Biznesa apmācības komersantiem inovācijas vadības spēju uzlabošanai un uzņēmumu izaugsmes paātrināšanai

Atbalsta apraksts

Pirmā atlases kārta 2018. gadā

2. grupas pieteikumu reģistrācija no 28. janvāra līdz 11. februārim.

Nākošais uzsaukums apmācībām plānots augustā.

Otrās atlases kārtas rezultāti | Publicēts 27.02.2019.

Otrās atlases kārtas ietvaros LIAA ir pieņēmusi lēmumu par de minimis atbalsta piešķiršanu Mini-MBA apmācību maksas finansēšanai šādiem uzņēmumiem:

1.Catchbox
2.Aerodium Technologies
3.Idea Bits Latvia 
4.Canvas WAY
5.Aquafence Latvia
6.CMB
7.Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs
8.DIAMONDS FOOD GROUP
9.Atea Global Services
10.MeaWallet Latvia
11.Latvia MGI Tech
12.VIZULO
13.ATOM Tech
14.Olainfarm
15.Banalat
16.BIOMUND
17.Anatomy Next
18.MediAwake
19.REIKMAN
20.Kavitvana

Vēršam uzmanību, ka būtiska nozīme ir pieteikuma iesniegšanas datumam. Gadījumā, ja vairāki projektu iesniegumi 2.pielikuma vērtēšanas procesā saņems vienādu punktu skaitu, tiks ņemta vērā projekta iesniegšanas secība. Vietu skaits ir ierobežots (20).

Kurš var pieteikties dalībai apmācībās?

Mini-MBA ir pasaules biznesa augstākās izglītības iestāžu lietots programmas formāts, kas filozofijā, saturā un mācību metodēs līdzinās biznesa administrācijas maģistru (Master of Business Administration, MBA) programmām. Apmācības ir būtiski īsākas, nekā augstskolu studiju programmas, taču intensīvākas nekā standarta interešu izglītības kursi.

Dalībai apmācībās var pieteikties uzņēmumu vidējā un augstākā līmeņa vadītāji, potenciālie vadītāji un uzņēmumu īpašnieki ar vismaz divu gadu pieredzi uzņēmējdarbībā un labām angļu valodas zināšanām.

Nodarbību grafiks | Precizēts 27.02.2019.

Apmācības notiks no 7. marta līdz 7. jūnijam.

Klātienes nodarbības notiek ceturtdienu vakaros (18:00-21:00), piektdienās (9:00-18:00) un sestdienās (9:00-18:00. vai 9:00-12:00)

Lai pieteiktos apmācībām, pretendentam ir jāiesniedz:

Elektroniska dokumenta formā noformētu projekta iesniegumu, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, var iesniegt elektroniski, nosūtot to uz e-pasta adresi monta.martini@liaa.gov.lv.

Pieteikumus var iesniegt arī klātienē LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā darba dienās 8.30 – 17.00, trešdienās 8.30 -18.00, Rīgā, Pērses ielā 2 (1. stāvs)

Mācības ir bez maksas un vietu skaits ierobežots. 

Personas datu apstrādes drošības noteikumi (angļu valodā)

Kontaktinformācija:
Monta Martīni
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Tehnoloģiju departaments
Inovāciju atbalsta nodaļa
Tālrunis +371 67039454
E-pasts: monta.martini@liaa.gov.lv

Apmācības tiek rīkotas LIAA projekta “Inovāciju motivācijas programma” ietvaros, un tās līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība.