Latvijas nacionālais stends izstādē "Elmia Subcontractor 2020" Zviedrijā (Jenšēpingā)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas uzņēmumus pieteikties dalībai nacionālajā stendā starptautiskajā inženiernozaru piegāžu un kooperācijas izstādē "Elmia Subcontractor - 2020" Zviedrijā, kas norisināsies 2020. gada 10.- 13. novembrī Jenšēpingā!

Izstāde "Elmia Subcontractor" ir lielākā Zviedrijas industriālo piegāžu un kooperācijas izstāde. Izstāde tiek rīkota kopš 1975. gada, Latvijas uzņēmumi šajā izstāde piedalās kopš 2003. gada. Katru gadu izstādē piedalās apmēram 1200 kompānijas no 30 valstīm, izstādi katru gadu apmeklē apmēram 15 000 apmeklētāju.

Izstādes galvenā tematika ir piegādes un kooperācija. Izstādē pārstāvētās nozares ir autobūves komponentu ražošana, mašīnbūve un metālapstrāde, iekārtu un tehnoloģisko rīku ražošana, plastmasas un gumijas detaļu izgatavošana, elektronika un automatizācija, dizaina izstrādnes un projektēšana.

Nacionālā stenda organizatoriskie izdevumi (izstādes stenda platības noma, stenda konstrukcijas izgatavošanas un uzstādīšanas izmaksas, uzņēmumu reģistrācijas maksas izstādē izdevumi) 100% apmērā tiks finansēti no darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākumu "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" saskaņā ar 2015. gada 1.decembra  Ministru kabineta noteikumiem Nr.678., piešķirot stenda dalībniekiem de minimis abalstu. Vairāk informācijas šeit.

De minimis atbalsts stenda dalībniekiem tiks piešķirts, pamatojoties uz Iesniegumu par atbalsta saņemšanu un noslēgto Atbalsta līgumu starp LIAA un stenda dalībnieku (tiek izstrādāts): http://www.liaa.gov.lv/lv/fondi/2014-2020/starptautiskas-konkuretspejas-veicinasana/ligums-par-atbalsta-sanemsanu. De minimis atbalsta apjoms būs zināms pēc dalībnieku apstiprināšanas un stenda organizatorisko izdevumu precizēšanas.

Uz atbalstu dalībai stendā var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības, biedrības, nodibinājumi un individuālie uzņēmumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikums. Komersantiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Stenda plānotais laukums 98 m2, dalībnieku skaits - ne vairāk kā 10.

Dalībnieku atlasi dalībai nacionālajā stendā veiks LIAA pēc pieteikuma anketā iesniegtās informācijas. Dalībai tiks apstiprināti uzņēmumi, kuri būs ieguvuši augstāko punktu skaitu atbilstoši atlases kritērijiem šeit.

Cita svarīga informācija: 

  1. Stenda konceptu izstrādās un par dalībnieku izvietojumu stendā lems LIAA;
  2. Angļu valodas pārzināšana ir obligāta prasība izstādes dalībniekiem.

Dalībniekiem ir jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma (transports, naktsmītne, dienas nauda), kā arī ar viesnīcas rezervēšanas un citām izmaksām. Dalībnieki pašiem ir jāorganizē savu eksponātu transports uz izstādi un no izstādes, kā arī jāveic šā pakalpojuma apmaksu.

Izstādes laikā būs iespējams piedalīties kontaktbiržā. Šis pasākums ir papildus iespēja gan tiešajiem izstādes dalībniekiem, gan arī apmeklētājiem satikties un veidot savstarpējos biznesa kontaktus. 2019. gadā šajā kontaktbiržā piedalījās100 uzņēmumi no 15 valstīm un divu dienu laikā kopā notika apmēram 250 savstarpējās tikšanās. Par šo pasākumu, lūdzu, sekojiet reklāmai Zviedrijas izstādes (https://www.elmia.se/en/subcontractor/) un LIAA mājas lapās (www.liaa.gov.lv)!

Izstādes laikā LIAA nodrošinās savu darbinieku – inženiernozaru eksperta klātbūtni nacionālajā stendā uz visu izstādes laiku, kā arī LIAA pārstāvniecības Zviedrijā pakalpojumus Latvijas uzņēmumiem potenciālo partneru uzaicināšanai, kā arī uzņēmumu individuālo tikšanos programmu sagatavošanā.


Pieteikšanās līdz 14. jūnijam, vai līdz pieejamas vietas.

Kontaktinformācija:
Andris Alksnis, vecākais projektu vadītājs
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039409
Fakss: +371 67039401
E-pasts: andris.alksnis@liaa.gov.lv