Inženiernozaru uzņēmumu tirdzniecības misija Somijā kuģu būves un ar to saistīto apakšpiegādātāju izstādes "Navigate 2020" laikā (Turku)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas inženiernozaru uzņēmumus piedalīties tirdzniecības misijā kuģubūves un kuģniecības tehnoloģiju izstādes "Navigate 2020" laikā Somijā, kas norisināsies 2020. gada 21. – 23. janvārī Turku!

"Navigate” izstāde norisināsies 22.-23.janvārī. Tā ir specializēta izstāde, kas katru gadu norisinās Somijas pilsētā Turku un kuras mērķauditorija ir inženiernozaru uzņēmumi, kuri var būt apakšpiegādātāji Somijas kuģubūves uzņēmumiem.

Izstādes šā gada tematika ir:

  • kruīza kuģubūve un modernizācija;
  • darbaspēka piesaiste;
  • jaunās un atjaunojamās enerģijas veidi;
  • arktiskās kuģošanas prasmes;
  • procesu digitalizācija;
  • jūrniecības loģistika.

Turku pilsētas apkārtnē ir izvietojušās apmēram 3000 Somijas kuģubūves klastera uzņēmumi, kuros ir nodarbināti ap 50 000 strādājošo. Nozares kopējais pārdošanas ikgada apgrozījums ir ap 12,5 bil. euro. Klastera kompānijas strādā praktiski visās ar jūras transportu saistītās jomās. Ir zināms, ka tieši pēdējos gados pasaules kruīzu kuģubūves nozare ir saņēmusi vairākus liela apjoma pasūtījumus, kā rezultātā ne tikai Somijas, bet arī visas pasaules lielākās kuģu būvētavas meklē papildus piegādes jaudas un iespējams arī jaunus piegādātājus.

Papildus izstādes apmeklējumam, būs iespējams organizēt individuālās tikšanās ar Turku Kuģniecības klastera uzņēmumiem.

Izstādes laikā notiks kontaktbirža: https://navigate-2020-matchmaking.b2match.io/

Tirdzniecības misijas provizoriskā programma:

21.janvāris - ierašanās Turku (ir iespējams lidot turp 20.janvārī un atpakaļ 23.janvārī ar tiešajiem AirBaltic avioreisiem);
22.janvāris - izstādes apmeklējums, kontaktbirža, individuālās tikšanās;
23.janvāris - izstādes apmeklējums, kontaktbirža, individuālās tikšanās, atgriešanās Latvijā.

Uzņēmumiem jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma (transports, naktsmītne, dienas nauda) izmaksu segšanu, ka arī ar viesnīcas rezervēšanu.

Ieeja izstādē ir bez maksas, ja notiek iepriekšēja reģistrēšanās.

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit.

Tirdzniecības misija tiek organizēta no darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" saskaņā ar 2015. gada 1.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.678., piešķirot tirdzniecības misijas dalībniekiem de minimis atbalstu. Vairāk informācijas šeit.

Uz atbalstu var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu, kā arī ostu pārvaldes, pašvaldības un plānošanas reģioni (projektos, kas neietver saimnieciskās darbības). Dalībniekiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Uzņēmumiem, saņemot atbalstu, nedrīkst būt VID nodokļu parādu.

Pieteikšanās slēgta.

Kontaktinformācija:
Andris Alksnis, vecākais projektu vadītājs
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039409
Fakss: +371 67039401
E-pasts: andris.alksnis@liaa.gov.lv

Alise Barvika
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pārstāvniecības Somijā vadītāja

Adrese (korespondencei):
Latvian Tasavallan suurlähetystö Suomen Tasavallassa
Armfeltintie 10, 00150 Helsinki, Suomi
Adrese (faktiskā): Pohjoiseplanadi 39, 00101 Helsinki, Finland
Mobilais t.: +358 465260943, +371 29285669
E-pasts: alise.barvika@liaa.gov.lv