Aktuālie iepirkumi

2019.gada 1.janvārī ir stājušies spēkā grozījumi Publisko iepirkumu likumā, paredzot, ka:

  1. Tiešās valsts pārvaldes iestāžu iepirkumos no 10 000 EUR precēm un pakalpojumiem, kā arī no 20 000 EUR būvdarbiem turpmāk pieteikumu un piedāvājumu iesniegšana notiks tikai elektroniskā formā.
  2. Turpmāk pasūtītājiem visa informācija par iepirkumiem, kas veido pircēja profilu, ir jāizvieto tikai Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS). Iepriekš šī informācija bija pieejama katra pasūtītāja tīmekļvietnes sadaļā “Iepirkumi”.

Visa iepirkumu informācija turpmāk ir pieejama EIS www.eis.gov.lv pasūtītāja profilā!

N.p.k.Informācija publicētaIepirkuma priekšmetsParedzamā līgumcena (bez PVN), EURIdentifikācijas nr.Piedāvājuma iesniegšanas termiņš
1.26.06.2018.Slēgta konkursa 
 “Biznesa konsultāciju sniegšana LIAA biznesa inkubatoru klientiem” Piedāvājumu iesniegšanas nolikums
 LIAA 2018/47 ERAF18.07.2018 pulksten 12.00
Nolikums
Jautājumi un atbildes | Ievietots 11.07.2018.
Uzmanību! Piedāvājumus var iesniegt tikai tie kandidāti, kuri piedalījās slēgtā konkursa pirmajā kārtā (kandidātu atlases posmā) un kuriem ir nosūtīts uzaicinājums iesniegt piedāvājumus.
N.p.k.Informācija publicētaIepirkuma priekšmetsParedzamā līgumcena (bez PVN), EURIdentifikācijas nr.Piedāvājuma iesniegšanas termiņš
2.03.10.2018.Ēku pārbūves tehniskās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība Krīvu ielā 11, Rīgā90 000,00LIAA 2018/ 86 ERAF22.10.2018. pulksten 12.00
Nolikums
Nolikums ar grozījumiem | Ievietots 11.10.2018
N.p.k.Informācija publicētaIepirkuma priekšmetsParedzamā līgumcena (bez PVN), EURIdentifikācijas nr.Piedāvājuma iesniegšanas termiņš
3.23.10.2018.Telpu uzkopšanas pakalpojumu nodrošināšana LIAA Biznesa inkubatoru telpās Ventspilī un Ogrē6 750, 00LIAA 2018/90 ERAF13.11.2018. pulksten 12.00
Nolikums
Uzmanību! EIS sistēmā ir veikti labojumi sadaļā “Prasības”, labojot iesniedzamo datņu veidu uz “Jebkura datne”.
N.p.k.Informācija publicētaIepirkuma priekšmetsParedzamā līgumcena (bez PVN), EURIdentifikācijas nr.Piedāvājuma iesniegšanas termiņš
4.07.12.2018.Grāmatvedības pakalpojumi biznesa inkubatoru klientiem100 000, 00LIAA 2018/96 ERAF28.12.2018. pulksten 12.00
Nolikums
N.p.k.Informācija publicētaIepirkuma priekšmetsParedzamā līgumcena (bez PVN), EURIdentifikācijas nr.Piedāvājuma iesniegšanas termiņš
5.19.12.2018.“Telpu uzkopšanas pakalpojumu nodrošināšana LIAA Biznesa inkubatoru telpās Talsos un Madonā”6 720, 00LIAA 2018/99 ERAF22.01.2019. pulksten 12.00
Nolikums
Nolikums ar grozījumiem | publicēts 09.01.2019
Jautājums un atbilde | publicēts 08.01.2019
Uzmanību! Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš!
N.p.k.Informācija publicētaIepirkuma priekšmetsParedzamā līgumcena (bez PVN), EURIdentifikācijas nr.Piedāvājuma iesniegšanas termiņš
6.16.01.2019.Metu konkurss "Ārvalstu investīciju piesaistes tīmekļa vietnes lietojamības plānošana, dizaina izstrāde un tīmekļa vietnes izveide" LIAA 2019/4Uzmanību! Metu konkurss pārtraukts!
Uzmanību! Metu konkurss pārtraukts!
N.p.k.Informācija publicētaIepirkuma priekšmetsParedzamā līgumcena (bez PVN), EURIdentifikācijas nr.Piedāvājuma iesniegšanas termiņš
7.07.02.2019.Metu konkurss "Ārvalstu investīciju piesaistes tīmekļa vietnes lietojamības plānošana, dizaina izstrāde un tīmekļa vietnes izveide" LIAA 2019/11Metu iesniegšanas termiņš - 25.03.2019. pulksten 12.00

Nolikums un ar to saistītā dokumentācija ir pieejama LIAA 518.kab., Pērses ielā 2, Rīga (darba laiks: darba dienās no plkst. 8:30-17:00). Nolikumu var saņemt arī elektroniski atsūtot pieprasījumu uz e-pastu: liaa@liaa.gov.lv (e-pastā lūdzu iekļaut atrunu, ka piekrītu, ka e-pasts var tikt izmantots metu konkursa “Ārvalstu investīciju piesaistes tīmekļa vietnes lietojamības plānošana, dizaina izstrāde un tīmekļa vietnes izveide” Nr. LIAA 2019/11 ietvaros, lai saņemtu ar metu konkursu saistīto informāciju, vai arī norādiet kontaktinformāciju (adresi un e-pastu, uz kuru sūtīt ar metu konkursu saistīto informāciju)). 

Ja ieinteresētais piegādātājs ir pieprasījis izsniegt nolikumu un ar to saistīto dokumentāciju, Pasūtītājs tos izsniedz ieinteresētajam piegādātājam triju darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums (ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms metu iesniegšanas termiņa beigām).