Notikušās izsoles

2018. gada 20. decembrī notikušo mutisko izsoļu rezultāti par nedzīvojamo telpu nomu ēkā Krīvu ielā 11, Rīgā
Kontaktpersona: Raivis Zvaigzne, Saimnieciskās nodaļas vadītājs, tālr. 29458639

Nomas objekta veids
Adrese
Nedzīvojamo iekštelpu grupas – 16 izsoles 
Krīvu iela 11, Rīga
Maksimālais iznomāšanas termiņš31.12.2019., 31.12.2020., 31.12.2021.
Citi iznomāšanas nosacījumiNomas maksā nav iekļautas izmaksas par elektrības patēriņu (tiek aprēķināta proporcionāli iznomātajām platībām), apkuri (tiek aprēķināta proporcionāli ēkas kopējai platībai), kā arī normatīvajos aktos paredzētie nodokļu un nodevu maksājumi, kurus maksāt, saskaņā ar normatīvajiem aktiem, ir pienākums nomniekam.
Izsoles veids un norāde par pirmo vai atkārtoto izsoliPirmā mutiskā izsole
Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš, kas nav īsāks par piecām darba dienām5 (piecas) darba dienas no sludinājuma publicēšanas VAS "Valsts nekustamie īpašumi" mājas lapā
Nomas pieteikuma (turpmāk – pieteikums) iesniegšanas vieta, reģistrēšanas kārtībaPretendents savu pieteikumu var iesniegt LIAA Sekretariātā, 518.kab., Rīgā, Pērses ielā 2, Latvija, LV-1442 (darba dienās no plkst. 8:30 līdz 17:00) vai elektroniski parakstītu e-pastā liaa@liaa.gov.lv. Nomas pieteikumus reģistrē iesniegšanas secībā.
Izsoles norises laiks un vieta, kārtībaIzsoles notiks Pērses ielā 2, Rīgā, 517.telpā 2018. gada 20. decembrī plkst. 12:00. Izsoles solis – 0.25 EUR/ m2 (bez PVN).

 

Izsoles nr.p.k

Būves kadastra apzīmējumsStāvsTelpu grupas kadastra apzīmējumsTelpas Nr.
(saskaņā ar ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietu)
Telpu platība, m2Nomas maksa EUR /m2 (bez PVN) mēnesīLietošanas mērķis/ termiņšIzsoles rezultāts/noslēgts līgums
11 001 150 309 002100126,31,3251.35.40Sabiedriskā ēdināšana
31.12.2020
SIA „ARSI”
Reģ. Nr. 40103117773
21 001 150 309 002-100816,17,23204.74.40Ražošanas telpas
31.12.2021
SIA „Aģentūra Radars”
Reģ. Nr. 50103212711
31 001 150 309 002300361-66,68-77304.25.70Ražošanas telpas
31.12.2021
SIA „Laboratorija AUCTORITAS”
Reģ.Nr. 40003631987
41 001 150 309 00220024512.95.40Biroja telpas
31.12.2020
SIA “MKK”
Reģ. Nr. 40003153759
51 001 150 309 00220024813.806.60Biroja telpas
31.12.2020
SIA “Mapeteks”
Reģ. Nr. 40003521102
61 001 150 309 00220024913.005.40Biroja telpas
31.12.2020
SIA “ SV-Bloks”
Reģ. Nr. 40103184172
71 001 150 309 00220025012.805.40Biroja telpas
31.12.2020
SIA “ RS Investment Baltic”
Reģ. Nr. 40103858087
81 001 150 309 002200271-74,7653.906.60Biroja telpas
31.12.2020
SIA “Blic K”
Reģ. Nr. 50003292301
91 001 150 309 002300335,36,38,41,42,47-50192.705.70Biroja telpas
31.12.2020
Nodibinājums “Latvijas Tehnoloģiskais centrs” Reģ. Nr. 40003133343
101 001 150 309 00230033910.75.40Biroja telpas
31.12.2020
SIA "Celtiks"
Reģ.Nr. 40003309663
111 001 150 309 00210021-3, 6-9123.405.15Ražošanas telpas
31.12.2021
SIA “Virsma”
Reģ. Nr. 40103018922
121 001 150 309 00220031-10200.205.90Biroja telpas
31.12.2020
SIA "BEK-KONSULT", Reģ.Nr. 40103138506
131 001 150 309 0022002620.806.60Biroja telpas
31.12.2020
SIA “TETRA”
Reģ. Nr. 40103011657
141 001 150 309 002, 1 001 150 309 0121, -1
-1,1,2
001,007, 008 001,0022-11,13,15-18,22,42,2-14,16,19-25,1-12,2-9,12-17,19,20,10,111845.604.50Ražošanas telpas
31.12.2021
SIA “ELMI”, Reģ. Nr. 40003005832
151 001 150 309 002100145-47,51-59,61,66-70,74366.506.30Ražošanas telpas
31.12.2021
SIA ZKF “LĀSMA” Reģ. Nr. 50103052411
161 001 150 309 00220024712.406.60Biroja telpas
31.12.2020
SIA “Accounts department”
Reģ. Nr. 40103447662

Nomas līguma projekts

2018.gada 6.augustā notikušo mutisko izsoļu rezultāti par nedzīvojamo telpu nomu ēkā Krīvu ielā 11, Rīgā
Kontaktpersona: Raivis Zvaigzne, Saimnieciskās nodaļas vadītājs, tālr. 29458639

Nomas objekta veids
Adrese
Nedzīvojamās iekštelpas 
Krīvu iela 11, Rīga
Maksimālais iznomāšanas termiņš2018. gada 31. decembris
Citi iznomāšanas nosacījumiNomas maksā nav iekļautas izmaksas par elektrības patēriņu (tiek aprēķināta proporcionāli iznomātajām platībām), apkuri (tiek aprēķināta proporcionāli ēkas kopējai platībai), kā arī normatīvajos aktos paredzētie nodokļu un nodevu maksājumi, kurus maksāt, saskaņā ar normatīvajiem aktiem, ir pienākums nomniekam. Nav tiesības nodot nomas objektu apakšnomā bez LIAA saskaņojuma.
Izsoles veids un norāde par pirmo vai atkārtoto izsoliPirmā mutiskā izsole
Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš, kas nav īsāks par piecām darba dienām5 (piecas) darba dienas no sludinājuma publicēšanas VAS "Valsts nekustamie īpašumi" mājas lapā
Nomas pieteikuma (turpmāk – pieteikums) iesniegšanas vieta, reģistrēšanas kārtībaPretendents savu piedāvājumu var iesniegt LIAA Sekretariātā, 518.kab., Rīgā, Pērses ielā 2, Latvija, LV-1442 (darba dienās no plkst. 8:30 līdz 17:00) līdz 2018.gada 3.augustam plkst.17.00.
Nomas pieteikumus reģistrē iesniegšanas secībā.
Izsoles norises laiks un vieta, kārtība
Izsoles nolikums
Izsole notiks LIAA 517.kab., Rīgā, Pērses ielā 2, Latvija, LV-1442 2018.gada 6.augustā plkst. 13.00. Izsoles solis - 0,25EUR/ m2 (bez PVN). 
Nomas līguma projektsNomas līguma projekts
Nomas objekta apskates vieta un laiksDarba dienās no plkst. 8:30 līdz 17:00, iepriekš vienojoties ar Raivi Zvaigzni, tālr.29458639, Saimnieciskās nodaļas vadītāju

 

Lotes Nr.

Būves kadastra apzīmējumsStāvsTelpu grupas kadastra apzīmējumsTelpas Nr.
(saskaņā ar ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietu)
Telpu platība, m2Lietošanas mērķis

