Aktuālie iepirkumi

N.p.k.Informācija publicētaInformācija publicētaParedzamā līgumcena (bez PVN), EURIdentifikācijas nr.Piedāvājuma iesniegšanas termiņš
128.06.2017.METU KONKURSS "Latvijas oficiālā tūrisma portāla www.latvia.travel lietojamības un dizaina izstrāde" LIAA 2017/ 61 ERAF 
Nolikums un ar to saistītā iepirkuma dokumentācija ir pieejama LIAA 518.kab., Pērses ielā 2, Rīgā (darba laiks: darba dienās no plkst. 8:30 līdz 17:00). Ja ieinteresētais piegādātājs ir pieprasījis izsniegt nolikumu un ar to saistīto dokumentāciju, Pasūtītājs tos izsniedz ieinteresētajam piegādātājam triju darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums (ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa)   
N.p.k.Informācija publicētaInformācija publicētaParedzamā līgumcena (bez PVN), EURIdentifikācijas nr.Piedāvājuma iesniegšanas termiņš
212.07.2017.Rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšanas pakalpojumi LIAA 2017/ 58 ERAF16.08.2017
pulksten 12.00
           Nolikums      
N.p.k.Informācija publicētaInformācija publicētaParedzamā līgumcena (bez PVN), EURIdentifikācijas nr.Piedāvājuma iesniegšanas termiņš
312.07.2017.Jauna produkta vai tehnoloģijas sertificēšanas pakalpojumi  LIAA 2017/ 59 ERAF16.08.2017
pulksten 12.00
      Nolikums
N.p.k.Informācija publicētaInformācija publicētaParedzamā līgumcena (bez PVN), EURIdentifikācijas nr.Piedāvājuma iesniegšanas termiņš
412.07.2017.Jauna produkta vai tehnoloģijas testēšanas pakalpojumi LIAA 2017/ 60 ERAF16.08.2017
pulksten 12.00
      Nolikums
N.p.k.Informācija publicētaInformācija publicētaParedzamā līgumcena (bez PVN), EURIdentifikācijas nr.Piedāvājuma iesniegšanas termiņš
512.07.2017.Kravas pārvadājumu nodrošināšana LIAA organizētajiem eksporta veicināšanas pasākumiem LIAA 2017/ 61 ERAF16.08.2017
pulksten 12.00
        Nolikums   
N.p.k.Informācija publicētaInformācija publicētaParedzamā līgumcena (bez PVN), EURIdentifikācijas nr.Piedāvājuma iesniegšanas termiņš
617.07.2017.Inovāciju komunikācijas plāna izstrāde un īstenošana LIAA 2017/ 63 ERAF28.07.2017
pulksten 12.00
      Nolikums
N.p.k.Informācija publicētaInformācija publicētaParedzamā līgumcena (bez PVN), EURIdentifikācijas nr.Piedāvājuma iesniegšanas termiņš
717.07.2017.ASV Interneta mediju atlase un informācijas ievietošana Biznesa inkubatora klientam8 264,46LIAA 2017/ 64 ERAF28.07.2017
pulksten 12.00
      Nolikums
N.p.k.Informācija publicētaInformācija publicētaParedzamā līgumcena (bez PVN), EURIdentifikācijas nr.Piedāvājuma iesniegšanas termiņš
817.07.2017.Biznesa inkubatora klienta mārketinga plāna (kas ietver arī sociālo tīklu mārketinga stratēģijas izstrādi) un sociālo tīklu mārketinga stratēģijas ieviešana3 000LIAA 2017/ 65 ERAF28.07.2017
pulksten 12.00
      Nolikums
N.p.k.Informācija publicētaInformācija publicētaParedzamā līgumcena (bez PVN), EURIdentifikācijas nr.Piedāvājuma iesniegšanas termiņš
917.07.2017.Pašapkalpošanās kioska programmnodrošinājuma izstrāde perifēro iekārtu darbināšanai un fiskālā moduļa izstrāde Biznesa inkubatora klientam16 528,93LIAA 2017/ 66 ERAF28.07.2017
pulksten 12.00
      Nolikums
N.p.k.Informācija publicētaInformācija publicētaParedzamā līgumcena (bez PVN), EURIdentifikācijas nr.Piedāvājuma iesniegšanas termiņš
1017.07.2017.Administrēšanas moduļa izveide FishQ tiešsaistes servisa platformai4 132,23LIAA 2017/ 67 ERAF28.07.2017
pulksten 12.00
      Nolikums
N.p.k.Informācija publicētaInformācija publicētaParedzamā līgumcena (bez PVN), EURIdentifikācijas nr.Piedāvājuma iesniegšanas termiņš
1117.07.2017.Interneta veikala platformas izstrāde Biznesa inkubatora klientam1 000LIAA 2017/ 68 ERAF28.07.2017
pulksten 12.00
      Nolikums
Uzmanību! Iepirkums pārtraukts!
N.p.k.Informācija publicētaInformācija publicētaParedzamā līgumcena (bez PVN), EURIdentifikācijas nr.Piedāvājuma iesniegšanas termiņš
1217.07.2017.Mantu uzglabāšanas termināļa prototipa izgatavošana un piegāde41 999LIAA 2017/ 69 ERAF28.07.2017
pulksten 12.00
      Nolikums

