Biznesa apmācības komersantiem inovācijas vadības spēju uzlabošanai un uzņēmumu izaugsmes paātrināšanai

Atbalsta apraksts

Pirmā atlases kārta 2018. gadā

Otrās atlases kārta 2019. gadā

Trešās atlases kārta 2019. gadā

3. grupas pieteikumu reģistrācija ir no 5.-19. augustam.

Vēršam uzmanību, ka būtiska nozīme ir pieteikuma iesniegšanas datumam. Gadījumā, ja vairāki projektu iesniegumi 2.pielikuma vērtēšanas procesā saņems vienādu punktu skaitu, tiks ņemta vērā projekta iesniegšanas secība. Vietu skaits ir ierobežots (20).

Kurš var pieteikties dalībai apmācībās?

Mini-MBA ir pasaules biznesa augstākās izglītības iestāžu lietots programmas formāts, kas filozofijā, saturā un mācību metodēs līdzinās biznesa administrācijas maģistru (Master of Business Administration, MBA) programmām. Apmācības ir būtiski īsākas, nekā augstskolu studiju programmas, taču intensīvākas nekā standarta interešu izglītības kursi.

Dalībai apmācībās var pieteikties uzņēmumu vidējā un augstākā līmeņa vadītāji, potenciālie vadītāji un uzņēmumu īpašnieki ar vismaz divu gadu pieredzi uzņēmējdarbībā un labām angļu valodas zināšanām.

Klātienes nodarbības notiek ceturtdienu vakaros (18:00-21:00), piektdienās (9:00-18:00) un sestdienās (9:00-18:00. vai 9:00-12:00).

Mācību programma un laika plāns (angļu valodā) ir pieejams šeit.

Mācību norise – no š.g. 19. septembra līdz 13. decembrim un tās notiks latviešu un angļu valodā.

Lai pieteiktos apmācībām, pretendentam ir jāiesniedz:

Elektroniska dokumenta formā noformētu projekta iesniegumu, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, var iesniegt elektroniski, nosūtot to uz e-pasta adresi monta.martini@liaa.gov.lv.

Pieteikumus var iesniegt arī klātienē LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā darba dienās 8.30 – 17.00, trešdienās 8.30 -18.00, Rīgā, Pērses ielā 2 (1. stāvs)

Mācības ir bez maksas un vietu skaits ierobežots. 

Personas datu apstrādes drošības noteikumi (angļu valodā)

Kontaktinformācija:
Monta Martīni
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Tehnoloģiju departaments
Inovāciju atbalsta nodaļa
Tālrunis +371 67039454
E-pasts: monta.martini@liaa.gov.lv

Apmācības tiek rīkotas LIAA projekta “Inovāciju motivācijas programma” ietvaros, un tās līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība.