Pieteikums

Pieteikuma veidlapa ir pieejama šeit.

 Pieteikumu iesniegšana
Ar pieteikumu aizpildīšanas, noformēšanas un iesniegšanas kārtību iespējams iepazīties šeit.

 Pieteikumu izvērtēšana

Pretendentu iesniegtos pieteikumus izvērtē attiecīgā biznesa inkubatora atbildīgais darbinieks, kā arī speciāli izveidota konsultatīvā komisija. Saskaņā ar LIAA izstrādātu kārtību un norādījumiem kritēriju vērtēšanai pieteikumu izvērtēšana norit maksimāli trīs posmos. Jāņem vērā, ka katrā no pieteikuma izskatīšanas posmiem pretendentiem var tikt pieprasīta papildus informācija.

Pirmajā posmā pretendentu pieteikumus izvērtē attiecīgā biznesa inkubatora darbinieki. Pamatojoties uz izvērtējuma rezultātu pretendenta pieteikums var tikt:

  • noraidīts;
  • apstiprināts, virzot pretendentu uzņemšanai pirmsinkubācijā;
  • virzīts izvērtēšanai konsultatīvajā komisijā.

Izvērtēšanai kārtējā konsultatīvajā komisijā tiek nodoti tikai to pretendentu pieteikumi, kurus biznesa inkubatora atbildīgais darbinieks virza apstiprināšanai un pretendentu uzņemšanai inkubācijā, kā arī kuri iesniegti vismaz 10 (desmit) darba dienas pirms noteiktā kārtējās konsultatīvās komisijas sēdes datuma.

Otrajā posmā pretendentu pieteikumu izvērtēšana konsultatīvajā komisijā tiek organizēta cikliski – 1 (vienu) reizi kalendārā gada ceturksnī vai, ja nepieciešams, biežāk, sasaucot ārpuskārtas konsultatīvās komisijas sēdi.

Pretendenti, kuri tiek virzīti uz konsultatīvo komisiju, tiek informēti par nepieciešamību piedalīties konsultatīvās komisijas sēdē, sēdes datumu, laiku un vietu, kā arī par nepieciešamību sagatavot biznesa idejas prezentāciju un tajā iekļaujamo informāciju.

Pretendenti attiecīgajā biznesa inkubatorā varēs saņemt konsultācijas, kā arī izmantot atvērtā biroja telpas un tehnisko nodrošinājumu prezentācijas sagatavošanai.

Pretendentu dalība konsultatīvās komisijas sēdē ir obligāta. Neierašanās gadījumā pretendenta pieteikums var tikt noraidīts.

Trešajā posmā pamatojoties uz konsultatīvās komisijas ieteikumu pretendenta pieteikums var tikt:

  • noraidīts;
  • apstiprināts, virzot pretendentu uzņemšanai pirmsinkubācijā;
  • apstiprināts, virzot pretendentu uzņemšanai inkubācijā.

Pretendenti tiks informēti par pieņemto lēmumu, nepieciešamo dalību konsultatīvās komisijas sēdē vai pieteikuma izskatīšanas gaitu ne ilgāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas LIAA.

Ja pretendenta pieteikums pēc pirmā vai trešā posma tiek apstiprināts, pretendents tiks aicināts slēgt līgumu ar LIAA par attiecīgi pirmsinkubācijas vai inkubācijas atbalsta piešķiršanu.

Pieteikumu iesniegšana, pieņemšana, izvērtēšana vai uzņemamo pretendentu skaits var tikt ierobežots. Ierobežojumi var tikt noteikti, piemēram, ja:

  • ir sasniegts vai paredzams, ka tiks sasniegts, maksimāli iespējamais uzņemto pretendentu skaits, ko biznesa inkubators var apkalpot;
  • nav pieejams finansējums atbalsta pakalpojumu sniegšanai.

► Grafiks

Biznesa inkubatorsPlānotais inkubācijā uzņemamo
dalībnieku skaits
Plānotais konsultatīvās komisijas
sēdes datums
Bauskas BI517.01.2017
Daugavpils BI1012.01.2017
Jelgavas BI1016.01.2017
Jēkabpils BI1024.02.2017
Jūrmalas BI**1018.01.2017
Kuldīgas BI511.01.2017
Liepājas BI**1007.02.2017
Madonas BI**509.01.2017
Ogres BI517.01.2017
Rēzeknes BI1011.01.2017
Siguldas BI518.01.2017
Talsu BI504.01.2017
Valmieras BI1027.01.2017
Ventspils BI*1006.04.2017
Radošo industriju BI**1019.01.2017 un 20.01.2017
 
Svarīga informācija:
* Pieteikumu pieņemšana atbalsta saņemšanai Ventspils biznesa inkubatorā tiks uzsākta 01.03.2017.
** Informējam, ka saskaņā ar rīkojumu Nr. RIK-PD-2017/2 tiek ierobežots inkubācijas un pirmsinkubācijas atbalsta saņemšanai apstiprināmo pretendentu skaits atbilstoši zemāk norādītajam. Vēršam uzmanību, ka turpinām pieņemt pieteikumus nākamajai uzņemšanas kārtai. Izņēmums – Radošo industriju inkubatorā uz laiku apturēta pieteikumu pieņemšana pirmsinkubācijas atbalsta saņemšanai. 
 
Biznesa inkubatorsMaksimālais inkubācijas atbalsta
saņemšanai apstiprināmo pretendentu skaits
Maksimālais pirmsinkubācijas atbalsta
saņemšanai apstiprināmo pretendentu skaits
Radošo industriju inkubators1011
Jelgavas biznesa inkubators 10Šobrīd ierobežojumi nav noteikti
Jūrmalas biznesa inkubators10Šobrīd ierobežojumi nav noteikti
Madonas biznesa inkubators5Šobrīd ierobežojumi nav noteikti