Granti biznesa inkubatoru klientu atbalstam

Projekta ietvaros biznesa inkubatoru klientiem, kas saņem inkubācijas atbalstu, ir iespējams pretendēt uz divu veidu grantiem:

  • līdz 10 000 eiro apmērā specifiskiem pakalpojumiem (prototipēšana, testēšana, ekspertu konsultācijas u.c.) – par katru pakalpojumu;
  • līdz 5 000 eiro apmērā aprīkojuma (ražošanas iekārtu, materiālu un izejvielu) iegādes izmaksu segšanai – par katru pirkuma vienību. Lai pieteiktos aprīkojuma grantam, uzņēmumam ir jābūt biznesa inkubatora klientam vismaz 1 gadu.

Grants tiek piešķirts konkrēta uzņēmējdarbību veicinoša mērķa izpildei.

Katrs grants pieejams kā līdzfinansējums ar maksimālo atbalsta intensitāti 50% no attiecināmajām izmaksām, granta saņēmējam priekšfinansējot izmaksas 100%.

Inkubatoru klientiem kalendārā gada laikā ir iespējams iesniegt 8 granta pieteikumus.

Ar citiem svarīgiem granta saņemšanas pamatnosacījumiem iespējams iepazīties šeit.

Granta saņemšanas kārtība

Ar granta pieteikuma iesniegšanas un izvērtēšanas kārtību iespējams iepazīties šeit.

Inkubatora klients var pieteikties uz grantu, aizpildot un iesniedzot Pieteikumu formu, granta nepieciešamību un apmēru iepriekš saskaņojot ar biznesa inkubatora vadītāju.
Palīgs pieteikuma aizpildīšanai

Pieprasot granta izmaksu, klients aizpilda Granta maksājuma pieprasījumu, kas, kopā ar darījumu apliecinošiem dokumentiem, ir iesniedzami granta saņemšanai paredzētajā kārtībā.
Palīgs maksājuma pieprasījuma aizpildīšanai