ES projekti

Šajā sadaļā ir pieejama informācija par Tūrisma departamenta īstenotajiem vai atbalstītajiem projektiem.

Starptautiskās konkurētspējas veicināšana

EDEN konkursu "Veselības un labjūtes tūrisms 2019"

 

Arhīvs