Izsoles rezultāti/noslēgti līgumi

10100 115 0309 00210014512,9Ražošanas telpasNoslēgts līgums ar LĀSMA SIA zinātniski tehniskā firma, reģ. Nr.50103052411
20100 115 0309 00210014613,4Ražošanas telpasNoslēgts līgums ar LĀSMA SIA zinātniski tehniskā firma, reģ. Nr.50103052411
30100 115 0309 00210014712,9Ražošanas telpasNoslēgts līgums ar LĀSMA SIA zinātniski tehniskā firma, reģ. Nr.50103052411
40100 115 0309 00210015111,2Ražošanas telpasNoslēgts līgums ar LĀSMA SIA zinātniski tehniskā firma, reģ. Nr.50103052411
50100 115 0309 00210015234,8Ražošanas telpasNoslēgts līgums ar LĀSMA SIA zinātniski tehniskā firma, reģ. Nr.50103052411
60100 115 0309 00210015341,5Ražošanas telpasNoslēgts līgums ar LĀSMA SIA zinātniski tehniskā firma, reģ. Nr.50103052411
70100 115 0309 00210015411,2Ražošanas telpasNoslēgts līgums ar LĀSMA SIA zinātniski tehniskā firma, reģ. Nr.50103052411
80100 115 0309 00210015511,3Ražošanas telpasNoslēgts līgums ar LĀSMA SIA zinātniski tehniskā firma, reģ. Nr.50103052411
90100 115 0309 00210015615,0Ražošanas telpasNoslēgts līgums ar LĀSMA SIA zinātniski tehniskā firma, reģ. Nr.50103052411
100100 115 0309 00210015714,7Ražošanas telpasNoslēgts līgums ar LĀSMA SIA zinātniski tehniskā firma, reģ. Nr.50103052411
110100 115 0309 00210015814,5Ražošanas telpasNoslēgts līgums ar LĀSMA SIA zinātniski tehniskā firma, reģ. Nr.50103052411
120100 115 0309 00210015948,0Ražošanas telpasNoslēgts līgums ar LĀSMA SIA zinātniski tehniskā firma, reģ. Nr.50103052411
130100 115 0309 00210016128,8Ražošanas telpasNoslēgts līgums ar LĀSMA SIA zinātniski tehniskā firma, reģ. Nr.50103052411
140100 115 0309 00210016324,8Ražošanas telpasNoslēgts līgums ar LĀSMA SIA zinātniski tehniskā firma, reģ. Nr.50103052411
150100 115 0309 00210016423,5Ražošanas telpasNoslēgts līgums ar LĀSMA SIA zinātniski tehniskā firma, reģ. Nr.50103052411
160100 115 0309 00210016613,5Ražošanas telpasNoslēgts līgums ar LĀSMA SIA zinātniski tehniskā firma, reģ. Nr.50103052411
170100 115 0309 00210016713,4Ražošanas telpasNoslēgts līgums ar LĀSMA SIA zinātniski tehniskā firma, reģ. Nr.50103052411
180100 115 0309 00220022342,4Biroja telpasNoslēgts līgums ar BALT TEST SIA, reģ. Nr.40003647314
190100 115 0309 00220024613,1Biroja telpasNoslēgts līgums ar Accounts department SIA, reģ. Nr.40103447662
200100 115 0309 00220024813,8Biroja telpasNoslēgts līgums ar Mapeteks SIA, reģ. Nr.40003521102
210100 115 0309 00220024913Biroja telpasNoslēgts līgums ar SV-Bloks SIA, reģ. Nr.40103184172
220100 115 0309 00220025012,8Biroja telpasNoslēgts līgums ar RS Investment Baltic SIA, reģ. Nr.40103858087
230100 115 0309 00220027112,5Biroja telpasNoslēgts līgums ar BLIC K SIA, reģ. Nr.50003292301
240100 115 0309 00220027213,6Biroja telpasNoslēgts līgums ar BLIC K SIA, reģ. Nr.50003292301
250100 115 0309 00220027317,1Biroja telpasNoslēgts līgums ar BLIC K SIA, reģ. Nr.50003292301
260100 115 0309 0022002748,3Biroja telpasNoslēgts līgums ar BLIC K SIA, reģ. Nr.50003292301
270100 115 0309 0022002762,4Biroja telpasNoslēgts līgums ar BLIC K SIA, reģ. Nr.50003292301
280100 115 0309 0023003342,3Ražošanas telpasNoslēgts līgums ar BLIC K SIA, reģ. Nr.50003292301
290100 115 0309 00230031019,7Biroja telpasNoslēgts līgums ar TETRA SIA, reģ. Nr.40103011657
300100 115 0309 0023003111,1Biroja telpasNoslēgts līgums ar TETRA SIA, reģ. Nr.40103011657
310100 115 0309 00230031219Biroja telpasNoslēgts līgums ar TETRA SIA, reģ. Nr.40103011657
320100 115 0309 0023003131,1Biroja telpasNoslēgts līgums ar TETRA SIA, reģ. Nr.40103011657
330100 115 0309 002-10074510,9Ražošanas telpasBez rezultāta


2018.gada 28.maijā notikušo mutisko izsoļu rezultāti par nedzīvojamo telpu nomu ēkā Krīvu ielā 11, Rīgā.
Kontaktpersona: Raivis Zvaigzne, Saimnieciskās nodaļas vadītājs, tālr. 29458639

Nomas objekta veidsNedzīvojamo iekštelpu grupas – 12 lotes
AdreseKrīvu iela 11, Rīga
Maksimālais iznomāšanas termiņš2018. gada 31. decembris
Citi iznomāšanas nosacījumiNomas maksā nav iekļautas izmaksas par elektrības patēriņu (tiek aprēķināta proporcionāli iznomātajām platībām), apkuri (tiek aprēķināta proporcionāli ēkas kopējai platībai), kā arī normatīvajos aktos paredzētie nodokļu un nodevu maksājumi, kurus maksāt, saskaņā ar normatīvajiem aktiem, ir pienākums nomniekam.
Izsoles veids un norāde par pirmo vai atkārtoto izsoliPirmā mutiskā izsole
Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš, kas nav īsāks par piecām darba dienām5 (piecas) darba dienas no sludinājuma publicēšanas VAS "Valsts nekustamie īpašumi" mājas lapā
Nomas pieteikuma (turpmāk – pieteikums) iesniegšanas vieta, reģistrēšanas kārtībaPretendents savu pieteikumu var iesniegt LIAA Sekretariātā, 518.kab., Rīgā, Pērses ielā 2, Latvija, LV-1442 (darba dienās no plkst. 8:30 līdz 17:00). Nomas pieteikumus reģistrē iesniegšanas secībā.
Izsoles norises laiks un vieta, kārtībaIzsoles notiks Krīvu ielā 11, Rīgā 2018. gada 28. maijā plkst. 12.30-15.15. Izsoles solis – 0.25 EUR/ m2 (bez PVN).
Nomas līguma projektsNomas līguma projekts
Mutiskās izsoles nolikumsMutiskās izsoles nolikums

Izsoles nr.p.k.

Būves kadastra apzīmējumsStāvsTelpu grupas kadastra apzīmējumsTelpas Nr.
(saskaņā ar ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietu)
Telpu platība, m2Nomas maksa EUR /m2 (bez PVN) mēnesīLietošanas mērķisIzsoles rezultāti/ noslēgtie līgumi
11 001 150 309 002100126,31,3251.35.33Sabiedriskā ēdināšanaNoslēgts līgums ar SIA ARSI, reģ.Nr.40103117773
21 001 150 309 002-100816,17,23204.74.35Ražošanas telpasNoslēgts līgums ar SIA Aģentūra Radars, reģ.Nr.50103212711
31 001 150 309 002300361-66,68-77304.25.69Ražošanas telpasNoslēgts līgums ar SIA Laboratorija AUCTORITAS, reģ.Nr.40003631987
41 001 150 309 0022,3002,00322,362.26.6Ražošanas telpasBez rezultāta
51 001 150 309 01220031-10200.25.88Biroja telpasNoslēgts līgums ar SIA Bek-Konsult, reģ.Nr.40103138506
61 001 150 309 00230033910.75.33Biroja telpasNoslēgts līgums ar SIA Celtiks , reģ.Nr.40003309663
71 001 150 309 002,
1 001 150 309 012
1, -1, -1, 1, 2001,007,008 001,00210,11,13,34,42,48,49,2-14,16,19-25,1-12 2-9,12-7,19,20,10,111619.74.46Ražošanas telpasNoslēgts līgums ar SIA ELMI, reģ.Nr.40003005832
81 001 150 309 002300335,36,38,41,42,47-50,58,59216.85.69Biroja telpasNoslēgts līgums ar nodibinājumu "Latvijas Tehnoloģiskais centrs", reģ.Nr.40003133343
91 001 150 309 002100145,46,47,51-59,61,63,64,66,67345.46.14Ražošanas telpasBez rezultāta
101 001 150 309 01210021,2,3,5-9169.85.15Ražošanas telpasNoslēgts līgums ar SIA Virsma, reģ.Nr.40103018922
111 001 150 309 00220024512.95.33Biroja telpasNoslēgts līgums ar SIA MKK, reģ.Nr.40003153759
121 001 150 309 002-10081441.54.35Noliktavas telpasBez rezultāta

 

Nomas objekta veids
Adrese
Kadastra numurs
Platība
Lietošanas mērķis
Nedzīvojamā iekštelpa (Nr.3)
Rīga, Pērses iela 2,  2. stāvs, tehniskais bloks
01000300056002
18,5 m2
Komunikācijas iekārtu izvietošana
Iznomātāja noteiktais nomas objekta nosacītās nomas maksas apmērs
6,69 LVL/m2 mēnesī (bez PVN).
Maksimālais iznomāšanas termiņš
5 gadi.
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Nomas objekts piemērots komunikācijas iekārtu izvietošanai – viena telpa (18,5 m2).
Citi iznomāšanas nosacījumi, tai skaitā tiesības nodot nomas objektu vai tā daļu apakšnomā
Nomas maksā nav iekļautas izmaksas par elektrības patēriņu (norēķini pēc skaitītāja). Nav tiesību nodot nomas objektu apakšnomā bez LIAA saskaņojuma.
Izsoles veids un norāde par pirmo vai atkārtoto izsoli
Pirmā rakstiskā izsole.
Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš, kas nav īsāks par piecām darbdienām
5 (piecas) darba dienas no sludinājuma publicēšanas VAS "Valsts nekustamie īpašumi" mājas lapā
Nomas pieteikuma iesniegšanas vieta; reģistrēšanas kārtība; atvēršanas datums, laiks un vieta
Pretendents savu piedāvājumu var iesniegt LIAA Sekretariātā, 518. telpā (Pērses iela 2, Rīga, LV-1442) darba dienās no plkst. 8.30-17.00 līdz 2013. gada 19. decembra plkst. 12.00
Nomas pieteikumus reģistrē iesniegšanas secībā; uz katras piedāvājuma paketes vai aploksnes LIAA Lietvedības nodaļā tiek norādīts tās saņemšanas datums un laiks.
Piedāvājumu atvēršanas sēde notiks LIAA, 518. telpā 2013. gada 19. decembrī plkst. 12.00.
Nomas līguma projekts
Nomas objekta apskates vieta un laiks
Jebkurā laikā, iepriekš piesakoties pa tālruni 29458639 (Raivis Zvaigzne, Saimnieciskās nodaļas vadītājs).

Pieteikums par piedalīšanos Latvijas investīciju un attīstības aģentūras organizētajā rakstiskā izsolē

Nomas objekta veids
Adrese
Kadastra numurs
Platība
Lietošanas mērķis
Nedzīvojamās iekštelpas (Nr.13 un Nr.14)
Rīga, Pērses iela 2,  2. stāvs
01000300056001
11,8 m2
Kredītiestādes filiāles darbība
Iznomātāja noteiktais nomas objekta nosacītās nomas maksas apmērs
8,96 LVL/m2 mēnesī (bez PVN).
Maksimālais iznomāšanas termiņš
5 gadi.
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Nomas objekts piemērots filiāles darbībai – viena telpa (11 m2) ar klientu apkalpošanas skatlogu un palīgtelpa (0,8 m2).
Citi iznomāšanas nosacījumi, tai skaitā tiesības nodot nomas objektu vai tā daļu apakšnomā
Nomas maksā nav iekļautas izmaksas par elektrības patēriņu (norēķini pēc skaitītāja). Nav tiesību nodot nomas objektu apakšnomā bez LIAA saskaņojuma.
Izsoles veids un norāde par pirmo vai atkārtoto izsoli
Pirmā rakstiskā izsole.
Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš, kas nav īsāks par piecām darbdienām
Līdz 9 (deviņas) darba dienām no sludinājuma publicēšanas brīža.
Nomas pieteikuma iesniegšanas vieta; reģistrēšanas kārtība; atvēršanas datums, laiks un vieta
Pretendents savu piedāvājumu var iesniegt LIAA Sekretariātā, 518. telpā (Pērses iela 2, Rīga, LV-1442) darba dienās no plkst. 8.30-17.00 līdz 2013. gada 21. oktobra plkst. 12.00
Nomas pieteikumus reģistrē iesniegšanas secībā; uz katras piedāvājuma paketes vai aploksnes LIAA Lietvedības nodaļā tiek norādīts tās saņemšanas datums un laiks.
Piedāvājumu atvēršanas sēde notiks LIAA, 518. telpā 2013. gada 21. oktobrī plkst. 12.00.
Nomas līguma projekts
Nomas objekta apskates vieta un laiks
Jebkurā laikā, iepriekš piesakoties pa tālruni 29458639 (Raivis Zvaigzne, Saimnieciskās nodaļas vadītājs).

Pieteikums par piedalīšanos Latvijas investīciju un attīstības aģentūras organizētajā rakstiskā izsolē

2013. gada 21. oktobra izsoles "Telpu noma Pērses ielā 2 (telpas Nr.13 un Nr.14) 2. stāvā" rezultāti
Augstākās nomas maksas piedāvātājs: AS "SMP Bank" (reģ.nr. 40003194988) par 10 LVL/m2 (bez PVN), kopā – 118 LVL mēnesī (bez PVN).
Līguma noslēgšanas termiņš: 04.11.2013.
Kontaktpersona: Aleksejs Petrovs, 67039457.
 
Nomas objekta veids
Adrese
Kadastra numurs
Platība
Lietošanas mērķis
Nedzīvojamās iekštelpas (Nr.13 un Nr.14)
Rīga, Pērses iela 2,  2. stāvs
01000300056001
11,8 m2
Kredītiestādes filiāles darbība
Iznomātāja noteiktais nomas objekta nosacītās nomas maksas apmērs
8,96 LVL/m2 mēnesī (bez PVN).
Maksimālais iznomāšanas termiņš
5 gadi.
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Nomas objekts piemērots filiāles darbībai – viena telpa (11 m2) ar klientu apkalpošanas skatlogu un palīgtelpa (0,8 m2).
Citi iznomāšanas nosacījumi, tai skaitā tiesības nodot nomas objektu vai tā daļu apakšnomā
Nomas maksā nav iekļautas izmaksas par elektrības patēriņu (norēķini pēc skaitītāja). Nav tiesību nodot nomas objektu apakšnomā bez LIAA saskaņojuma.
Izsoles veids un norāde par pirmo vai atkārtoto izsoli
Pirmā rakstiskā izsole.
Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš, kas nav īsāks par piecām darbdienām
Līdz 15 (piecpadsmit) darba dienām no sludinājuma publicēšanas brīža.
Nomas pieteikuma iesniegšanas vieta; reģistrēšanas kārtība; atvēršanas datums, laiks un vieta
Pretendents savu piedāvājumu var iesniegt LIAA Sekretariātā, 518. telpā (Pērses iela 2, Rīga, LV-1442) darba dienās no plkst. 8.30-17.00 līdz 2013. gada 19. augusta plkst. 12.00
Nomas pieteikumus reģistrē iesniegšanas secībā; uz katras piedāvājuma paketes vai aploksnes LIAA Lietvedības nodaļā tiek norādīts tās saņemšanas datums un laiks.
Piedāvājumu atvēršanas sēde notiks LIAA, 518. telpā 2013. gada 19. augustā plkst. 12.00.
Nomas līguma projekts
Nomas objekta apskates vieta un laiks
Jebkurā laikā, iepriekš piesakoties pa tālruni 29458639 (Raivis Zvaigzne, Saimnieciskās nodaļas vadītājs).

Pieteikums par piedalīšanos Latvijas investīciju un attīstības aģentūras organizētajā rakstiskā izsolē

2013. gada 19. augusta izsoles "Telpu noma Pērses ielā 2 (telpas Nr.13 un Nr.14) 2. stāvā" rezultāti
Bez rezultātiem (nav nomas tiesību pretendentu).
 
Nomas objekta veids
Adrese
Kadastra numurs
Platība
Lietošanas mērķis
Nedzīvojamās iekštelpas (Nr.13 un Nr.14)
LIAA, 2. stāvs, Pērses iela 2, Rīga
01000300056001
11,8 m2
Kredītiestādes filiāles darbība
Iznomātāja noteiktais nomas objekta nosacītās nomas maksas apmērs
8,96 LVL/m2 mēnesī (bez PVN).
Maksimālais iznomāšanas termiņš
5 gadi.
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Nomas objekts piemērots filiāles darbībai – viena telpa (11 m2) ar klientu apkalpošanas skatlogu un palīgtelpa (0,8 m2).
Citi iznomāšanas nosacījumi, tai skaitā tiesības nodot nomas objektu vai tā daļu apakšnomā
Nomas maksā nav iekļautas izmaksas par elektrības patēriņu (norēķini pēc skaitītāja). Nav tiesību nodot nomas objektu apakšnomā bez LIAA saskaņojuma. Nepieciešama FKTK spēkā esoša bankas darbības licence.
Izsoles veids un norāde par pirmo vai atkārtoto izsoli
Pirmā rakstiskā izsole.
Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš, kas nav īsāks par piecām darbdienām
Pieteikšanas termiņš līdz 2012. gada 12. martam.
Nomas pieteikuma iesniegšanas vieta; reģistrēšanas kārtība; atvēršanas datums, laiks un vieta
Pretendents savu piedāvājumu var iesniegt LIAA Sekretariātā, 518. telpā (Pērses iela 2, Rīga, LV-1442) darba dienās no plkst. 8:30-17:00 līdz 2012. gada 12. marta plkst. 12.00.
Nomas pieteikumus reģistrē iesniegšanas secībā; uz katras piedāvājuma paketes vai aploksnes LIAA Lietvedības nodaļā tiek norādīts tās saņemšanas datums un laiks.
Piedāvājumu atvēršanas sēde notiks LIAA, 518. telpā (Pērses iela 2, Rīga, LV-1442) 2012. gada 12. martā plkst. 12.00.
Nomas līguma projekts
Nomas objekta apskates vieta un laiks
Jebkurā laikā, iepriekš piesakoties pa tālruni 29296469 (Vilnis Freimanis, Saimnieciskā nodaļa).

Pieteikums par piedalīšanos Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras organizētajā rakstiskā izsolē

2012. gada 12. marta izsoles "Telpu noma Pērses ielā 2 (telpas Nr.13 un Nr.14) 2. stāvā" rezultāti
Augstākās nomas maksas piedāvātājs: Aktsiaselts Eesti Krediidipank Latvijas filiāle par 236 LVL mēnesī (bez PVN);
Līguma noslēgšanas termiņš: 22.03.2012.
Kontaktpersona: Aleksejs Petrovs, 67039457
 
Nomas objekta veids
Adrese
Kadastra numurs
Platība
Lietošanas mērķis
Nedzīvojamā iekštelpa
Pērses iela 2, Rīga
01000300056002
73,87 m2
Tehniskā telpa
Iznomātāja noteiktais nomas objekta nosacītās nomas maksas apmērs
5,97 LVL/m2 mēnesī (bez PVN).
Maksimālais iznomāšanas termiņš
5 gadi.
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Nomas objekts atrodas Pērses ielas pagalmā, tehniskajā blokā, sadalīts pa divām telpām (33,57 m2 un 40,30 m2) ar iespēju nomāt atsevišķi. Ieeja no Dzirnavu ielas puses. Telpas atrodas vienā ēkā ar vienu no trijiem Latvijas interneta apmaiņas punktiem (LIX).
Citi iznomāšanas nosacījumi, tai skaitā tiesības nodot nomas objektu vai tā daļu apakšnomā
Nomas maksā nav iekļautas izmaksas par elektrības patēriņu (norēķini pēc skaitītāja). Nav tiesību nodot nomas objektu apakšnomā bez LIAA saskaņojuma.
Izsoles veids un norāde par pirmo vai atkārtoto izsoli
Pirmā rakstiskā izsole.
Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš, kas nav īsāks par piecām darbdienām
Plānotais publiskošanas datums no 2011. gada 1. augusta līdz 2011. gada 11. augustam.
Nomas pieteikuma iesniegšanas vieta; reģistrēšanas kārtība; atvēršanas datums, laiks un vieta
Pretendents savu piedāvājumu var iesniegt LIAA Sekretariātā, 518. telpā (Pērses iela 2, Rīga, LV-1442) darba dienās no plkst. 8:30-17:00 līdz 2011. gada 11. augusta plkst. 12.00.
Nomas pieteikumus reģistrē iesniegšanas secībā. Uz katras piedāvājuma paketes vai aploksnes LIAA Lietvedības nodaļā tiek norādīts tās saņemšanas datums un laiks.
Piedāvājumu atvēršanas sēde notiks LIAA, 518. telpā (Pērses iela 2, Rīga, LV-1442) 2011. gada 11. augustā plkst. 12.00.
Nomas līguma projekts
Nomas objekta apskates vieta un laiks
Jebkurā laikā, iepriekš piesakoties pa tālruni 67039444 (Liāna Daukste, Saimnieciskās nodaļas vadītāja p.i.).

Pieteikums par piedalīšanos Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras organizētajā rakstiskā izsolē

2011. gada 11. augusta izsoles "Telpu noma Pērses ielā 2, tehniskajā blokā" rezultāti
Augstākās nomas maksas piedāvātājs:
Telpa 40,30 m2 – SIA "LIVAS KTV" (reģ.nr. 40003637208).
Telpa 33,57 m2 – SIA "INTERLAIN" (reģ.nr. 40003732790).
Līguma noslēgšanas termiņš: 23.08.2011.
Kontaktpersona: Aleksejs Petrovs, 67039457.
 
1. Noslēgts līgums par telpu nomu Pērses iela 2
Nomnieks: SIA "LIVAS KTV".
Objekts: Pērses iela 2 (tehniskais bloks),  2. stāvs, 2a telpa, ar kopējo platību 40,30 m2
Nomas maksa mēnesī: 7 LVL/m2 (bez PVN).
Līguma noslēgšanas datums: 23.08.2011.
Līguma darbības termiņš līdz: 23.08.2016.
 
2. Izsole par 33,57 m2 telpu – bez rezultātiem
 
Nomas objekta veids
Adrese
Kadastra numurs
Platība
Lietošanas mērķis
Nedzīvojamās iekštelpas (Nr.22)
Rīga, Pērses iela 2,  3. stāvs, Rīga, LV-1442
01000300056001
21.8 m2
Datu pārraides centra ierīkošana un uzturēšana
Iznomātāja noteiktais nomas objekta nosacītās nomas maksas apmērs
14 EUR/m2 mēnesī (bez PVN).
Maksimālais iznomāšanas termiņš
5 gadi.
Citi iznomāšanas nosacījumi
Nomas maksā nav iekļautas izmaksas par elektrības patēriņu (norēķini pēc skaitītāja). Nav tiesības nodot nomas objektu apakšnomā bez LIAA saskaņojuma.
Izsoles veids un norāde par pirmo vai atkārtoto izsoli
Pirmā mutiskā izsole
Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš, kas nav īsāks par piecām darbdienām
5 (piecas) darba dienas no sludinājuma publicēšanas VAS "Valsts nekustamie īpašumi" mājas lapā
Nomas pieteikuma iesniegšanas vieta; reģistrēšanas kārtība
Pretendents savu piedāvājumu var iesniegt LIAA Sekretariātā, 518. telpā (Pērses iela 2, Rīga, LV-1442) darba dienās no plkst. 8.30-17.00 līdz 2017. gada 21. jūnija plkst. 12.00
Nomas pieteikumus reģistrē iesniegšanas secībā, uz katras piedāvājuma paketes vai aploksnes LIAA Lietvedības nodaļā tiek norādīts tās saņemšanas datums un laiks.
Izsoles norises laiks un vieta, kārtībaIzsole notiks LIAA 518.kab., Rīgā, Pērses ielā 2, Latvija, LV-1442 2017. gada 21. jūnijā plkst. 12.30. Izsoles solis - 1,00EUR/ m2 (bez PVN).
Pieteikums dalībai izstādē
Mutiskās izsoles nolikums
Nomas līguma projekts
Nomas objekta apskates vieta un laiks
Darba dienās no plkst. 8:30 līdz 17:00, iepriekš vienojoties ar Raivi Zvaigzni, tālr.29458639, Saimnieciskās nodaļas vadītāju

2017.gada 21.jūnija nedzīvojamās telpas Nr.22 ( 21.8 m2) Pērses ielā 2, Rīgā nomas mutiskās izsoles rezultāti.
Augstākā nosolītā nomas maksa: SIA “Santa Monica Networks”, reģ.nr.40003629130 (vienīgais pretendents) - 14.00 EUR/m2 (bez PVN) mēnesī.
Līguma noslēgšanas termiņš: 30.06.2017.