LIAA Tehnoloģiju skauti

Tehnoloģiju skauti veicina sadarbību starp pētniekiem un uzņēmējiem. Uzņēmējam, kurš plāno attīstīt jaunu produktu vai tehnoloģiju, skauti palīdzēs atrast atbilstošo pētniecības organizāciju vai pētnieku, kuru kompetencēs ietilpst konkrēto jautājumu risināšana. Tehnoloģiju skauti pārzina pētnieciskās organizācijas, to personālu un sniegtos pakalpojumus.  Pētniecības organizācijās skauti apzina potenciāli komercializējamus pētniecības projektus un palīdz tos attīstīt. Šobrīd LIAA darbojas 5 tehnoloģiju skauti: pa vienam Latvijas Universitātē un Rīgas Tehniskajā universitātē un trīs skauti sekojošās nozarēs: bioekonomika, viedie materiāli, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas.

Kā tehnoloģiju skauti var palīdzēt uzņēmumiem veicināt inovācijas

Kontakti:

Māris Jansons

Tehnoloģiju skauts
Latvijas Universitātē

+371 26544918
maris.jansons@liaa.gov.lv

Lita Lazdiņa

Tehnoloģiju skauts
Rīgas Tehniskajā universitātē

+371 29119516
lita.lazdina@liaa.gov.lv

    

Ilze Stokmane

Tehnoloģiju skauts
Bioekonomikas jomā

+371 29431029
ilze.stokmane@liaa.gov.lv

Gunārs Bajārs

Tehnoloģiju skauts
Viedo materiālu jomā

+371 29579841
gunars.bajars@liaa.gov.lv

    

Ģirts Smelters

Tehnoloģiju skauts
IKT jomā

+371 26015247
girts.smelters@liaa.gov.lv