Latvijas nacionālais stends izstādē "GITEX 2020" Apvienotajos Arābu Emirātos (Dubaijā)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas uzņēmumus pieteikties dalībai nacionālajā stendā starptautiskajā informācijas tehnoloģiju un inovāciju izstādē "GITEX Technology Week", kas norisināsies 2020. gada 6. – 10. decembrī Dubaijā, Apvienotajos Arābu Emirātos.

GITEX tehnoloģiju nedēļa ir viens no iespaidīgākajiem tehnoloģiju notikumiem pasaulē, kas šogad atzīmēs 40. gadadienu kā "GITEX Global". 

Vienuviet pulcēsies vairāk nekā 4500 pasaules līmeņa uzņēmumu, tehnoloģiju nozares līderu, IT un jaunuzņēmumu (start-up), lai prezentētu savus jaunākos risinājumus, idejas un inovācijas, kas strauji attīsta mūsdienu pasauli.  

GITEX tehnoloģiju nedēļas ietvaros vienlaikus norisināsies gan izstāde, gan vairākas konferences, iepazīstinot dalībniekus un apmeklētājus ar jaunākajām tendencēm un nākotnes perspektīvām tehnoloģiju nozarē. 

Plašāka informācija: www.gitex.com

Piedaloties izstādē, uzņēmējiem būs iespēja:

  • Veikt apjomīgu tirgus izpēti;
  • Novērtēt konkurentus un palielināt sava uzņēmuma konkurētspēju;
  • Satikt gala patērētājus un sadarbības partnerus no visas pasaules, aicinot tos tikties stendā un iepazīstinot ar uzņēmumu;
  • Uzzināt par inovācijām un tendencēm nozarē, kā arī iepazīt nozares profesionāļus.

Stenda plānotais laukums ir 45 m2, dalībnieku skaits – ne vairāk kā 8.

Dalībnieku atlasi dalībai nacionālajā stendā veiks LIAA, vadoties pēc pieteikuma anketā iesniegtās informācijas. Dalībai tiks apstiprināti uzņēmumi, kuri būs ieguvuši augstāko punktu skaitu atbilstoši atlases kritērijiem.
Atlases kritēriji pieejami šeit.

Nacionālā stenda organizatoriskie izdevumi (izstādes stenda platības noma, stenda standarta konstrukcijas nomas un uzstādīšanas izmaksas, pakalpojumi stendam, uzņēmumu reģistrācijas maksas izstādē izdevumi) 100 % apmērā tiks finansēti no darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju” 3.2.1.2. pasākumu “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” saskaņā ar 2015. gada 1. decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 678, piešķirot stenda dalībniekiem de minimis abalstu. 

Uz atbalstu dalībai stendā var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības, biedrības, nodibinājumi un individuālie uzņēmumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014 1. pielikumu. Komersantiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.
Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu.
Plašāka informācija pieejama šeit.

Cita svarīga informācija: 

  • Stenda konceptu izstrādās un par dalībnieku izvietojumu stendā lems LIAA;
  • Angļu valodas pārzināšana ir obligāta prasība izstādes dalībniekiem;
  • Dalībniekiem ir jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma (transports, naktsmītne, dienas nauda), kā arī citām izmaksām. 


Pieteikšanās līdz 14. jūnijam.

Kontaktinformācija:
Agnija Tračuma, projektu vadītāja
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039409
E-pasts: agnija.tracuma@liaa.gov.lv 

      

Iezīmes: