Maksājuma pieprasījums finansējuma saņemšanai

Svarīgi!

Maksājuma pieprasījumi LIAA tiks pieņemti no 2018. gada 20. augusta līdz 2019. gada 31. jūlijam (ieskaitot) par darbībām, kas veiktas no 2018.gada 1.maija līdz 2019.gada 30.aprīlim.

Par darbībām, kas veiktas no 2018. gada 1. maija līdz 2018. gada 19. augustam, maksājuma pieprasījums LIAA ir jāiesniedz līdz 2018. gada 20. novembrim.

Par darbībām, kas veiktas no 2018. gada 20. augusta, maksājuma pieprasījums LIAA ir jāiesniedz ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc tam, kad ir notikusi atbilstošā darbība.

Informatīvs materiāls par atbalsta pasākumu šeit.

Izmaksas ir atbalstāmas par veiktajām darbībām, ja izmaksas apliecinošie dokumenti iesniegti ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no datuma, kad ir beigusies atbilstošā darbība (piemēram, ja izstāde noslēgusies 2018. gada 12. septembrī, maksājuma pieprasījums jāiesniedz LIAA līdz 2018. gada 13. decembrim)

Maksājuma pieprasījums - par aktivitātēm, kas noslēgušās, sākot ar 2017. gada 1. decembri | Ievietots 01.12.2017.

Maksājuma pieprasījums - par aktivitātēm, kas noslēgušās, sākot ar 2018. gada 1. maiju | Ievietots 10.08.2018.

Papildus iesniedzamie attaisnojošie dokumenti - par aktivitātēm, kas noslēgušās, sākot ar 2017.gada 1.decembri

Papildus iesniedzamie attaisnojošie dokumenti - par aktivitātēm, kas noslēgušās, sākot ar 2018. gada 1. maiju

► Uzskaites veidlapa par saņemto de minimis atbalstu
attiecas uz komersantu, kooperatīvo sabiedrību, zemnieku vai zvejnieku saimniecību, individuālo uzņēmumu, biedrību un nodibinājumu, kuri paredz saņemt de minimis atbalstu

► MVK deklarācija
jāiesniedz LIAA reizi gadā pēc kārtējā finanšu gada noslēgšanas, kā arī tad, ja ar atbalsta saņēmēju ir notikušas izmaiņas (apvienots, iegādāts, sadalīts)

Noderīga informācija

          

► Kā iesniegt maksājuma pieprasījumu LIAA?