Uzmanību! Nolikuma 4.pielikuma “Finanšu piedāvājums” (turpmāk – Finanšu piedāvājums) tabulas C ailē (Kopējais vienību skaits) apakšpunktos 1.1., 1.2., 1.3., utt. ir kļūdaina norāde “...(jānorāda kopējās nepieciešamās darba stundas izmaksas)...”.
C ailes (Kopējais vienību skaits) apakšpunktos 1.1., 1.2., 1.3., utt. pretendentam jānorāda kopējās nepieciešamās darba stundas.

N.p.k.Informācija publicētaInformācija publicētaParedzamā līgumcena (bez PVN), EURIdentifikācijas nr.Piedāvājuma iesniegšanas termiņš
1317.07.2017.Mājas lapu izstrāde Biznesa inkubatora klientiem1.daļa - 2892,56; 2.daļa - 1200; 3.daļa - 330,58; 4.daļa -   1 537,19; 5.daļa - 1000; 6.daļa - 800; 7.daļa - 1652,89; 8.daļa - 661,16; 9.daļa - 3 719,01; 10.daļa - 2479,34 LIAA 2017/ 70 ERAF28.07.2017
pulksten 12.00
      Nolikums
Jautājumi un atbildes | Ievietots 24.07.2017.
N.p.k.Informācija publicētaInformācija publicētaParedzamā līgumcena (bez PVN), EURIdentifikācijas nr.Piedāvājuma iesniegšanas termiņš
1417.07.2017.SEO pakalpojumu sniegšana Biznesa inkubatora klientam9 917,36LIAA 2017/ 71 ERAF 
Nolikums
Jautājumi un atbildes | Ievietots 19.07.2017.
Uzmanību! Iepirkums pārtraukts!
N.p.k.Informācija publicētaInformācija publicētaParedzamā līgumcena (bez PVN), EURIdentifikācijas nr.Piedāvājuma iesniegšanas termiņš
1517.07.2017.Platformas produkta prototipa izveide2 066,12LIAA 2017/ 72 ERAF28.07.2017
pulksten 12.00
Nolikums
N.p.k.Informācija publicētaInformācija publicētaParedzamā līgumcena (bez PVN), EURIdentifikācijas nr.Piedāvājuma iesniegšanas termiņš
1627.07.2017.Tehnoloģiju pārneses programmas sniegtā atbalsta popularizēšanas pasākuma satura izstrāde un nodrošināšana un ārvalstu un vietējo lektoru piesaiste un nodrošināšana jaunrades festivāla iNovuss ietvaros140 000,00LIAA 2017/ 75 ERAF04.08.2017 pulksten 12.00
Nolikums