Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras dalība starptautiskos projektos

Lai gūtu aktuālāko informāciju no Eiropas partneriem, mācītos no to pieredzes un dalītos ar savu, kā arī kopīgi strādātu pie jauniem risinājumiem uzņēmējdarbības atbalsta jomā, LIAA darbojusies starptautiskos projektos kā partneris: