējā pārskata periodā tika organizēta vietējās darba grupas pārstāvju sapulce un informatīvais pasākums Dizains + Inovācija”, kurā interesentiem tika sniegta informācija par projektu un dažādām atbalsta programmām, kuru ietvaros var saņemt atbalstu tieši dizaina inovāciju ieviešanai. Tāpat  tika ņemta dalība projekta partneru sanāksmē, kas norisinājās Santjago de Kompostelā (Spānijā).

Ieskats projekta "Design for Innovation" otrā pārskata perioda pasākumos un aktivitātēs

Trešajā pārskata periodā, kas ilga no 2018.gada 1.janvāra  līdz 30.jūnijam  turpinājās  Interreg Europe projekta „Design for Innovation” īstenošana - tika organizēta vietējās darba grupas pārstāvju sapulce un informatīvais pasākums - meistarklase “Dizaina domāšana līderiem’’. Tāpat  tika ņemta dalība ceturtajā projekta partneru sanāksmē, kas norisinājās Valletā (Maltā).

Ieskats projekta "Design for Innovation" trešā pārskata perioda pasākumos un aktivitātēs

Ceturtajā pārskata periodā, kas ilga no 2018.gada 1.jūlija līdz 31.janvarīm  Interreg Europe projekta „Design for Innovation”  īstenošanas ietvaros Rīgā tika organizēta  piektā projekta īstenošanas partnervalstu dalībnieku tikšanās.

Tāpat šajā periodā  Latvijas darba grupu pārstāvji kā dizaina nozares eksperti piedalījās vairākos „Design for Innovation” vadošā  partnera PDR (International Centre for Design & Research) ietvaros organizētos pasākumos, daloties ar savu pieredzi dizaina stratēģijas izstrādē un ieviešanā

Gada noslēgumā tika organizēta Latvijas darba grupas pārstāvju sanāksme,  kurā tika pārspriestas projekta galvenās aktualitātes un turpmāk veicamās darbības projekta īstenošanā

Ieskats projekta "Design for Innovation" ceturtā pārskata perioda pasākumos un aktivitātēs

Piektajā pārskata periodā, kas ilga no 2019. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam turpinājās Interreg Europe projekta “Design for Innovation” īstenošana - tika ņemta dalība sestajā projekta partneru sanāksmē, kas norisinājās Kārdifā (Lielbritānijā).

Ieskats projekta "Design for Innovation" piektā pārskata perioda pasākumos un aktivitātēs