Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras telpu nomas izsole

Saskaņā ar MK 2018.gada 20.februāra noteikumiem Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” tiek publicēti aktuālie telpu iznomāšanas izsoles dati.

Šobrīd aktuālu telpu nomas izsoļu nav.

Kontaktpersona: Raivis Zvaigzne, Saimnieciskās nodaļas vadītājs, tālr. 29458639