Biznesa apmācības komersantiem inovācijas vadības spēju uzlabošanai un uzņēmumu izaugsmes paātrināšanai

Atbalsta apraksts

Pirmā atlases kārta ir noslēgusies. Otrā atlases kārta tiek plānota 2019. gada pirmajā pusē.

Pirmās atlases kārtas ietvaros LIAA ir pieņēmusi lēmumu par de minimis atbalsta piešķiršanu Mini-MBA apmācību maksas finansēšanai šādiem uzņēmumiem (saraksts aktualizēts 13.11.2018.):

 • Novikontas Jūras koledža
 • CENOS
 • TILDE
 • LETA
 • MAK IT
 • Eco Baltia vide
 • Spectre Latvia
 • Lattelecom
 • Pavasars Housing Construction
 • Lowtech
 • Files.fm
 • OnPlate
 • Lafivents
 • ANIMALS DIGITAL
 • UNIMARS DUTY-FREE SUPPLY
 • EDURIO LTD filiāle Latvijā
 • Tele2
 • PMF Group
 • Orkla Confectionery & Snacks Latvija
 • Preco

Līgumus par atbalsta piešķiršanu nav parakstījuši uzņēmumi Tieto Latvia, MMS COMMUNICATIONS LATVIA, Amber Coast Union. Līdz ar to iespēju apgūt Mini-MBA apmācību kursu iegūst trīs citi uzņēmumi -  Orkla Confectionery & Snacks Latvija un PMF Group, Preco.

Kurš var pieteikties dalībai apmācībās?

Mini-MBA ir pasaules biznesa augstākās izglītības iestāžu lietots programmas formāts, kas filozofijā, saturā un mācību metodēs līdzinās biznesa administrācijas maģistru (Master of Business Administration, MBA) programmām. Apmācības ir būtiski īsākas, nekā augstskolu studiju programmas, taču intensīvākas nekā standarta interešu izglītības kursi.

Dalībai apmācībās var pieteikties uzņēmumu vidējā un augstākā līmeņa vadītāji, potenciālie vadītāji un uzņēmumu īpašnieki ar vismaz divu gadu pieredzi uzņēmējdarbībā un labām angļu valodas zināšanām.

Apmācību programma un pasniedzēji

Klātienes nodarbības notiek ceturtdienu vakaros (18:00-21:00), piektdienās (9:00-18:00) un sestdienās (9:00-18:00. vai 9:00-12:00)

Lai pieteiktos apmācībām, pretendentam līdz 2018. gada 24. oktobrim ir jāiesniedz:

Vēršam uzmanību, ka būtiska nozīme ir pieteikuma iesniegšanas datumam. Gadījumā, ja vairāki projektu iesniegumi 2.pielikuma vērtēšanas procesā saņems vienādu punktu skaitu, tiks ņemta vērā projekta iesniegšanas secība. Vietu skaits ir ierobežots (20).

Elektroniska dokumenta formā noformētu projekta iesniegumu, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, var iesniegt elektroniski, nosūtot to uz e-pasta adresi sarmite.karlsone@liaa.gov.lv

Pieteikumu var iesniegt arī klātienē LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā darba dienās 8.30 – 17.00, trešdienās 8.30 -19.00, Rīgā, Pērses ielā 2 (1. stāvs)

Mācības ir bez maksas un vietu skaits ierobežots. 

Personas datu apstrādes drošības noteikumi (angļu valodā)

Kontaktinformācija:
Sarmīte Karlsone
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Tehnoloģiju departaments
Inovāciju atbalsta nodaļa
Tālrunis +371 67039454
E-pasts: sarmite.karlsone@liaa.gov.lv

Apmācības tiek rīkotas LIAA projekta “Inovāciju motivācijas programma” ietvaros, un tās līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība.