Biznesa apmācības komersantiem inovācijas vadības spēju uzlabošanai un uzņēmumu izaugsmes paātrināšanai

Atbalsta apraksts

4. grupas pieteikumu reģistrācija pavasara semestrim ir slēgta. Nākamā pieteikšanās plānota 2020. gada rudenī. 

Vēršam uzmanību, ka būtiska nozīme ir pieteikuma iesniegšanas datumam. Gadījumā, kad vairāki projektu iesniegumi 2. pielikuma vērtēšanas procesā saņems vienādu punktu skaitu, tiks ņemta vērā projekta iesniegšanas secība. Vietu skaits ir ierobežots (20).

Kurš var pieteikties dalībai apmācībās?

Dalībai apmācībās var pieteikties uzņēmumu vidējā un augstākā līmeņa vadītāji, potenciālie vadītāji un uzņēmumu īpašnieki ar vismaz divu gadu pieredzi uzņēmējdarbībā un labām angļu valodas zināšanām (valodas prasmes līmenim ir jābūt tādam, lai var bez grūtībām sekot teorijas izklāstam un iesaistīties praktisko semināru norisē).

Mini-MBA ir pasaules biznesa augstākās izglītības iestāžu lietots programmas formāts, kas filozofijā, saturā un mācību metodēs līdzinās biznesa administrācijas maģistru (Master of Business Administration, MBA) programmām. Apmācības ir būtiski īsākas, nekā augstskolu studiju programmas, taču intensīvākas nekā standarta interešu izglītības kursi.

Mācību norise – no š.g. 5. marta līdz 29. maijam un tās notiks latviešu un angļu valoda atjaunots 05.02.2020.

Nodarbību grafiks šeit.

Klātienes nodarbības notiks ceturtdienu vakaros (18:00-21:00), piektdienās (9:00-18:00) un sestdienās (9:00-18:00. vai 9:00-12:00) ar 1 nedēļas pārtraukumu ik pēc divām nedēļām.

Mācību programma šeit.

Lai pieteiktos apmācībām, pretendentam ir jāiesniedz:

  • Pieteikuma veidlapa komercdarbības atbalsta saņemšanai
  • Pieteikuma anketa apmācībām
  • De minimis uzskaites veidlapa jāaizpilda un jāiesniedz uzņēmuma – atbalsta saņēmēja VID elektroniskajā datu bāzē EDS. Papildinformācija pieejama šeit
    De minimis uzskaites veidlapai ir jābūt aizpildītai pieteikuma iesniegšanas brīdī pieteikuma veidlapā: 1. pielikumā 11. punktā vai 2. pielikuma 14. punktā jānorāda veidlapas numurs, ja netiek pievienota uzskaites veidlapas izdruka.

Elektroniska dokumenta formā noformētu projekta iesniegumu, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, var iesniegt elektroniski, nosūtot to uz e-pasta adresi monta.martini@liaa.gov.lv.

Pieteikumus var iesniegt arī klātienē LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā darba dienās 8.30–17.00, trešdienās 8.30–18.00, Rīgā, Pērses ielā 2 (1. stāvs)

Mācības ir bez maksas un vietu skaits ierobežots. 

Pirmā atlases kārta 2018. gadā
Otrās atlases kārta 2019. gadā
Trešās atlases kārta 2019. gadā
Ceturtās atlase kārta 2020. gadā

Personas datu apstrādes drošības noteikumi (angļu valodā)

Kontaktinformācija:
Monta Martīni
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Tehnoloģiju departaments
Inovāciju atbalsta nodaļa
Tālrunis +371 67039454
E-pasts: monta.martini@liaa.gov.lv

Apmācības tiek rīkotas LIAA projekta “Inovāciju motivācijas programma” ietvaros, un tās līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība.