Atbalsts COVID-19 krīzes skartajiem nomniekiem

Krīzes skarto nomnieku saraksts, kuri saņēmuši Ministru kabineta 2020. gada 2. aprīļa noteikumos Nr.180 "Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību" noteiktos atbalsta pasākumus

COVID-19 krīzes skarto nomnieku saraksts, kuri saņēmuši nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu | Atjaunots 12.06.2020.