Interreg Europe projekts "Design for Innovation"

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) sadarbībā ar septiņiem starptautiskajiem partneriem īsteno starpreģionu sadarbības projektu “Design for Innovation”, kura ietvaros tiks izstrādāts, ieviests un uzraudzīts rīcības plāns stratēģiskai dizaina izmantošanai.

Projekta mērķis – caur aktīvu pieredzes apmaiņu integrēt dizaina veicinātu inovāciju Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu atbalsta programmās astoņās ES valstīs/reģionos, tādējādi veicinot mazo, sīko (mikro) un vidējo uzņēmumu konkurētspēju.

Projekts tiek īstenots atbilstoši Eiropas Komisijas “Rīcības plāns dizaina veicinātas inovācijas jomā” (Action plan for Design-driven innovation), kas identificē dizainu kā līdzekli uz lietotāju orientētai un tirgus veicinātai inovācijai visās ekonomikas nozarēs un aicina Eiropas reģionus un valstis izstrādāt savu rīcības plānu dizaina jomā.

Projekta kopējais budžets ir 1 717 517,00 euro, Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 1 441 209.45 euro jeb 83.91 %.

Projekta īstenošanas periods no 2017.gada janvāra līdz 2021. gada decembrim.

Papildu informācija par projekta īstenošanu pieejama projekta oficiālajā interneta vietnē, Twitter kontā (@design4sme), LinkedIn grupā (Design for Innovation), kā arī lūdzam sekot aktualitātēm LIAA mājaslapā.