Tūrisma departaments

LIAA Tūrisma departamenta uzdevums ir īstenot dzīvē tūrisma valsts politiku. Turpinot Tūrisma departamenta priekšgājējas - Tūrisma attīstības valsts aģentūras – darbu, LIAA ir radīti labvēlīgi apstākļi, lai sekmētu Latvijas tūrisma produktu un pakalpojumu attīstību, darītu Latviju starptautiski pazīstamu, popularizētu Latviju kā pievilcīgu tūrisma galamērķi un veicinātu Latvijas tūrisma konkurētspēju. 

Tūrisma departamentā ir divas nodaļas – Tūrisma mārketinga nodaļa un Tūrisma produktu attīstības nodaļa.

Tūrisma mārketinga nodaļa veic šādus galvenos uzdevumus:

  • Izstrādā un ievieš dzīvē Latvijas tūrisma mārketinga stratēģiju
  • Mērķtiecīgi īsteno Latvijas tūrisma piedāvājuma veicināšanas pasākumus ārvalstu tirgos (rīko reklāmas kampaņas, nodrošina ārzemju žurnālistu un tūrisma nozares pārstāvju iepazīšanās vizītes Latvijā, organizē tūrisma pakalpojumu sniedzēju piedalīšanos starptautiskās nozares izstādēs, piedalās semināros un citos sarīkojumos, kur iepazīstina ar mūsu valsts tūrismu u. c.)
  • Analizē informāciju par tūrisma tirgus attīstības tendencēm, tūrisma vidi un tās uzlabošanas iespējām
  • Nodrošina Latvijas oficiālā tūrisma portāla www.latvia.travel un  Latvia.travel sociālo tīklu kontu darbību un attīstību atbilstoši mārketinga stratēģijai

 

Tūrisma produktu attīstības nodaļa veic šādus galvenos uzdevumus:

  • Plāno un organizē tūrisma produktu attīstības pasākumus sadarbībā ar reģionālajām asociācijām un citiem partneriem (analizē tūrisma pakalpojumu sniedzēju darbību, sniedz priekšlikumus, konsultācijas, organizē izglītojošus pasākumus, rīko tūrisma produktu konkursus u. c.)
  • Veicina tūrisma nozares pakalpojumu kvalitātes projektu ieviešanu (attīsta kvalitātes sistēmu Q-Latvia u. c.)
  • Īsteno vietējā tūrisma veicināšanas pasākumus
  • Sekmē Latvijas tūrisma produktu iekļaušanu Baltijas valstu tūrisma piedāvājumā, starptautiskos tūrisma maršrutos u. tml.
  • Nodrošina regulāru komunikāciju ar tūrisma nozares pārstāvjiem, valsts institūcijām un nevalstiskajām organizācijām par tūrisma produktu attīstību, sagatavo ziņas Latvijas un ārvalstu tūrisma profesionāļiem
  • Izstrādā informatīvus materiālus un nodrošina tūrisma informācijas datu bāzes veidošanu un uzturēšanu