Pieteikums

 Pieteikumu iesniegšana

Pieteikuma veidlapa
Pieteikumu aizpildīšanas, noformēšanas un iesniegšanas kārtība

 Pieteikumu izvērtēšana

Visus pretendentu iesniegtos pieteikumus izvērtē attiecīgā biznesa inkubatora atbildīgais darbinieks un, pieteikumu uz inkubāciju gadījumā, arī speciāli izveidota konsultatīvā komisija. Saskaņā ar LIAA izstrādāto kārtību un norādījumiem kritēriju vērtēšanai pieteikumu izvērtēšana norit maksimāli trīs posmos.

Lēmums par pieteikuma apstiprināšanu vai noraidīšanu pirmsinkubācijai tiek pieņemts uzreiz pēc pirmā posma izvērtēšanas. Jāņem vērā, ka katrā no pieteikuma izskatīšanas posmiem pretendentiem var tikt pieprasīta papildus informācija.

Pirmajā posmā visus pretendentu pieteikumus izvērtē attiecīgā biznesa inkubatora darbinieki. Pamatojoties uz izvērtējuma rezultātu, pretendenta pieteikums var tikt:

  • noraidīts;
  • apstiprināts, virzot pretendentu uzņemšanai pirmsinkubācijā (tikai pieteikuma pirmsinkubācijai gadījumā);
  • virzīts izvērtēšanai konsultatīvajā komisijā (tikai pieteikuma inkubācijai gadījumā).

Izvērtēšanai kārtējā konsultatīvajā komisijā tiek nodoti tikai to inkubācijas pretendentu pieteikumi, kas iesniegti LIAA mājaslapā norādītajā termiņā un atbilst atbalsta saņemšanas nosacījumiem.

Otrajā posmā pretendentu pieteikumu izvērtēšana konsultatīvajā komisijā tiek organizēta cikliski – vismaz 1 (vienu) reizi pusgadā. Vēršam uzmanību, ka var tikt organizētas papildus uzņemšanas vai uzņemšana biznesa inkubatorā var tikt ierobežota. Aktuālā informācija tiek publicēta LIAA mājaslapā.

Pretendenti, kuri tiek virzīti uz konsultatīvo komisiju, tiek informēti par nepieciešamību piedalīties konsultatīvās komisijas sēdē, sēdes datumu, laiku un vietu, kā arī par nepieciešamību sagatavot biznesa idejas prezentāciju un tajā iekļaujamo informāciju.

Pretendenti attiecīgajā biznesa inkubatorā var saņemt konsultācijas, kā arī izmantot atvērtā biroja telpas un tehnisko nodrošinājumu prezentācijas sagatavošanai.

Pretendentu dalība konsultatīvās komisijas sēdē ir obligāta. Neierašanās gadījumā pretendenta pieteikums var tikt noraidīts.

Trešajā posmā pamatojoties uz konsultatīvās komisijas ieteikumu, pretendenta pieteikums var tikt:

  • noraidīts;
  • apstiprināts, virzot pretendentu uzņemšanai inkubācijā.

Pretendenti tiek informēti par pieņemto lēmumu, nepieciešamo dalību konsultatīvās komisijas sēdē vai pieteikuma izskatīšanas gaitu ne ilgāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas LIAA.

Ja pretendenta pieteikums pēc pirmā vai trešā posma tiek apstiprināts, pretendents tiks aicināts slēgt līgumu ar LIAA par attiecīgi pirmsinkubācijas vai inkubācijas atbalsta piešķiršanu.

Pieteikumu iesniegšana, pieņemšana, izvērtēšana vai uzņemamo pretendentu skaits var tikt ierobežots. Ierobežojumi var tikt noteikti, piemēram, ja:

  • ir sasniegts vai paredzams, ka tiks sasniegts, maksimāli iespējamais uzņemto pretendentu skaits, ko biznesa inkubators var apkalpot;
  • nav pieejams finansējums atbalsta pakalpojumu sniegšanai.

Ja pēc pieteikumu uz pirmsinkubāciju izvērtēšanas atbalsta saņemšanai atbilstošo pieteikumu skaits pārsniedz pirmsinkubācijas atbalsta saņemšanai apstiprināmo pretendentu skaitu, tiek apstiprināti tie pieteikumi, kas iesniegti agrāk.

Ja pēc pieteikumu uz inkubāciju izvērtēšanas atbalsta saņemšanai atbilstošo pieteikumu skaits pārsniedz inkubācijas atbalsta saņemšanai apstiprināmo pretendentu skaitu, tiek apstiprināti tie pieteikumi, kas ieguvuši lielāku punktu skaitu par kvalitatīvo kritēriju vērtējumu saskaņā ar pārbaudes lapas pieteikuma izvērtēšanai 3.daļu.

► Uzņemšanas grafiks

Informējam, ka saskaņā ar rīkojumu Nr. RIK-PD-2020/12, sākot ar 2020. gada 1. martu tiks atjaunota gala labuma guvēju atlase un noteikti ierobežojumi atbilstošo zemāk norādītajam.

Pieteikumu izvērtēšana tiks uzsākta pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām, sākot ar 2020. gada 23. martu.

Biznesa
inkubators
Pieteikumu pieņemšana inkubācijas atbalsta saņemšanaiPlānotais konsultatīvās komisijas sēdes datumsMaksimālais inkubācijas atbalsta saņemšanai apstiprināmais pretendentu skaitsPapildus 
kritērijs pieteikuma 
izvērtēšanai
Maksimālais pirmsinkubācijas atbalsta saņemšanai apstiprināmais pretendentu skaits, sākot ar 30.08.2019
Bauskas BI-   15 (pieteikumu pieņemšana 06.04.2020 - 17.04.2020)
Daugavpils BI01.03.2020.
- 20.03.2020.
02.04.2020.5kritērijs 2.12.Ierobežojumi nav noteikti
Jelgavas BI07.04.2020 - inkubācijas pieteikumu izvērtēšana; 
09.04.2020 - pirmsinkubācijas pieteikumu izvērtēšana
5-Atlase pārtraukta 17.04.2020
Jēkabpils BI07.04.2020.4kritērijs 2.12.Ierobežojumi nav noteikti
Jūrmalas BI07.04.un 08.04.2020 inkubācijas pieteikumu izvērtēšana; 
31.03.2020 - pirmsinkubācijas pieteikumu izvērtēšana
7kritērijs 2.12.Atlase pārtraukta 20.04.2020
Kuldīgas BI08.04.2020.5-Atlase pārtraukta 30.03.2020
Liepājas BI08.04.2020 - inkubācijas pieteikumu izvērtēšana; 
aprīlis - pirmsinkubācijas pieteikumu izvērtēšana
7-Atlase pārtraukta 08.05.2020
Madonas BI06.04.2020.5-Atlase pārtraukta 06.04.2020
Ogres BI03.04. un 06.04.2020.5-20
Rēzeknes BI02.04.2020.4kritērijs 2.12.Atlase pārtraukta 19.05.2020
Siguldas BI09.04.2020.7-Atlase pārtraukta 15.04.2020
Talsu BI01.04.2020.5kritērijs 2.12.Ierobežojumi nav noteikti
Valmieras BI09.04.2020.5kritērijs 2.12.Atlase pārtraukta 01.04.2020
Ventspils BI09.04.2020.7kritērijs 2.12.Ierobežojumi nav noteikti
Radošo industriju BI

07.04.2020 - inkubācijas pieteikumu izvērtēšana;
03.04.2020 - pirmsinkubācijas pieteikumu izvērtēšana

5-Atlase pārtraukta 29.04.2020