Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pakalpojumi

Ārējās tirdzniecības semināru organizēšana Latvijā
Informatīvi semināri par ārvalstu tirgiem, specifiskiem tirdzniecības jautājumiem, tendencēm ārējos tirgos, kā arī Eiropas Savienības vienotajā tirgū.

Ārvalstu kompāniju biznesa sadarbības piedāvājumu/ pieprasījumu izplatīšana Latvijā
Ārvalsts kompāniju pieprasījumu pēc precēm un pakalpojumiem izsūtīšana atbilstoša profila Latvijas komercsabiedrībām, zinātniskajām institūcijām vai augstskolām; atbildes sagatavošana ārvalstu kompānijai, nepieciešamības gadījumā – sākotnējās komunikācijas nodrošināšana starp Latvijas pārstāvjiem un ārvalstu kompāniju.

Atbalsts ārvalstu kompānijām potenciālo investīciju projektu realizācijai Latvijā
Atbalsts nepieciešamo biznesa kontaktu veidošanā, informācijas sniegšanā par nodokļiem, izmaksām, likumiem un citiem biznesa vides aspektiem; dažādu piedāvājumu sagatavošana – piemērotas vietas atrašana, zemes, ēkas u.c. īpašuma izvērtēšana; atbalsts kontaktos ar pašvaldībām un valsts iestādēm potenciālo investīciju projektu īstenošanas gaitā; vizīšu organizēšana uz Latviju; konsultatīvs atbalsts uzņēmuma reģistrācijai projektu realizācijas laikā un pēcapkalpošanā. 

Biznesa kontaktu dibināšana Latvijas komersantiem ārvalstīs
Biznesa kontaktu dibināšana Latvijas komersantiem ārvalstīs – nacionālo stendu organizēšana starptautiskajās izstādēs ārvalstīs, dalības starptautiskajās izstādēs ārvalstīs, tirdzniecības misiju un tiešo vizīšu organizēšana:
 • sniedzot konsultācijas eksporta stratēģijas un eksporta plāna izstrādei un konsultācijas par tirgu (struktūra, dalībnieki, preču izplatīšanas kanāli, biznesa kultūra u.c.),
 • sniedzot atbalstu eksporta piedāvājuma, profila vai prezentācijas sagatavošanā,
 • veicot potenciālo sadarbības partneru atlasi, uzrunāšanu, tiešo mārketingu, organizējot tikšanos, kontaktbiržu, semināru, sastādot vizītes programmu, pavadot uz sarunām, uzturot komunikāciju,
 • sniedzot atbalstu stendā,
 • veicot stenda rezervāciju, informācijas ievietošanu izstādes katalogā,
 • sniedzot atbalstu loģistikas jautājumu risināšanā (transporta, telpu rezervācija, rekomendācijas transporta un viesnīcu rezervācijai u.c. pēc vienošanās). 

Eksporta semināru organizēšana Latvijā
Īpaši izstrādātas semināru un apmācību programmas eksportētājiem, kas vēlas iegūt vai papildināt zināšanas par eksporta jautājumiem.

Informācija un konsultācijas Latvijas komercsabiedrībām par Eiropas Savienības Pētniecības un inovāciju programmu Horizonts 2020
Lai nodrošinātu Latvijas mazo un vidējo uzņēmēju līdzdalību šajā programmā tiek organizētas konsultācijas par pieejamo finansējumu uzņēmumu pētniecības projektu attīstībai jebkurā zinātnes vai tehnoloģiju jomā (piemēram, inženierzinātnēs, sociālekonomiskajās zinātnēs un humanitārajās zinātnēs); kā arī informatīvi semināri un citi pasākumi par finanšu aspektiem u.c. jautājumiem, kas saistīti ar intelektuālā īpašuma aizsardzību piedaloties programmā. Uzņēmējiem tiek piedāvātas konsultācijas un palīdzība projekta partneru meklēšanā gan Latvijā, gan ārvalstīs, izmantojot Eiropas Biznesa atbalsta tīklu visā Eiropā.

Informācija un konsultācijas Latvijas komercsabiedrībām par jautājumiem saistībā ar Eiropas Savienības uzņēmējdarbības vidi un tiesībām uzņēmējdarbības jomā
Informatīvais atbalsts un konsultācijas komersantiem par būtiskiem uzņēmējdarbības aspektiem Eiropas Savienības vienotajā tirgū (piemēram, par publisko iepirkumu, CE marķējumu, standartizāciju, vides drošību u.c.). Konsultācijas jautājumos par Eiropas Savienības tiesībām (Eiropas Savienības normatīvo aktu ieviešanas nosacījumi, Eiropas Savienības tiesību aktu prasības attiecībā uz nacionālo likumdošanu u.c.), par citu Eiropas Savienības valstu nacionālo tiesību īpatnībām. Informācijas sniegšana par Eiropas Savienības programmām un iniciatīvām un par šo programmu pieejamo finansējumu savu projektu attīstībai. Informatīvi semināri par aktuāliem Eiropas Savienības uzņēmējdarbības aspektiem un tiesībām. 

Informācija un konsultācijas par ārējās tirdzniecības jautājumiem
Informācijas sniegšana par komersantiem būtiskiem aspektiem ārvalstīs:

 • ekonomiskās situācijas raksturojums,
 • specifiskas tirdzniecības prasības,
 • starptautiskie tiesību akti, kas reglamentē uzņēmējdarbības uzsākšanu ārvalstu tirgū,
 • nodokļu politika,
 • tirdzniecības tarifu barjeras,
 • ārvalstīs notiekošās izstādes,
 • kā arī citi būtiski aspekti, kas ietekmē uzņēmējdarbību ārvalstu tirgos (piemēram, publiskais iepirkums, sertifikācija, u.c.).

Konsultācijas komersantiem eksportspējas izvērtēšanā, eksporta stratēģijas un eksporta plāna izstrādei, mērķa tirgus izvēlei un izpētei; konsultācijas par tirgus izmēru, struktūru, dalībniekiem, cenām, preču izplatīšanas kanāliem, loģistikas jautājumiem, konkurentiem, biznesa kultūru, ja šī informācija ir publiski pieejama; atbalsts eksporta piedāvājuma, profila vai prezentācijas sagatavošanā; konsultācijas potenciālo biznesa partneru profilu sagatavošanā. 

Informācijas sniegšana ārvalstu kompānijām par Latvijas komercsabiedrībām, to projektiem, precēm un pakalpojumiem
Informācija par Latvijas ekonomiku, publiski pieejama informācija par Latvijas komercsabiedrībām un to projektiem, precēm un pakalpojumiem. 

Informācijas sniegšana ārvalstu kompānijām par uzņēmējdarbības vidi Latvijā
Informatīvais atbalsts un konsultācijas ārvalstu uzņēmējiem par būtiskiem uzņēmējdarbības aspektiem Latvijā – ekonomiskās situācijas raksturojums, tirdzniecības prasības, uzņēmējdarbības uzsākšanas aspekti, nodokļu politika, statistika, Latvijas likumdošanas vide un prasības attiecībā uz konkrētiem uzņēmējdarbības veidiem u.c. informācija attiecībā par uzņēmējdarbību. 

Informācijas sniegšana par pieejamo Valsts un Eiropas Savienības atbalstu uzņēmējdarbības un inovācijas attīstībai
Informācijas sniegšana par LIAA administrētajām Eiropas Savienības fondu atbalsta programmām, to mērķiem, uzdevumiem, par iespējām pieteikties finansējuma saņemšanai, par projekta iesnieguma sagatavošanu, projekta ieviešanu, noslēguma pārskata sagatavošanu un citiem saistītajiem jautājumiem. Informācijas sniegšana par citu iestāžu piedāvātajām atbalsta programmām komersantiem. 

Informācijas sniegšana par uzņēmējdarbības uzsākšanu
Vispārīgas informācijas sniegšana par biznesa plāna sagatavošanu, komersantu reģistrāciju, nepieciešamajām atļaujām un licencēm, par uzņēmējdarbības vidi – nodokļiem, nodevām, saistošajām valsts iestādēm un dienestiem, finanšu resursu piesaistes iespējām. 

Reklāmas izvietošana informatīvajos materiālos
Reklāmas laukumu par komercsabiedrību, tās precēm vai pakalpojumiem izvietošana iestādes informatīvajos materiālos. Vairāk informācija šeit

Tikšanās programmu sagatavošana ārvalstu kompānijām preču un pakalpojumu realizēšanai Latvijā
Tikšanās programmu sagatavošana ar sadarbībā ieinteresētiem Latvijas komersantiem, t.sk. informācijas sniegšana ārvalstu komersantiem par Latvijas ekonomiku, Latvijas komercsabiedrībām, precēm un pakalpojumiem, preču izplatīšanas kanāliem Latvijā, vairumtirgotājiem un mazumtirgotājiem.