Maksājuma pieprasījums finansējuma saņemšanai

Svarīgi!

Maksājuma pieprasījumi tiks pieņemti līdz 2020. gada 1. jūnijam (ieskaitot) par atbalstāmām darbībām, kas īstenotas līdz 2020. gada 29. februārim (ieskaitot).

Maksājuma pieprasījums LIAA ir jāiesniedz ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc tam, kad ir notikusi atbilstošā darbība.

Tā kā Projektā pieejamais finansējums grantiem par darbībām līdz 2020. gada 29. februārim ir ierobežots, vēršam uzmanību, ka par darbībām, kas notiks pēc  2020. gada 29. februāra finansējums grantiem var nebūt pieejams.

Informatīvs materiāls par atbalsta pasākumu šeit.

Izmaksas ir atbalstāmas par veiktajām darbībām, ja izmaksas apliecinošie dokumenti iesniegti ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no datuma, kad ir beigusies atbilstošā darbība (piemēram, ja izstāde noslēgusies 2018. gada 12. septembrī, maksājuma pieprasījums jāiesniedz LIAA līdz 2018. gada 13. decembrim)

Maksājuma pieprasījums - par aktivitātēm, kas noslēgušās, sākot ar 2017. gada 1. decembri | Ievietots 01.12.2017.

Maksājuma pieprasījums - par aktivitātēm, kas noslēgušās, sākot ar 2018. gada 1. maiju | Atjaunots 29.01.2020.

Papildus iesniedzamie attaisnojošie dokumenti - par aktivitātēm, kas noslēgušās, sākot ar 2017.gada 1.decembri

Papildus iesniedzamie attaisnojošie dokumenti - par aktivitātēm, kas noslēgušās, sākot ar 2018. gada 1. maiju | Atjaunots 12.09.2019.

► De minimis uzskaites veidlapa jāaizpilda un jāiesniedz uzņēmuma – atbalsta saņēmēja VID elektroniskajā datu bāzē EDS. Papildinformācija pieejama šeit.
attiecas uz komersantu, kooperatīvo sabiedrību, zemnieku vai zvejnieku saimniecību, individuālo uzņēmumu, biedrību un nodibinājumu, kuri paredz saņemt de minimis atbalstu

► MVK deklarācija
jāiesniedz LIAA reizi gadā pēc kārtējā finanšu gada noslēgšanas, kā arī tad, ja ar atbalsta saņēmēju ir notikušas izmaiņas (apvienots, iegādāts, sadalīts)

Noderīga informācija

          

► Kā iesniegt maksājuma pieprasījumu LIAA?